Find a top BIM event

Attend a live event and see how BIM can dramatically improve your workflow.

Find an event

Anmäl dig till ett seminarium

Anmäl dig till ett seminarium

BIM har blivit en huvudförutsättning för framgång i byggbranschen, och många ledande företag implementerar BIM-baserade arbetsflöden. Delta i våra seminarier och ta reda på hur du kan förbättra produktiviteten i byggnadsprojekt och ligga steget före de övriga med Autodesk® Building Design Suite.

Anmäl dig till ett återförsäljarseminarium

Delta i ett seminarium nära dig och upptäck vilken skillnad
BIM kan göra i dina byggprojekt. Sök efter live- eller onlinepresentationer om fördelarna med BIM och Autodesk®
Building Design Suite

DELTA I ETT ÅTERFÖRSÄLJARSEMINARIUM

Register for an Autodesk event

Upptäck fördelarna med BIM för att få framgång i din
verksamhet. På våra seminarier ser du varför företag har
implementerat BIM i sina arbetsflöden och hur de värderar
avkastningen på det investerade kapitalet i BIM. Fundera på
om Autodesks BIM-lösningar kan hjälpa dig att ligga steget
före – både idag och imorgon.

SÖK EFTER ETT AUTODESK-SEMINARIUM


Save up to 30% on select upgrades

Transformation is coming. Get current and subscribe by April 25, 2014.
Find out more

Autodesk 360 – work in the cloud with Autodesk

Get anytime, anywhere access to your data with 5GB of free online data storage, and virtually infinite computing power. Free up desktop resources, simplify collaboration, and streamline workflows. Download the FREE App to view and collaborate on files in the field.
Learn more

Keep me updated
Keep up on the latest trends, events, and special offers.