Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

GLOBAL CONSTRUCTION 2030

Ladda ned en sammanfattning

Global Construction 2030 är ett ovärderligt verktyg för ledande befattningshavare och beslutsfattare som vill få en tydlig bild av byggbranschen och verkstadsindustrin ur ett globalt perspektiv. Prognoserna och rapporten har utförts och sammanställts av den världsberömda expertgruppen från Global Construction Perspectives och Oxford Economics. Nedan följer några av de slutsatser man dragit:

"De tre största länderna – Kina, USA och Indien – kommer att stå för 57 % av den globala tillväxten i byggbranschen år 2030"

"Åtta globala byggmarknader (Kina, USA, Indien, Indonesien, Storbritannien, Mexico, Kanada och Nigeria – rankade i den ordning de bidrar till den globala tillväxten) kommer att stå för 70 % av den sammanlagda globala tillväxten i byggbranschen år 2030"

"Storbritannien hamnar på Global Construction Perspectives/Oxford Economics globala ranking när det gäller tillväxt inom byggbranschen för första gången någonsin, efter årtionden av underinvestering"

Vill du ha ytterligare information? Fyll i formuläret för att få ett kostnadsfritt exemplar:

 

Ta del av rapportens höjdpunkter i vår video

Sneak Preview

Ta del av innehållet nu...

Global Construction Report 2030
arrow arrow
Global Construction Report main page