• Sverige

  Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Autodesk FY20 Q2-Q3 – Global Field Promotion

Terms and conditions

ALLMÄN INFORMATION

Just nu är det perfekt för kunder att uppgradera sin permanenta licens till en prenumeration och få alla prenumerationsfördelar. Utöver att de får större värde och flexibilitet än med permanenta licenser kan kunderna spara upp till 20 %** när de byter in permanenta licenser som omfattas av erbjudandet och som inte har något aktivt underhållsavtal mot en prenumeration på de senaste Autodesk Industry Collections eller de flesta andra enskilda produkter — däribland AutoCAD® including specialized toolsets, AutoCAD LT®, Civil 3D®, Revit®, Inventor®, 3ds Max® och flera andra.

/* CODE TO ADD EXTRA QUESTION, FROM 31TH JULY - 1ST AUGUST */

Vanliga frågor (FAQ)

 1. Vad innebär kampanjen Autodesk FY20 Q2-Q3 Uppgradera din licens till en prenumeration Global Field Promotion (GFP)?

  Kunder kan spara upp till 20 %** på Autodesks rekommenderade listpris för Industry Collections eller de flesta enskilda produkter när de köper 1- eller 3-åriga prenumerationsavtal med åtkomst för en eller flera användare och som omfattas av det här erbjudandet. För att erbjudandet ska gälla måste kunderna skicka in associerade användarlicenser för permanenta licenser av versionerna 1998-2019 utan aktivt underhållsavtal (underhållsavtalet måste ha gått ut senast den 30 april 2019 för att den permanenta licensen ska omfattas av det här erbjudandet). Kunderna måste uppge ett giltigt serienummer för varje inskickad permanent licens för att omfattas av den här kampanjen.

  Serienummer måste skickas in på: https://www.autodesk.com/tradeinpromo. Eller rutan för inskick av serienummer på tillämplig Autodesk.se/subscribe-sida.

  I "Bilagan" finns en fullständig lista med de produkter som omfattas av erbjudandet och som kunder kan byta från och till.

 2. Hur fungerar beställningsprocessen?

  1. Serienumret för den permanenta licensen måste skickas in före köp. Slutkunden, eller partnern på slutkundens vägnar, skickar in den på https://www.autodesk.com/tradeinpromo.
  2. På den här webbplatsen måste obligatoriska fält fyllas i. De inkluderar, men är inte begränsade till, kundens namn, serienummer som ska bytas in och e-postadress.
  3. Efter inskick flaggas den permanenta licensens serienummer och alla tillhörande användarlicenser i Autodesk-systemet som inte längre giltiga eller inskickbara.
  4. Om en kund beslutar sig för att inte köpa eller avbryter köpet kan de inskickade serienumren återkallas genom att kontakta Autodesk_CS@pmci.com.
  5. Autodesk övervakar kontinuerligt alla inskickade serienummer och beställningar som görs. I händelse av avvikelse mellan de inskickade serienumren och en beställning kommer beställaren att kontaktas för att få hjälp att lösa problemet.
  6. I enlighet med punkt 7 nedan godkänner kunden att Autodesk drar in licensen för det inskickade serienumret/serienumren och lovar att inte längre använda licensen/licenserna.
  7. Om kunder lämnar tillbaka prenumerationen under returperiodens giltighet enligt de tillämpliga användarvillkoren kommer kunden att kunna byta tillbaka till en permanent licens. Returen ska anses utgöra en fullständig och slutgiltig reglering av alla krav.
 3. Under vilken tidsperiod gäller kampanjen?

  Erbjudandet är tillgängligt från den 7 maj till den 25 oktober 2019 (inklusive dessa datum).

 4. I vilka länder gäller kampanjen?

  Erbjudandet gäller i EES, Schweiz, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Serbien och säljregionerna Mellanöstern och Afrika (MEA), Medelhavet (MED). OBS! Krimhalvön omfattas inte av erbjudandet. Vissa produkter och villkor kan variera med region.

 5. Vilka avtalsperioder kan kunderna köpa till det rabatterade priset?

  Kunder kan skicka in permanenta licenser och få en rabatt på antingen ett 1- ELLER 3-årigt prenumerationsavtal.

 6. Gäller rabatterna för prenumerationer för både en användare och flera användare?

  Ja. Erbjudandet gäller både prenumerationer för en användare och för flera användare. Dessutom behöver den inskickade licensens distribution inte vara samma distribution som för den prenumeration som köps. En kund kan till exempel skicka in ett AutoCAD-serienummer för en användare och köpa en AutoCAD-prenumeration för flera användare, eller en annan produkt, som omfattas av erbjudandet, däribland Industry Collections.

 7. Gäller rabatten för förnyelser av prenumerationer?

  Nej. Erbjudandet gäller inskick av permanenta licenser (utan underhållsavtal) som skickas in i enlighet med dessa Vanliga frågor (FAQ).

 8. Kan erbjudandet kombineras med andra erbjudanden?

  Nej. Det här erbjudandet får inte kombineras med några andra rabatter, kampanjer eller andra program som erbjuds av Autodesk såvida inte detta anges specifikt.

 9. Om en kund köper en Media & Entertainment Collection som en del av GFP-kampanjen, kan de då utnyttja paketerbjudandet för Media & Entertainment med Arnold?

  Ja, om en kund köper en M&E Collection som en del av en GFP-kampanj kan kampanjen kombineras med det separata paketerbjudandet. På det sättet kan en kund dra fördel av M&E Collection med GFP-rabatt och även få 5 Arnold-prenumerationer utan extra kostnad. Observera att prenumerationsavtalets längd för Arnold-prenumerationerna måste vara av samma längd som prenumerationsavtalet för M&E Collection.

 10. Kan en kund få ytterligare rättigheter utanför territoriet (ETR) till en prenumeration de köpt som en del av det här erbjudandet?

  Nej. Prenumerationer som köps via det här erbjudandet kan inte få ETR-rättigheter.

 11. Erbjuder Autodesk hela den procentuella rabatten om kunden kompletterar ett befintligt prenumerationsavtal?

  Ja, för prenumerationer med samma avtalstid. Kampanjen ger hela den procentuella rabatten** även om kunden kompletterar ett befintligt prenumerationsavtal, under förutsättning att avtalstiden är densamma (nytt 1- eller 3-årigt avtal mot befintligt 1- eller 3-årigt avtal).

 12. Måste kunderna skicka in serienummer för befintliga permanenta licenser?

  Ja. För att få rabatten måste kunderna skicka in permanenta serienummer som omfattas av erbjudandet och inte längre använda några användarlicenser kopplade till dessa serienummer. När inskicket har gjorts kan inte serienumren användas för inbyte eller kampanjrabatter fler gånger.

 13. Kan kunderna fortsätta att använda den permanenta licensen efter köpet av den rabatterade 1- eller 3-årsprenumerationen?

  Nej. Som en del av användarvillkoren för erbjudandet förbinder sig kunden att skicka in permanenta licenser som omfattas av erbjudandet och inte längre använda några användarlicenser kopplade till dessa serienummer. Observera att kunder som avbryter eller returnerar sitt köp bör kontakta Autodesk_CS@pmci.com i enlighet med fråga 2.4 ovan.

 14. Hur vet kunden att ett serienummer för en permanent licens är giltigt?

  En licens som identifierats med serienummer är giltig om det är en permanent produktlicens från 1998-2019 som omfattas av erbjudandet och som inte har ett aktivt underhållsavtal (utgånget den 30 april 2019 eller tidigare) och inte har skickats in i en tidigare kampanj. Dessutom kan den inte ha använts för en uppgradering av den permanenta licensen eller i ett underhållsavtal och uppfyllts till en nyare permanent licens. Licenserna måste vara kommersiella versioner och registrerade. Sidan för att skicka in serienummer är inte avsedd att användas för att kontrollera serienummer, men anger om ett serienummer tidigare har skickats in under ett äldre inbyteserbjudande och därför inte omfattas av erbjudandet.

  Inskick av ett giltigt serienummer krävs för att uppfylla villkoren för det här erbjudandet.

  Observera att kunder kan begära en licensrapport, som Autodesk skickar direkt till kunden och som visar kundens alla tillgångar, inklusive de som omfattas av erbjudandet.

 15. Hur många rabatterade prenumerationer får köpas per serienummer?

  Kunderna får köpa en ny 1- eller 3-årsprenumeration för varje användarlicens som är kopplad till de serienummer de skickar in som omfattas av erbjudandet, med ett maxantal på 50 användarlicenser.

 16. Vad gäller om kunden har multipack eller flera användarlicenser för ett serienummer?

  Kunderna får köpa en rabatterad prenumeration för varje användarlicens som är kopplad till ett giltigt serienummer. Upp till 50 användarlicenser kan köpas på det här sättet, men endast ett serienummer kan skickas in i taget.

  Exempel: En kund har ett AutoCAD LT® 2015 5-pack. Kunden har rätt till rabatt på upp till 5 nya prenumerationer. Vid tiden för inskickandet byter kunden in alla 5 permanenta AutoCAD LT® 2015-licenserna, oavsett hur många av de nya rabatterade prenumerationerna som köps.

  Det finns undantag för kunder som vill köpa färre nya prenumerationer och inte vill skicka in alla licenser kopplade till serienumret (i exemplet ovan vill de kanske t.ex. skicka in 3 licenser och behålla 2 permanenta licenser). I sådana undantagsfall, kontakta din Autodesk-återförsäljare för att få hjälp.

 17. Finns det någon begränsning för hur många användarlicenser som varje kund kan skicka in?

  Ja. Kunder får skicka in totalt 50 användarlicenser under villkoren för det här erbjudandet. Exempel: En kund kan skicka in 50 serienummer som vart och ett omfattar en användarlicens ELLER 1 serienummer med 50 användarlicenser, ELLER annan variant som inte överstiger 50 användarlicenser, med undantag för AutoCAD LT-serien. Det finns ingen inbytesgräns för antalet användarlicenser för AutoCAD LT-serien.

 18. Måste kunderna köpa samma produkt som den inskickade permanenta licensen avser?

  Nej, kunderna behöver inte köpa samma produkt, men begränsningarna ovan gällande begränsning av antalet användarlicenser och erbjudandets omfattning tillämpas.

  I Tabell 1 i Bilagan kan du se vilka produkter erbjudandet gäller. I Tabell 2 i Bilagan kan du se vilka produkter som kan skickas in.

  Licenser för produkter i Autodesk LT-serien kan enbart skickas in mot licenser för produkter i Autodesk LT-serien.

 19. Om en kund har ett multipack eller flera användarlicenser för ett serienummer, måste alla nya prenumerationer då gälla samma produkt?

  Nej. Kunderna kan köpa vilka som helst av de giltiga produkter som finns i bilagetabellerna, enligt kraven upp till antalet inbytta licenser.

 20. På vilket sätt skiljer sig GFP-kampanjen Q2 Uppgradera din licens till en prenumeration från erbjudandet Byt till prenumeration?

  Q2 GFP Uppgradera din licens till en prenumeration är ett tidsbegränsat erbjudande för kunder med äldre permanenta licenser utan aktiva underhållsavtal (som gick ut senast den 30 april 2019) som ger möjlighet att skicka in permanenta licenser och spara upp till 20 %** på nya 1- eller 3-åriga prenumerationer på Autodesk-produkter som omfattas av erbjudandet.

  Erbjudandet Byt till prenumeration är en kontinuerlig möjlighet för kunder med underhållsavtal som snart måste förnyas att byta till prenumeration och få specialpriser från och med bytet. Mer information om detta finns på www.autodesk.se/campaigns/maintenance-to-subscription

 21. Finns kampanjen tillgänglig via Autodesk Store?

  Ja, i utvalda Autodesk stores. 1- och 3-åriga prenumerationer på produkter som omfattas av detta erbjudande finns tillgängliga online via vissa Autodesk stores.Se Autodesk.com för att bekräfta din plats.

BILAGA

Tabell 1

Följande lista inkluderar de produkter kunden kan byta till prenumeration på. Kunderna kan skicka in en 1-årig ELLER en 3-årig prenumeration och få upp till 20 % rabatt på rekommenderat listpris. Observera att det rekommenderade listpriset på en 3-årig prenumeration innebär 10 % rabatt jämfört med årspriset gånger 3 år.

Tabell 2

Följande lista inkluderar permanenta licenser som kunden kan byta från.

Permanenta licenser under "Kommer från" för 1998-2019* som ingår i erbjudandet och inte har något aktivt underhållsavtal
(som har gått ut senast den 30 april 2019)
Allmän design AutoCAD® / AutoCAD® for Mac
AutoCAD® Design Suite (Standard, Premium, eller Ultimate)
AEC Advance Steel Premium/ Advance Steel AutoCAD® Bundle/ Advance Concrete
AutoCAD® Architecture / Architectural Desktop
AutoCAD® LT Civil Suite
AutoCAD® Map3D
AutoCAD® MEP
AutoCAD® P&ID
AutoCAD® Plant 3D
Building Design Suite (Standard, Premium, eller Ultimate)
CAiCE Visual Construction/Roads/Survey/Survey and Roads
Civil 3D®
Fabrication Products
Infrastructure Design Suite (Standard, Premium, eller Ultimate)
InfraWorks™/ Infrastructure Modeler
Navisworks® Manage
Plant Design Suite (Standard, Premium, eller Ultimate)
Revit® Architecture/ Revit® MEP/ Revit® Structure
Revit®
Robot™ Structural Analysis Professional
ANIM 3ds Max®
3ds Max® Design
3ds Max® Entertainment Creation Suite Standard
Entertainment Creation Suite Ultimate
Maya®
Maya® Entertainment Creation Suite Standard
Maya® LT*
Maya® Unlimited/Complete
MotionBuilder
MFG Alias Design
AutoCAD® Electrical
AutoCAD® Mechanical
CFD Design Study Environment
CFD (Basic, Advanced, Motion)
Factory Design Suite (Standard, Premium, eller Ultimate)
HSMWorks Premium/Professional
Inventor® HSM, Inventor HSM Professional
Inventor®/ Inventor® Engineer-to-Order/ Inventor® Professional/ Inventor® Publisher
Moldflow Adviser (Standard, Premium, Ultimate)
Moldflow Design
Moldflow Insight (Standard, Premium, Ultimate)
Moldflow Synergy
Nastran
Nastran In-CAD
Product Design Suite (Standard, Premium, eller Ultimate)
Showcase®
Simulation Mechanical
Vault Office
Vault Professional
Vault Workgroup
LT-serien AutoCAD® LT / AutoCAD® LT for Mac*
Inventor LT™
AutoCAD Inventor LT™ Suite
Revit LT™
AutoCAD Revit LT™ Suite
Delcam ArtCAM®, Standard, Premium, Ultimate
FeatureCAM® Standard, Premium, Ultimate
PowerInspect® Standard, Premium, Ultimate
PowerMill® Standard, Premium, Ultimate
PowerShape® Standard, Premium, Ultimate