• Sverige

  Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

  Stay on our U.S. site

Kompatibilitet

Autodesk stöder BIM-kompatibilitet

Autodesk arbetar kontinuerligt med att utveckla våra datautbytesprotokoll, och stöder branschstandarder för BIM-kompatibilitet (byggnadsinformationsmodeller) och datautbytesmetoder med öppen källkod.

 • Sedan Autodesk skapade IFC-exporten med öppen källkod för Revit 2011, har användare i mer än 100 länder laddat ned den mer än 30 000 gånger.
 • Vi har bidragit med minst 24 uppdateringar av IFC-exportfunktionerna och har uppdaterat den öppna IFC-källkoden 26 gånger.
 • Green Building XML-schemat (gbXML) som används i flera Autodesk-produkter – inklusive Revit, AutoCAD-vertikaler, Ecotect Analysis (engelska), Green Building Studio®s (engelska) webbaserade tjänst för energianalys och Vasari (engelska) – utvecklades 1999 för att underlätta integrering av information som lagras i BIM-modeller och ett brett utbud av teknikanalysverktyg för att stöda grön byggnationsdesign, analys och drift. Hitta rätt gbXML (engelska).

Revit uppfyller IFC-standarder

Revit var bland de första programmen på marknaden som tilldelades exportcertifieringen buildingSMART IFC Coordination View 2.0. De var också bland de första som skapade IFC-filer enligt IFC4-standarden.

 • Sedan 2005 kan Revit-produkter hantera export och import av IFC-filer, vilket gör det möjligt att exportera kopior av projektmodeller i IFC-standardformat. Användaren kan sedan importera IFC-filerna i valfritt designprogram som är kompatibelt med standarden, vilket bidrar till ökad integration i hela arkitektur, byggnation, el och VVS-branschen.
 • Autodesk har bidragit till buildingSMART-initiativet att utveckla BIM-datastandarden COBie (Construction Operations Building Information Exchange).
 • Förbättrat stöd för IFC-länkar i Revit 2015-programmen med det nya verktyget Link IFC på fliken Insert. Bättre länkade IFC-data vilket ger bättre visuell återgivning och bättre prestanda under importen.
 • I january 2013 deltog vi i buildingSMART Alliance COBie Design Challenge för byggnadsdesign och samordnad design. Resultatet vid den oberoende bedömningen var 100 % positivt, med en fullständig COBie-fil som inte krävde någon ytterligare behandling eller redigering.
 • Autodesk har samarbetat med organisationer över hela världen för att främja öppna standarder, inklusive:
  • US National BIM Standard (NBIMS), COBie och National CAD Standard (NCS)
  • Det statliga BIM-initiativet i Storbritannien
  • Bavarian Government FM Handover IFC Model View Definition
  • BuildingSmart Korea (BSK) vid design och utveckling av en nationell BIM-standard

White paper om IFC-kompatibilitet

COBie-verktyg för Revit

2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Autodesk-resurser för öppna standarder

IFC Exporter för Revit (SourceForge) (engelska)

IFC Exporter för Revit (Revit App Store) (engelska)

STL Exporter (engelska)

buildingSMART Alliance (USA) (engelska)

buildingSMART International (engelska)