Kompatibilitet

Autodesk stöder BIM-kompatibilitet

Autodesk arbetar kontinuerligt med att utveckla våra datautbytesprotokoll, och stöder branschstandarder för BIM-kompatibilitet (byggnadsinformationsmodeller) och datautbytesmetoder med öppen källkod.

 • Sedan Autodesk skapade IFC-exporten med öppen källkod för Revit 2011, har användare i mer än 100 länder laddat ned den mer än 30 000 gånger.
 • Vi har bidragit med minst 24 uppdateringar av IFC-exportfunktionerna och har uppdaterat den öppna IFC-källkoden 26 gånger.
 • Green Building XML-schemat (gbXML) som används i flera Autodesk-produkter – inklusive Revit, AutoCAD-vertikaler, Ecotect Analysis (engelska), Green Building Studio®s (engelska) webbaserade tjänst för energianalys och Vasari (engelska) – utvecklades 1999 för att underlätta integrering av information som lagras i BIM-modeller och ett brett utbud av teknikanalysverktyg för att stöda grön byggnationsdesign, analys och drift. Hitta rätt gbXML (engelska).

Revit uppfyller IFC-standarder

Revit var bland de första programmen på marknaden som tilldelades exportcertifieringen buildingSMART IFC Coordination View 2.0. De var också bland de första som skapade IFC-filer enligt IFC4-standarden.

 • Sedan 2005 kan Revit-produkter hantera export och import av IFC-filer, vilket gör det möjligt att exportera kopior av projektmodeller i IFC-standardformat. Användaren kan sedan importera IFC-filerna i valfritt designprogram som är kompatibelt med standarden, vilket bidrar till ökad integration i hela arkitektur, byggnation, el och VVS-branschen.
 • Autodesk har bidragit till buildingSMART-initiativet att utveckla BIM-datastandarden COBie (Construction Operations Building Information Exchange).
 • Förbättrat stöd för IFC-länkar i Revit 2015-programmen med det nya verktyget Link IFC på fliken Insert. Bättre länkade IFC-data vilket ger bättre visuell återgivning och bättre prestanda under importen.
 • I january 2013 deltog vi i buildingSMART Alliance COBie Design Challenge för byggnadsdesign och samordnad design. Resultatet vid den oberoende bedömningen var 100 % positivt, med en fullständig COBie-fil som inte krävde någon ytterligare behandling eller redigering.
 • Autodesk har samarbetat med organisationer över hela världen för att främja öppna standarder, inklusive:
  • US National BIM Standard (NBIMS), COBie och National CAD Standard (NCS)
  • Det statliga BIM-initiativet i Storbritannien
  • Bavarian Government FM Handover IFC Model View Definition
  • BuildingSmart Korea (BSK) vid design och utveckling av en nationell BIM-standard

White paper om IFC-kompatibilitet

COBie-verktyg för Revit

2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Autodesk-resurser för öppna standarder

IFC Exporter för Revit (SourceForge) (engelska)

IFC Exporter för Revit (Revit App Store) (engelska)

STL Exporter (engelska)

buildingSMART Alliance (USA) (engelska)

buildingSMART International (engelska)