• Sverige

    Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

    Stay on our U.S. site

Fallstudie: Hoar Construction

Utbyggnad av sjukhus

Mer effektiv konstruktion med BIM

Projektsammanfattning
Hoar Construction är ett företag i Birmingham, Alabama, som arbetar med kunder inom hälso- och sjukvård, myndigheter och sektorer med blandad användning. De använde BIM-lösningar (byggnadsinformationsmodeller) från Autodesk vid bygget av en utbyggnad på 72 900 kvadratmeter till en anläggning som krävde avancerade anslutningsmöjligheter, en helikopterplatta på taket och kapacitet för den senaste medicinska tekniken.

Hoar Construction
Benjamin Russell Hospital for Children

Benjamin Russell Hospital for Children

Uppfyll kundernas förväntningar
Eftersom kunden krävde att byggnaden såg barnvänlig ut, använde Hoar och arkitekten BIM för att undersöka alternativ och nå ökad effektivitet. Modeller bedömdes utifrån byggbarhet och design.

Minska avfallet med prefabricering
Hoar arbetade med underleverantörer som prefabricerade sjukhusets böjda fasad och gardinvägg av glas. BIM-processer bidrog till bättre precision i prefabriceringsprocessen, mindre materialspill och snabbare installation.

Samordna underleverantörer
Alla underleverantörer använde BIM och arbetade samtidigt på modeller för att samordna systemdesignen. Exakt samordning och kollisionskontroll mellan systemen bidrog till minskade kostnader och ökad effektivitet på fältet.

Benjamin Russell Hospital for Children

Uppfyll kundernas förväntningar
Eftersom kunden krävde en [...]

Benjamin Russell Hospital for Children

Minska avfallet med prefabricering
Hoar arbetade med underleverantörer som [...]

Benjamin Russell Hospital for Children

Samordna underleverantörer
Alla underleverantörer använde BIM och arbetade [...]