• Sverige

    Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

    Stay on our U.S. site

Fallstudie: iNFRANEA

Projekt med floder, vägar och broar

BIM hjälper Nijmegen att bredda floder

Projektsammanfattning
Konstruktionsföretag använder BIM för att modellera, samordna och planera ett flodbreddningsprojekt i syfte att förebygga översvämningar i Nijmegen. Projektet ingår i ett stort initiativ för att förebygga översvämningar och därigenom förbättra miljöförhållandena på mer än 30 platser i Nederländerna.


iNFRANEA
Breddning av floden Waal

Samordning med en enda modell
En enda modell för alla temporära och permanenta strukturer – sammanställd från modeller med information från tio olika discipliner i flera organisationer – möjliggör samordning och schemaläggning.

Samordning på fältet
Med molnbaserade tjänster och mobila enheter har gruppmedlemmarna tillgång till projektmodeller i princip var som helst och när som helst, vilket har förändrat hur de kommunicerar med varandra.

Kollisionskontroll i realtid
Med en konsoliderad modell kan iNFRANEA identifiera kollisioner och hjälpa projektgruppen att kontinuerligt övervaka potentiella risker i mötet mellan olika discipliner, vilket har bidragit till att lösa mer än femton stora gränssnittskonflikter i projektet.

Hantering av tillfälliga konstruktioner
iNFRANEA använder en BIM-baserad process för att planera förflyttningarna av projektets ständigt föränderliga tillfälliga konstruktioner och undvika farliga befintliga förhållanden, inklusive odetonerade bomber från andra världskriget som ligger under jorden i närheten.

River, roads and bridges project

Samordning med en enda modell
En enda modell för alla temporära [...]

River, roads and bridges project

Samordning på fältet
Med molnbaserade tjänster och mobila enheter [...]

River, roads and bridges project

Kollisionskontroll i realtid
Med en konsoliderad modell [...]

River, roads and bridges project

Hantering av tillfälliga konstruktioner
iNFRANEA använder en BIM-baserad process [...]