Fallstudie: iNFRANEA

Projekt med floder, vägar och broar

BIM hjälper Nijmegen att bredda floder

Projektsammanfattning
Konstruktionsföretag använder BIM för att modellera, samordna och planera ett flodbreddningsprojekt i syfte att förebygga översvämningar i Nijmegen. Projektet ingår i ett stort initiativ för att förebygga översvämningar och därigenom förbättra miljöförhållandena på mer än 30 platser i Nederländerna.


iNFRANEA
Breddning av floden Waal

Samordning med en enda modell
En enda modell för alla temporära och permanenta strukturer – sammanställd från modeller med information från tio olika discipliner i flera organisationer – möjliggör samordning och schemaläggning.

Samordning på fältet
Med molnbaserade tjänster och mobila enheter har gruppmedlemmarna tillgång till projektmodeller i princip var som helst och när som helst, vilket har förändrat hur de kommunicerar med varandra.

Kollisionskontroll i realtid
Med en konsoliderad modell kan iNFRANEA identifiera kollisioner och hjälpa projektgruppen att kontinuerligt övervaka potentiella risker i mötet mellan olika discipliner, vilket har bidragit till att lösa mer än femton stora gränssnittskonflikter i projektet.

Hantering av tillfälliga konstruktioner
iNFRANEA använder en BIM-baserad process för att planera förflyttningarna av projektets ständigt föränderliga tillfälliga konstruktioner och undvika farliga befintliga förhållanden, inklusive odetonerade bomber från andra världskriget som ligger under jorden i närheten.

River, roads and bridges project

Samordning med en enda modell
En enda modell för alla temporära [...]

River, roads and bridges project

Samordning på fältet
Med molnbaserade tjänster och mobila enheter [...]

River, roads and bridges project

Kollisionskontroll i realtid
Med en konsoliderad modell [...]

River, roads and bridges project

Hantering av tillfälliga konstruktioner
iNFRANEA använder en BIM-baserad process [...]