• Sverige

    Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

    Stay on our U.S. site

Fallstudie: MaineGeneral

Sjukhusprojektering

BIM ökar besparingar och effektivitet

Projektsammanfattning
MaineGeneral Medical Center använde byggnadsinformationsmodeller (BIM) för struktur-, arkitekt- och elarbete under en utbyggnad av sin hälso- och sjukvårdsanläggning i Augusta, Maine. Gruppen använde BIM-lösningar från Autodesk för att samordna den spridda projektgruppen, visa kollisionskontroll och ta itu med problem med alla discipliner representerade.

MaineGeneral Medical Center

MaineGeneral Medical Center

Samordna discipliner
En modellbaserad metod hjälper till att hålla data konsekventa, vilket gör det lättare för designers och konstruktörer att samordna alla delar av konstruktionen.

Arbeta effektivare
Ett modellbaserat arbetsflöde i kombination med mobil teknik innebär att alla som arbetar i projektet kan komma åt data var som helst, när som helst. Det leder till besparingar och effektivitet när de anställda behandlar en arbetsorder på fältet.

Stöd fastighetsförvaltning
MaineGeneral planerar att integrera modellen med fastighetsförvaltningssystem för att spåra tillgångar under byggnadens livscykel. Viewer-integrering gör att ägarna kan använda den ursprungliga modellen för att visualisera framtida renoveringar och tillägg.

MaineGeneral Medical Center

Samordna discipliner
En modellbaserad metod hjälper till att hålla data konsekventa [...]

MaineGeneral Medical Center

Arbeta effektivare
Ett modellbaserat arbetsflöde innebär att alla som arbetar i projektet kan komma åt [...]

MaineGeneral Medical Center

Stöd fastighetsförvaltning
MaineGeneral planerar att integrera modellen med [...]