• Sverige

    Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

    Stay on our U.S. site

Fallstudie: Multiconsult

Utbyggnad av transportled

Effektivare vägförbättringsprojekt med BIM

Projektsammanfattning
Multiconsult AS är ett ledande företag med konstruktionskonsulter och designers i Skandinavien. De använde BIM-lösningar (byggnadsinformationsmodeller) från Autodesk vid tidig projektering av en stor transportsledsutbyggnad som även omfattade en ny bro. Med hjälp av InfraWorks för mark-/infrastrukturprojektering tog projektgruppen snabbare och mer kostnadseffektivt fram flera alternativ och visualiseringar.

Multiconsult
Statens vegvesen i Norge – vägutbyggnad

Transportation improvement project

Informativ preliminär projektering
Med hjälp av Autodesks BIM-arbetsflöden för infrastruktur kunde projektgruppen snabbt sammanställa data från olika källor, och utveckla och simulera flera preliminära designalternativ i den befintliga miljön.

Skapa övertygande förslag
Med hjälp av en intelligent modell, istället för 2D-verktyg, hade projektgruppen tid att ta fram 17 vägalternativ och 8 broförslag. Flera alternativ gav bättre förståelse tidigare i planeringen.

Överträffa kundernas förväntningar
Jämfört med en 2D-presentation gav de innehållsrika 3D-visualiseringarna, som möjliggjordes av Autodesks BIM-program för infrastruktur, en klarare bild av designkoncepten, vilket höjde kvaliteten samtidigt som man höll sig inom tids- och kostnadsramarna.

Involvera intressenterna mer
Multiconsult visade hur olika alternativ skulle kunna minska trafikstockningar och hur bron skulle se ut från olika platser. Högupplösta animeringar publicerades på webbplatsen för att förklara förslagen.

Hela historien
 Multiconsult – fallstudie

Transportation improvement project

Informativ preliminär projektering
Med hjälp av Autodesks BIM-arbetsflöden för [...]

Transportation improvement project

Skapa övertygande förslag
Med hjälp av en intelligent modell istället för 2D-verktyg [...]

Transportation improvement project

Överträffa kundernas förväntningar
Jämfört med en 2D-presentation gav de [...]

Transportation improvement project

Involvera intressenterna mer
Multiconsult visade hur olika alternativ [...]