• Sverige

    Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

    Stay on our U.S. site

Fallstudie: Nashville Electric Service

Automatiserad konstruktion av transformatorstationer

BIM stöder standarder för energi, vatten och avlopp

Projektsammanfattning
För att uppnå effektivare drift införde det offentligt ägda, icke vinstdrivande, Nashville Electric Service (NES) automatisering och standardisering i designprocessen för sina transformatorstationer. Genom användning av byggnadsinformationsmodeller (BIM) går designprocessen snabbare och uppfyller standarder för energi, vatten och avlopp bättre.

Nashville Electric Service

NES substation

Arbeta effektivare
NES tog med sig sitt 3D-komponentbibliotek till den nya lösningen, och förbättrade block med ytterligare specifikationer och materialinformation. Med inbäddade konstruktionsstandarder och automatiserade beräkningar går det snabbare att välja delar.

Minska materialspill
Affärsregler i programmet minskar risken för överbeställning av material. Det innebär att konstruktörer kan generera materialförteckningar (BOM) upp till 80 % snabbare.

Förbättra verkliga prestanda
Konstruktörerna har mer tid att undersöka olika scenarier i modellen, och titta på hur olika val kan påverka byggbarhet och underhåll. Intelligenta modeller hjälper projektgrupper att hitta alternativ som ger bättre verkliga prestanda.

NES substation

Arbeta effektivare
NES tog med sig sitt 3D-komponentbibliotek till den nya [...]

NES substation

Minska materialspill
Affärsregler i programmet minskar risken för [...]

NES substation

Förbättra verkliga prestanda
Konstruktörerna har mer tid att undersöka olika scenarier [...]