• Sverige

    Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

    Stay on our U.S. site

Fallstudie: RLF

Projekt med krav på BIM

BIM underlättar snabb, effektiv konstruktion

Projektsammanfattning
U.S. Army Corps of Engineers och U.S. Army Medical Department krävde att byggnadsinformationsmodeller (BIM) användes vid återuppbyggnaden av Fort Riley-sjukhuset. Projektgruppen förlitade sig på BIM för att uppfylla strikta tidsramar och säkerställa fundamental integration av hållbarhetsprinciper och evidensbaserad design.

RLF
Irwin Army Community Hospital vid Fort Riley

Irwin Army Community Hospital at Fort Riley

Leverera mot tuffa tidsplaner
För att komprimera produktionsschemat pågick design- och konstruktionsprocesserna samtidiga. BIM-processer möjliggjorde den exakta samordning som var avgörande för att projektet var framgångsrikt.

Uppfylla efterlevnadsmål
För offentliga hälso- och sjukvårdsanläggningar krävs att utrymme tilldelas enligt en komplex matris. RLF använde BIM-lösningar för att säkerställa överensstämmelse med specifikationerna.

Samordna i realtid
Gruppmedlemmar på olika geografiska platser arbetade tillsammans på samma plattform för att uppfylla tids- och budgetkrav. RLF och dess filialer kunde hela tiden fatta välgrundade beslut.

Hela historien
 RLF – fallstudie

Irwin Army Community Hospital at Fort Riley

Leverera mot tuffa tidsplaner
För att komprimera produktionsschemat pågick [...]

Irwin Army Community Hospital at Fort Riley

Uppfylla efterlevnadsmål
För offentliga hälso- och sjukvårdsanläggningar [...]

Irwin Army Community Hospital at Fort Riley

Samordna i realtid
Gruppmedlemmar på olika geografiska platser arbetade [...]