• Sverige

    Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

    Stay on our U.S. site

Fallstudie: Sundt Construction

Vatten och avlopp

BIM-konstruktionsprocessen levererar projektet i tid och inom budget

Projektsammanfattning
Butler Water Reclamation Facility behandlar 38 miljoner liter avloppsvatten varje dag och är en värdefull resurs för vattenåtervinning i Peoria, Arizona. Med hjälp av en BIM-konstruktionsprocess (byggnadsinformationsmodeller) kunde Sundt Construction leverera detta offentliga 135-miljonersprojekt (USD) i tid och inom budget.

Sundt Construction
Butler Water Reclamation Facility

Water reclamation facility

Färre ändringar och RFI:er (förfrågningar om information)
Jämfört med traditionella 2D-metoder medförde användningen av BIM att man knappt hade några ändringar, att man hade 84 % färre RFI:er (förfrågningar om information) och sparade mer än 6 000 timmar bara på konkreta omarbetningar.

Lös kollisioner tidigt
Projektgruppen kunde identifiera och lösa kollisioner till ett värde av mer än 200 000 USD i projektet innan man började bygga. Dessutom utgjorde den intelligenta modellen ett värdefullt underlag för tydlig kommunikation med intressenterna.

Information om byggbarhet
Med hjälp av BIM-lösningar kunde projektgruppen visualisera var rördragningar, energi och VA låg i förhållande till strukturelement. Denna kunskap hjälpte gruppen att ta fram en design som möjliggjorde ett kostnadseffektivt och effektivt byggande.

Färre omarbetningar
Projektgruppen uppskattade att det, tack vare information från den intelligenta modellen, krävdes 67 % färre konkreta omarbetningar, vilket i sin tur medförde lägre kostnader.

Water reclamation facility

Färre ändringar och RFI:er (förfrågningar om information)
Jämfört med traditionella 2D-metoder medförde [...]

Water reclamation facility

Lös kollisioner tidigt
Projektgruppen kunde identifiera och lösa [...]

Water reclamation facility

Information om byggbarhet
Med hjälp av BIM-lösningar kunde projektgruppen visualisera [...]

Water reclamation facility

Färre omarbetningar
Projektgruppen uppskattade att det, tack vare [...]