• Sverige

    Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

    Stay on our U.S. site

Fallstudie: WSP Flack + Kurtz

Byggtjänster

Projektsammanfattning
WSP Flack + Kurtz inser att byggbranschen måste förändras och att byggnadsinformationsmodeller (BIM) erbjuder en utveckling som inte tidigare var möjlig. Företaget är framgångsrikt på en stram marknad genom att vara ledande på den BIM-kompetens som allt oftare krävs inom både offentlig och privat sektor.

WSP Flack + Kurtz

WSP Flack + Kurtz

Bättre kvalitet, inte högre kostnad
Med en intelligent modell som uppdateras automatiskt när ändringar görs, kan designteam utvärdera flera alternativ för att hitta den bästa lösningen – utan att driva upp projektkostnaderna.

Samarbeta med utökade projektgrupper
Med hjälp av BIM-arbetsflöden kan en utökad grupp med arkitekt, konstruktionsingenjör, vvs-ingenjör, ägare, entreprenör och driftsledare samarbeta för att bättre förstå vad som händer i ett projekt.

Slå konkurrenterna
BIM ändrar byggbranschen från grunden. Med BIM-kompetens kan WSP vinna kontrakt i både offentlig och privat sektor, vilka i allt högre grad kräver ett modellbaserat samarbete.

WSP Flack + Kurtz

Bättre kvalitet, inte högre kostnad
Med en intelligent modell som uppdateras [...]

WSP Flack + Kurtz

Samarbeta med utökade projektgrupper
Med hjälp av BIM-arbetsflöden kan en utökad grupp [...]

WSP Flack + Kurtz

Slå konkurrenterna
BIM ändrar byggbranschen från grunden [...]