Använd kraftfulla BIM- och CAD-arbetsflöden för att bygga med precision och förutsägbarhet

Utöka dina kunskaper med hjälp av multidisciplinerade arbetsflöden och molnbaserade verktyg för dokumenthantering som hjälper dig att få bättre kontroll över kvalitet, kostnad och tidsplaner.

Därför använder byggproffs AEC Collection

Minimera riskerna på ett tidigt stadium

Bättre kontroll över kvalitet, kostnader och tidsplan över design och konstruktion med en enda plattform för dokumenthantering.

Undvik kostsamma omarbetningar

Upptäck kollisioner, fel och utelämnanden med kraftfulla verktyg för samordning i 3D i AEC Collection.

Gå i spetsen för innovativ utveckling

Ta projekt till nya nivåer med hjälp av simulering av tidsplaner och kostnader.

Så här använder byggproffs AEC Collection

Koppla design till tillverkning (video: 2:41 min.)


Tillverkning av betong (video: 4:24 min.)


Advance Steel- och Revit-samverkan för dokumentation (video: 2 min.)


Koppla design till tillverkning (video: 2:41 min.)


Tillverkning av betong (video: 4:24 min.)


Advance Steel- och Revit-samverkan för dokumentation (video: 2 min.)


Så här använder byggproffs AEC Collection

Design till tillverkning och koordinering för MEP (video: 1:40 min.)


Arbetsflöde från design till tillverkning i Revit (video: 2:04 min.)


Omfattande tillägg för tillverkning (video: 1:22 min.)


Design till tillverkning och koordinering för MEP (video: 1:40 min.)


Arbetsflöde från design till tillverkning i Revit (video: 2:04 min.)


Omfattande tillägg för tillverkning (video: 1:22 min.)


Så här använder byggproffs AEC Collection

Materialkvantifiering (video: 3:01 min.)


Samordning av 3D-modeller i Navisworks


Granskning av kollisionskontroll i Autodesk Docs


Materialkvantifiering (video: 3:01 min.)


Samordning av 3D-modeller i Navisworks


Granskning av kollisionskontroll i Autodesk Docs


Är du redo att ta nästa steg?