Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection

När stora sinnen har fantastiska verktyg kan de åstadkomma fantastiska saker

Lär dig mer om AEC Collection

Autodesk AEC Collection ger formgivare, ingenjörer och konstruktörer de verktyg och integrerade arbetsflöden de behöver för att enkelt skapa, utforska möjligheter och bygga med förtroende.

 

AEC Collection-funktioner för arkitekter

Design

Skapa högklassig design med en mängd olika verktyg för konceptuell och detaljerad design.

Simulate

Använd datadrivna rekommendationer för att lägga en grund för din designmetod med kraftfulla snabba prestanda och miljöanalys.

Hantera

Koppla samman arbetsflöden, förbättra leveransen av BIM-projekt och gör det enklare att kombinera design- och konstruktionsdata för att granska och samordna projekt.

Exklusivt för AEC Collection

Effektivisera designgranskningar

Spara tid och håll ordning med hjälp av molnbaserade arbetsflöden för granskning och godkännande.

 


Gemensam datamiljö

Förenkla samarbetet och datahanteringen med Autodesk Docs molnbaserade CDE till standarderna ISO 19650.

 


Centraliserad ärendehantering

Slå samman data och ärenden från AutoCAD, Revit, Navisworks Manage med flera till en enda centraliserad databas.

 


Smidigt samarbete med civilingenjörer

Koppla ihop arbetsflödet med Civil 3D för att skapa molnbaserade jämförelser och förbättra kommunikationen mellan arkitekter och civilingenjörer.

 

Spara pengar på de produkter du behöver med AEC Collection

Upptäck verktygen som utökar dina färdigheter. Toppdesignprodukter plus ytterligare produkter för analys och simulering, visualisering, verklighetsfångst, detaljering och automatisering.

Valda produkter Pris för enskilda produkter Jämför med samlingen
27.425 kr/år

Kraftfulla BIM- och CAD-verktyg för designer, tekniker och entreprenörer, däribland Revit, AutoCAD, Civil 3D Autodesk Forma med flera

39.357 kr/år
20.288 kr/år
Totalkostnad 87.070 kr/år 48.119 kr/år

Spara 38.951 kr/år

Utför snabba mängdberäkningsstudier i Autodesk Forma (video: 2:56 min.)

Nytt i AEC Collection: Autodesk Forma

Använd konceptuell design och modelleringsfunktioner, realtidsanalyser och automatiseringar för att skapa en stabil grund för dina projekt.

AEC Collection-funktionerna för konstruktörer

Design

Skapa mer flexibla och byggbara designer som är detaljerade, samordnade och kopplade till BIM.

Analysera

Utvärdera hur olika byggnadskonstruktioner fungerar för att kontrollera säkerhet, tillförlitlighet och efterlevnad av lokala föreskrifter.

Information

Övergång från design till detaljerade modeller samtidigt som du respekterar båda perspektiven och följer lokala krav.

”Den stora skillnaden är hur många kollisioner och misstag vi kan fånga med detta 3D-program.”

– Dominick Paradis, Design Engineer, Canam

Spara pengar på de produkter du behöver med AEC Collection

Valda produkter Pris för enskilda produkter Jämför med samlingen
39.357 kr/år

Kraftfulla BIM- och CAD-verktyg för designer, tekniker och entreprenörer, däribland Revit, AutoCAD, Civil 3D Autodesk Forma med flera

27.425 kr/år
Exklusiv för samlingen
Totalkostnad 66.782 kr/år 48.119 kr/år

Spara 18.663 kr/år

AEC Collection-funktionerna för ventilations-, el- och vvs-ingenjörer

Design

Använd anslutna och integrerade arbetsflöden i en dynamisk BIM-miljö för att göra MEP-system mer funktionella och effektiva.

Analysera

Kombinera analysfunktioner och teknologi för att optimera dina el- och vvs-system och följa de högsta branschstandarderna.

Information

Integrera designen av el- och vvs-projekt med mer detaljerade komponenter för att uppnå tillverkningsfärdiga resultat.

”Nummer ett är att kunna designa allt i Revit och att kunna använda modellen i flera operativa enheter – konstruktion, samordning och beräkning. Nu sker nästan allt i realtid, vi får svar om priser och ändringar i konstruktionen mycket fortare.”

– Ken Luong, Senior Project Manager, TDIndustries

Spara pengar på de produkter du behöver med AEC Collection

Valda produkter Pris för enskilda produkter Jämför med samlingen
27.425 kr/år

Kraftfulla BIM- och CAD-verktyg för designer, tekniker och entreprenörer, däribland Revit, AutoCAD, Civil 3D Autodesk Forma med flera

39.357 kr/år
Exklusiv för samlingen
Totalkostnad 66.782 kr/år 48.119 kr/år

Spara 18.663 kr/år

AEC Collection-funktionerna för mark-, väg- och VA-projektering

Design

Skapa detaljerade designer eller modeller med sammanhang för karthantering och dokumentera dina infrastrukturprojekt för att uppfylla de standarder som krävs.

Analysera och visualisera

Förbättra designkvaliteten med analys- och simuleringsverktyg för att bygga en robust infrastruktur. Visualisera din konstruktionsidé.

Samarbeta

Förbättra samordningen mellan team inom olika discipliner och minska behovet av omarbetningar med en gemensam centraliserad datamiljö.

Exklusivt för AEC Collection

Broanalys

Hantera komplexa designprojekt för broar med hjälp av automatisering, analys och regelefterlevnad.

 


Analys av fordonsbanor

Förbättra designkvaliteten med en uppsättning transportverktyg för fordonsbanor, parkering och rondeller. 

 


Extrahering av linjära funktioner

Extrahera vektorelement, 3D-objekt, justeringar och funktionslinjer automatiskt direkt från molnet.


Spara pengar på de produkter du behöver med AEC Collection

Valda produkter Pris för enskilda produkter Jämför med samlingen
37.569 kr/år

Kraftfulla BIM- och CAD-verktyg för designer, tekniker och entreprenörer, däribland Revit, AutoCAD, Civil 3D Autodesk Forma med flera

28.238 kr/år
5.275 kr/år
Totalkostnad 71.082 kr/år 48.119 kr/år

Spara 22.963 kr/år

Skaffa en konkurrensfördel med BIM- och GIS-integration


Designa en robust infrastruktur för idag och framtiden med direkt integrering av din BIM- och GIS-data.

Flera program i AEC Collection har direkt integrering med Esris ArcGIS.

AEC Collection-funktioner för konstruktörer

Byggnadstillverkning

Skapa omfattande detaljritningar med automatiserad design och arbetsflöden för tillverkning av betong- och stålkonstruktioner.

MEP Fabrication

Använd BIM-baserade arbetsflöden för att utbyta data mellan konstruktionsidén och detaljritningen inför tillverkning.

Byggnadshantering

Gå snabbt från konstruktionsidé till konstruktion utan att kompromissa med kvaliteten, så att du kan bygga med förtroende.

Avkastning på BIM-arbetsflöden i AEC Collection

64 %

Minskade omarbetningar under byggfasen


51 %

Förbättrad schemakontroll


52 %

Bättre vinstfrekvens med BIM*In 2021, Autodesk gathered data from 290+ contractors across the AEC industry to gauge the status of digital transformation and their perceived value of BIM.

Spara pengar på de produkter du behöver med AEC Collection

Dra nytta av BIM-, CAD- och molnbaserade verktyg för dokumenthantering i AEC Collection som hjälper dig att skapa och bygga med effektivitet, precision och kvalitet.

Valda produkter Pris för enskilda produkter Jämför med samlingen
27.425 kr/år

Kraftfulla BIM- och CAD-verktyg för designer, tekniker och entreprenörer, däribland Revit, AutoCAD, Civil 3D Autodesk Forma med flera

39.357 kr/år
37.082 kr/år
Totalkostnad 103.864 kr/år 48.119 kr/år

Spara 55.745 kr/år

Värdet av BIM-arbetsflöden i byggbranschen


Byggföretag av alla storlekar inser nu alla meningsfulla och mätbara fördelar med att använda sig av BIM-baserade arbetsflöden som finns i AEC Collection.

Behöver du expertråd från en säljare?