Därför använder konstruktörer denna Collection

Minska den totala designtiden

Lägg mindre tid på tidsödande och återkommande modelleringsuppgifter. Minimera behovet av korrigeringar och omarbetningar.

Minska antalet fel och omarbetningar

Skapa detaljerade 3D-strukturer och 2D-dokumentation. Gör det möjligt att gå från design till att utveckla modeller.

Förbättra samarbetet

Koppla samman multidisciplinära team på ett säkert sätt med en enda informationskälla. Skapa, tilldela och spåra enkelt ändringar och ärenden.

Så här använder konstruktörer AEC Collection

Integrerad strukturanalys i Revit


Optimera strukturell design i Robot Structural Analysis Professional


Skapa betongdesign i Revit


Designa stålförband i Revit


Integrerad strukturanalys i Revit


Optimera strukturell design i Robot Structural Analysis Professional


Skapa betongdesign i Revit


Designa stålförband i Revit


Så här använder konstruktörer AEC Collection

Automatisering av stålförband


Kurvformad, strukturell ram


Hantera alla dina designdokument i Autodesk Docs


Designgranskning och kollisionsdetektering


Automatisering av stålförband


Kurvformad, strukturell ram


Hantera alla dina designdokument i Autodesk Docs


Designgranskning och kollisionsdetektering


Få kontakt med Autodesk-experter live och på begäran


Delta i våra webbinarer och ta reda på hur AEC Collection kan hjälpa dig att öka produktiviteten och samarbetet samtidigt som det minskar antalet fel.

”Vi utnyttjar de bästa egenskaperna hos varje programvara och får dem att kommunicera med varandra under hela projektet. Att ha informationen synkroniserad och länkad till 3D-miljön är verkligen fantastiskt.”

– Michael Vogel, Principal, Graef

Är du redo att ta nästa steg?