Jämför AutoCAD med Revit

Jämför funktionerna i AutoCAD och Revit, och se vilket CAD-program som passar bäst i ditt designarbetsflöde.

Rekommenderad jämförelse

Paket

Prissättning

Månadsvis 3.432 kr 4.919 kr 6.013 kr
Årsvis 27.425 kr 39.357 kr 48.119 kr
3 år 82.275 kr 118.069 kr 144.357 kr

Översikt

Programvara för 2D och 3D CAD. I prenumerationen ingår AutoCAD, specialiserade verktygsuppsättningar och appar.

Planera, designa, konstruera och hantera byggnader med kraftfulla verktyg för byggnadsinformationsmodellering.

Kraftfulla BIM- och CAD-verktyg som hjälper designers, ingenjörer och entreprenörer att låsa upp arbetsflöden.

Byggnadsmodellering

Väggar, golv, tak, innertak, plintar Checkmark Checkmark Checkmark
Komponenter: dörrar, fönster osv. Checkmark Checkmark Checkmark
Designalternativ Checkmark Checkmark Checkmark
Rum och ytor Checkmark Checkmark Checkmark
Platsmodellering Checkmark Checkmark Checkmark
Trappor och ramper Checkmark Checkmark Checkmark
Räcken Checkmark Checkmark Checkmark
Mängdberäkningsstudier Checkmark Checkmark Checkmark
Våningsplaner, sektioner, upphöjningar
Begränsade
Omfattande
Omfattande
Skapa geometri utifrån planritningar Checkmark Checkmark
Över 8 500 smarta konstruktionsobjekt Checkmark Checkmark
Stöder andra utgåvan av AIA:s lagerstandarder Checkmark Checkmark
BS1192 DIN 276, ISYBAU, långformat Checkmark Checkmark
ISYBAU kortformat och STLB Checkmark Checkmark

Konstruktionsmodellering

Väggar, grundplattor Checkmark Checkmark Checkmark
Väggfundament och isolerat
Begränsade
Omfattande
Omfattande
Plintar, balkar och stag Checkmark Checkmark Checkmark
Vinklade kolumner Checkmark Checkmark
Takstolar Checkmark Checkmark
Stålförband Checkmark Checkmark
Förstärkning, armeringsmodellering Checkmark Checkmark

Ventilations-, el- och vvs-modellering (MEP)

VVS-kanalsystem Checkmark Checkmark Checkmark
Mekanisk utrustning Checkmark Checkmark Checkmark
Rör- och VVS-system Checkmark Checkmark Checkmark
Tillverkningsdelar Checkmark Checkmark Checkmark
Elektriska och belysningssystem Checkmark Checkmark Checkmark
Korrekt MEP-dokumentation Checkmark Checkmark Checkmark
Skapa MEP-ritningar Checkmark Checkmark Checkmark
MEP-, HVAC-symbolbibliotek Checkmark Checkmark Checkmark
Mer än 10 500 intelligenta MEP-objekt Checkmark Checkmark Checkmark
Stöd för andra utgåvan av AIA, BS1192 Descriptive Checkmark Checkmark Checkmark
Stöd för BS1192 - AUG Version 2-standarder Checkmark Checkmark Checkmark
Justering av rörkomponenter Checkmark Checkmark Checkmark
Beräkna kraften på komponenter, objekt Checkmark Checkmark Checkmark
Materialrapporter Checkmark Checkmark Checkmark

Konstruktionsmodellering

Komponenter Checkmark Checkmark Checkmark
Sammanställningar Checkmark Checkmark Checkmark
Faser Checkmark Checkmark
Revisioner Checkmark Checkmark Checkmark

Avancerad modellering

Skapa grupper för upprepning av element Checkmark Checkmark Checkmark
Redigeringsmiljö för familj Checkmark Checkmark
Skicka Revit-innehåll till FormIt Pro Checkmark Checkmark
Modellering på plats Checkmark Checkmark Checkmark
Formredigerade golv och tak Checkmark Checkmark Checkmark
Globala parametrar Checkmark Checkmark Checkmark
Konceptuella mängdberäkningar, adaptiva komponenter Checkmark Checkmark Checkmark

Verktygsuppsättning Map 3D

Integrera GIS-topologi Checkmark Checkmark
Skapa, underhåll CAD-, GIS-data Checkmark Checkmark
Slå samman GIS-data med konstruktionsdata Checkmark Checkmark
Få åtkomst till kartdata från flera olika källor Checkmark Checkmark
Elektroniska N. Amer./Europa-datascheman Checkmark Checkmark
Rapporter om vatten, avlopp och gas Checkmark Checkmark
Skapa geometrier från geomap-data Checkmark Checkmark
Infoga geomap-data Checkmark Checkmark

Elektrisk design

Skapa panelritningar, schematiska diagram Checkmark Checkmark Checkmark
Organisera i en projektbaserad struktur Checkmark Checkmark Checkmark
Använd konsekventa projektstandarder Checkmark Checkmark Checkmark
Felkontroll av kabeldragningsdiagram Checkmark Checkmark Checkmark
Intelligenta elektriska symboler Checkmark Checkmark Checkmark
AS-, GB-, IEC-, JIC- och IEEE-standarder Checkmark Checkmark

Mekanisk design

Utforma komponenter, sammanställningar, produkter Checkmark Checkmark
Intelligenta verktygspaletter Checkmark Checkmark
Importera extern CAD-geometri Checkmark Checkmark
Automatisera materialförteckningar Checkmark Checkmark
Automatisera uppdatering av komponenter Checkmark Checkmark
Tilldela parametriska begränsningar för komponenter Checkmark Checkmark
Objektmaterial och massegenskaper Checkmark Checkmark
Mer än 700 000 intelligenta tillverkningsdelar Checkmark Checkmark
Stöd för ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN och GB Checkmark Checkmark

Samarbete

Kollisionskontroll, kopiera/övervaka Checkmark Checkmark Checkmark
Delad vy Checkmark Checkmark Checkmark
Exportera block till Inventor, BIM 360 Checkmark Checkmark Checkmark
Importera/exportera ritningar till BIM 360, Inventor Checkmark Checkmark Checkmark
Importera/exportera från Revit, Fusion 360 Checkmark Checkmark Checkmark
Bifoga, redigera, visa punktmoln Checkmark Checkmark Checkmark
Molnmodeller för Revit Checkmark Checkmark
Arbetsdelning (fleranvändarmiljö) Checkmark Checkmark
Delade koordinater mellan projekt Checkmark Checkmark
Revit-server Checkmark Checkmark
Integrera samordnade BIM-modeller Checkmark Checkmark
Importera och konvertera PDF-filer Checkmark Checkmark

Simulering och analys

Områdesanalys Checkmark Checkmark
Flödesanalys Checkmark Checkmark
Elbelastningsanalys Checkmark Checkmark
MEP-systemanalys Checkmark Checkmark
Energioptimering för Revit Checkmark Checkmark
Ljusanalys med Autodesk-rendering Checkmark Checkmark
Solljusanalys Checkmark Checkmark
Ljusinsläpp- och skuggstudier Checkmark Checkmark
Analytisk konstruktionsmodell Checkmark Checkmark
Utforska resultat av konstruktionsanalys Checkmark Checkmark
Konstruktionsanalys Checkmark Checkmark

Presentation och visualisering

Förbättrad 2D-utjämning och visning av linjer Checkmark Checkmark Checkmark
Konvertera till DWG-objekt Checkmark Checkmark Checkmark
Tilldela objekt till lager med färger Checkmark Checkmark Checkmark
Högkvalitativ 3D-grafik, rotering/panorering Checkmark Checkmark Checkmark
Realistiska, konceptuella 3D-geometriska vyer Checkmark Checkmark Checkmark
Skapa professionella renderingar Checkmark Checkmark Checkmark
Framtagning och detaljritning av koncept Checkmark Checkmark Checkmark
Kompatibel för 3D-utskrift Checkmark Checkmark Checkmark
Skissartade linjer Checkmark Checkmark
Skuggor och omgivande skuggor Checkmark Checkmark
Arkitektonisk höjdkurva Checkmark Checkmark
Förskjutna element Checkmark Checkmark
Realistiska vystilar Checkmark Checkmark
Ortografiska vyer/perspektivvyer, genomgångar Checkmark Checkmark
Mjuka linjer med kantutjämning Checkmark Checkmark
Utjämningstillämpning Checkmark Checkmark
Molnrendering Checkmark Checkmark
Fotorealistiska material Checkmark Checkmark
Rendering i produkten Checkmark Checkmark
Dekaler Checkmark Checkmark
Redigera skanningar med raster- och vektorverktyg Checkmark Checkmark

Plant 3D

Skapa schematiska diagram, anläggningslayouter. Checkmark Checkmark Checkmark
Materialrapporter Checkmark Checkmark Checkmark
Konstruktionselement med stöd för 40 standarder Checkmark Checkmark Checkmark
Skapa, underhålla ritningar över anläggningskonstruktioner Checkmark Checkmark
Automatisera P& ID-diagram Checkmark Checkmark
Dela isometriska, ortografiska rapporter Checkmark Checkmark
Mer än 400 intelligenta anläggningsobjekt Checkmark Checkmark
Inkluderar utrustning, supportmallar Checkmark Checkmark

Moln och mobilitet

Fjärråtkomst, fjärrvisning eller fjärredigering Checkmark Checkmark Checkmark
Publicera, dela och samarbeta online Checkmark Checkmark Checkmark
Arbeta med populära molntjänster Checkmark Checkmark Checkmark
Alltid samma användarupplevelse Checkmark Checkmark Checkmark
Kommentera dwg-filer i flygplansläge Checkmark Checkmark
AutoCAD mobile app Checkmark Checkmark
AutoCAD web app Checkmark Checkmark

Stöd och stabilitet

Automatisera uppdateringar och meddelanden Checkmark Checkmark Checkmark
Inkluderar servicepack, uppdateringar Checkmark Checkmark Checkmark
Certifierad maskinvarusupport Checkmark Checkmark Checkmark
Tillgänglig dedikerad telefonsupport Checkmark Checkmark Checkmark
Omfattande användarforum Checkmark Checkmark Checkmark
Handböcker, självstudier och utbildningscenter Checkmark Checkmark Checkmark
Tillgång till tidigare versioner Checkmark Checkmark Checkmark
Anpassade installationer för ditt företag Checkmark Checkmark
Nätverksanvändning Checkmark Checkmark

Användargränssnitt

Anpassa meny- och menyfliksområdet Checkmark Checkmark Checkmark
Kontextkänsliga menyflikar Checkmark Checkmark Checkmark
Identifiera, placera block från biblioteket Checkmark Checkmark Checkmark
Redigera, skriv ut logiska ritningsuppsättningar Checkmark Checkmark Checkmark
Importera, redigera och skapa CAD-block Checkmark Checkmark Checkmark
Snabb åtkomst till nyligen använda block eller favoritblock Checkmark Checkmark Checkmark
Läs in webbläsaren för Autodesk Family Checkmark Checkmark
Skräddarsydd användarupplevelse Checkmark Checkmark

Dokumentation

Smarta textverktyg Checkmark Checkmark Checkmark
Måttsättning, skraffering, revisionsmoln Checkmark Checkmark Checkmark
Skriv ut omgångar av ritningar Checkmark Checkmark Checkmark
2D-detaljlinjer, 2D-detaljkomponenter Checkmark Checkmark
Ändringsspårning Checkmark Checkmark
Måttsättning, märkning, attributinformation och text Checkmark Checkmark
Fasning Checkmark Checkmark
Planeringar, materialuttag Checkmark Checkmark
Bilder med armeringsformer Checkmark Checkmark
Integrerad planering Checkmark Checkmark
Panelförteckningar Checkmark Checkmark
Tryckfallsrapporter för kanaler och rör Checkmark Checkmark
Vyfilter Checkmark Checkmark
Grafiska plintscheman Checkmark Checkmark
Xref-jämförelse Checkmark Checkmark
TrustedDWG™-filvalidering Checkmark Checkmark
Skapa återanvändbara blockbibliotek Checkmark Checkmark
Upptäck och följ CAD-standarder Checkmark Checkmark
Spårade ändringar i ritningar Checkmark Checkmark

Interoperabilitet

DWG-, DXF-filformat Checkmark Checkmark Checkmark
Bilder (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF) Checkmark Checkmark Checkmark
IFC Checkmark Checkmark Checkmark
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx Checkmark Checkmark Checkmark
Importera, exportera PDF-filer Checkmark Checkmark Checkmark
Visualiseringar och bilder, FBX, NWC Checkmark Checkmark
Rum/områdesrapporter, scheman Checkmark Checkmark
Länkade Rhino 3DM- och FormIt AXM-filer Checkmark Checkmark
DGN, SketchUp, DWF-markering Checkmark Checkmark
Punktmoln Checkmark Checkmark
SAT, ADSK, gbXML, ODBC, familjetyper Checkmark Checkmark

Datahantering

Markera och schemalägg element i länkade filer Checkmark Checkmark Checkmark
Kopiera/klistra in element från länkar Checkmark Checkmark Checkmark
Anpassa synligheten för länkade modeller Checkmark Checkmark Checkmark
Öppna, redigera alla Revit-filtyper Checkmark Checkmark
Länka Revit-filer Checkmark Checkmark
Arbeta med externa data Checkmark Checkmark

API:er och automatisering

Skapa anpassade kommandon för tangenttryckning Checkmark Checkmark Checkmark
Redigera flera objektegenskaper Checkmark Checkmark Checkmark
Spela in upprepande tangentsekvenser Checkmark Checkmark Checkmark
Branschanpassade objektbibliotek Checkmark Checkmark Checkmark
Åtkomst till Autodesk App Store Checkmark Checkmark Checkmark
Tredje parts API-tilläggsprogram Checkmark Checkmark Checkmark
Makron Checkmark Checkmark Checkmark
Generativ design i Revit Checkmark Checkmark
Programvaruutvecklingspaket (SDK) Checkmark Checkmark
Dynamo för Revit Checkmark Checkmark
Exportera block till Inventor, BIM 360 Checkmark Checkmark
Integrera samordnade BIM-modeller Checkmark Checkmark
Importera/exportera ritningar till BIM 360, Inventor Checkmark Checkmark
Importera/exportera från Revit, Fusion 360 Checkmark Checkmark
Bifoga, redigera, visa punktmoln Checkmark Checkmark
AutoLISP-programmering och automatisering Checkmark Checkmark
Visuella LISP-funktioner Checkmark Checkmark
Visual Basic-program Checkmark Checkmark

Systemkrav

Processor
2,5–3 GHz
2,5–3 GHz
2,5–3 GHz
Microsoft Windows
10, 64-bitars
10, 64-bitars
10, 64-bitars
Apple macOS
Big Sur v11, Windows krävs för alla verktygsuppsättningar i AutoCAD
Big Sur v11, Windows krävs
Big Sur v11, Windows krävs
Virtualisering
VMware eller Parallels
VMware eller Parallels
Linux
Diskutrymme
9–16 GB
30 GB
30 GB
RAM
8–16 GB
8–32 GB
8–32 GB
Grafikkort
DirectX 11-kompatibel
DirectX 11-kompatibel, Shader Model 5, min. 4 GB videominne
DirectX 11-kompatibel, Shader Model 5, min. 4 GB videominne
Webbläsare
Chrome
Chrome
Chrome