Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Jämför produkter

Maya jämfört med Maya LT

Se skillnaderna mellan Maya och Maya LT.

Jämför produkter

Standardprodukten kan inte avmarkeras från jämförelsen.

Välj en annan produkt att jämföra med innan du avmarkerar denna produkt.

Du har markerat maximalt antal som kan jämföras. Avmarkera en produkt innan du väljer en annan att jämföra.

Produkter

Omfattande programvara för animering, modellering, simulering och rendering i 3D.

Kostnadseffektiv programvara för indiespelsutvecklare

I korthet:

  • Förverkliga din vision för modeller, animering, belysning och VFX med omfattande 3D-programvara.
  • Ett professionellt 3D-verktyg med ett pris som även passar indiespelsutvecklare.

Betala efter användning och få tillgång till den senaste versionen av Maya med lägre startkostnad, personlig webbsupport och tillgång till tidigare versioner. Ytterligare information.

Månad    

År    

Flera år (2 år)    

Flera år (3 år)    

(Inklusive moms)

Skulpteringsverktyg

Arbetsflöde för formutveckling

NEX-arbetsflöde med snabbare modellering

Polygonreduceringsverktyg

Kant- och ringslingor

Stöd för OpenSubdiv

Topologibaserade symmetriverktyg

Quad Draw-verktyg

Verktyg för multibeskärning

Färgurval

Maya Paint Effects

Avancerade UV-arbetsflöden

Integrering med Unfold 3D

Stöd för flera UV-uppsättningar

UV-uppsättningar per instans

3D-texturmålningsverktyg

Bibliotek för Substance-procedurella texturer

2D- och 3D-procedurella texturer

PSD-filstöd

Överföringskartor

Turtle-texturbakning

Time Editor

Uppdaterad Graph Editor

Redigerare för dope-blad

HumanIK-system för helkroppsanimering

Snabbriggning

Parallell utvärdering av riggning

Obegränsade animeringslager

2 animeringslager

Set Driven Key-verktyg

Redigerbara motion trails

Spara och ladda ATOM-animeringsfil

Punktbegränsningar

Målbegränsningar

Orienteringsbegränsningar

Begränsningar av överordnade

Polvektorbegränsningar

Skalbegränsningar

Geometribegränsningar

Normalelementsbegränsningar

Tangentbegränsningar

Verktyg för rörelsegrafik    

3D Type

Förbättrat arbetsflöde för vektorgrafik

Deformerare för Delta Mush

Icke-linjär deformerare

Deformerare för rutor

Blend Shape-deformerare

Deformerare för punkt på kurva

Texturdeformerare

Shrink wrap-deformerare

Geodesic-voxelskinning

Heat map-skinning

Färgskinnvikter

Verktyg för att ersätta geometri

Maya Muscle-deformationssystem

Rynkdeformerare

Omslutningsdeformerare

Skulpteringsdeformerare

Deformerare för mjuka justeringar

Klusterdeformerare

Svängdeformerare

Tråddeformerare

Layout- och hanteringsverktyg för flera kameror

Klippredigering för sequencer (spellista)

Grease Pencil

Arnold-renderaren

Renderingsinställning

Vektorrenderare

Fönster för hårdvarurenderare

Interactive Photorealistic Renderer (IPR)

Toon Shader

Åsidosättning av vyportsrenderare från tredje part

Hypershade- och Visor-verktyg

ShaderFX

Färghantering

Microsoft DirectX 11-stöd

DX11-shadereffekter i realtid

HLSL- och CgFX-stöd

Bifrost-plattformen för procedurella effekter

XGen Arbitrary Primitive Generator

Maya Fluid Effects

Maya Fur

Maya nHair

Maya nParticles

Maya nCloth

Rigid- och soft-solidobjektsdynamik

Bullet Physics

MEL-skript

Python-skript

Skriv anpassade plugin-program med SDK

Skapa anpassade Maya-objekt

Anpassa användargränssnitt för verktyg från tredje part

API-stöd för Microsoft .NET

Läs in plugin-program och verktyg från tredje part

Skriv anpassade objekt och plugin-program med hjälp av Maya C++ API

Skapa anpassade användargränssnittsverktyg med hjälp av utvecklingsramverket Qt

API för Viewport 2.0

Anslutbarhet med Stingray-motorn

Skicka till Unity-export

Skicka till Unreal-export

Skicka till Mudbox-export

Verktyg för spelexport

Molnintegrering

Node Editor

Filreferenser

Stöd för Alembic

Scensammanställningsverktyg

Automatisk 3D-kameraspårning

File Path Editor UI

Microsoft Windows

Mac OS X

Linux