• Sverige

    Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

ADVANTIC

Innovatörer skapar kompositmaterial för byggprojekt i tuffa miljöer

Bygg för framtiden

Dela artikeln

Förstärkt tak ovanpå Kalgoorlie Consolidateds guldgruvor i den australiska vildmarken. Bild med tillstånd från Advantic.

Avancerade byggmaterial skapar fler möjligheter för byggherrar och konstruktörer

Rost, korrosion samt väder och vind kan gå hårt åt åldrande hus byggda av stål och betong. Men utvecklingen går framåt även på materialsidan. Advantic i Dayton, Ohio, sysslar med att designa och tillverka innovativa konstruktionsmaterial baserade på polymerer. Den här typen av kompositmaterial är redan idag ett fullgott alternativ till stål och betong. Byggbranschen håller på att förändras och i framtiden kommer vi troligen att få se ännu fler lätta och tåliga material som klarar de tuffaste av miljöer.

Material från flyg- och rymdindustrin

Advantic är ett startup-företag som utvecklar avancerade material för byggbranschen. Företaget skräddarsyr kompositmaterial som ger konstruktörer och byggare fler alternativ för byggnationer i svåra väderförhållanden och miljöer. ”Vi är en sorts önskebrunn i byggbranschen”, berättar Advantics VD Brad Doudican. ”Om kompositmaterial är den rätta vägen att gå för projektet i fråga så tar vi fram ett material som löser alla problem.”

Ett kompositmaterial består av två eller fler sammansatta material som tillsammans bildar ett lättare eller tåligare konstruktionsmaterial. ”Vi tar material från flyg- och rymdindustrin – främst då olika kompositer med fiberglas och harts – och använder dem i den civila sektorn, främst då i byggbranschen”, säger Advantics vice VD Jeff Nielsen.

Prefabricering i Advantics fabrik i Dayton, Ohio. Bild med tillstånd från Advantic.

Varje projekt är unikt och förutsätter ett omfattande engagemang även från kundens sida inom områden som budgetering, konstruktion, materialmetodik och rådgivning inom byggnation och installation. Advantics har sin egen tillverkningsanläggning där man framställer svetsfria komponenter. ”Vi levererar i princip en byggsats till kunden”, berättar Doudican. ”Alla delar, ner till minsta skruv och bult, packas på en pall som sedan körs ut med lastbil till byggarbetsplatsen.”

Så används kompositmaterial

Advantics första stora projekt kom 2013, då man fick i uppdrag att anpassa ventilationen i New York Citys tunnelbanesystem efter nya brandskyddsföreskrifter. Man använde då ett kompositmaterial baserat på polymerer. Det nya materialet är 75 procent lättare än betong, men har ändå samma styrka som betong. Det rostar aldrig och släpper igenom fler radiovågor – det sistnämnda var kritiskt ur ett underhållsperspektiv.

Advantics nästa projekt visade sig bli en ännu större utmaning: man ombads förstärka ett rostande plåttak i stadiumformat ovanpå Kalgoorlie Consolidateds guldgruvor i den australiska vildmarken. Det riktigt stora problemet? Man hade bara tio dagar på sig.

Advantics lösning för Kalgoorlie-gruvorna kallas ”Structural Syntactic Jackets”. De vägde så lite att de kunde skickas med flygfrakt hela vägen från USA till Australien. Närbilden till höger visar hur en jacket används. Bild med tillstånd från Advantic.

Newmont Mining Corporation hade ägnat flera år åt att försöka hitta en lösning för Kalgoorlie och stod nu inför ett möjligt nedläggningsdatum. Ett stort hinder var att det tog för lång tid och kostade för mycket att förstärka taket på traditionellt sätt. Inte minst arbetskostnaderna var avskräckande. När Advantic fick frågan var de inte sena att nappa på erbjudandet.

”Vi gjorde några utkast och visade kunden var det var lämpligt att åtgärda deras specifika problem med lätta och starka kompositmaterial”, berättar Doudican. ”Resultatet blev en hel serie produkter som förstärkte de viktigaste strukturelementen. Vi tillverkade dem här i Staterna och de vägde faktiskt så lite att vi kunde skicka dem med flygfrakt till Australien utan att spräcka budgeten.”

Lösningen bestod av 700 delar och installerades av arbetslag bestående av två personer och en bomlift på nio och en halv dag. Man klarade tidsfristen och sparade cirka 6 miljoner AUD åt Newmont. Det riktiga eldprovet kom bara några månader senare. Plötsligt kom det ett e-postmeddelande med ämnesraden ”Förödande storm i Kalgoorlie”. En stor storm hade dragit genom öknen och orsakat skador på flera byggnader i det närliggande samhället. Meddelandet hade en bilaga i form av ett foto från stormen där Advantics byggnadsstrukturer stod oskadda. Själva meddelandet löd: ”Grattis, med beröm godkänt”.

Ett annat eldprov för Advantics material var det nya gorillahägnet på Cleveland Metroparks Zoo. Djurparken tog kontakt med Advantic för att få hjälp med att acklimatisera en ny gorilla och ge djuren mer utrymme. Advantic skapade en ”Gorilla Chute”, en upphöjd tunnel som ger gorillorna en 360-graders vy över hägnet. Här valde man att satsa på bjälkar av kompositmaterial istället för stål. Därmed hoppades man kunna minimera störningarna för gorillorna och djuren i burarna intill.

Advantics ”Gorilla Chute” på Cleveland Metroparks Zoo ger gorillorna en 360-graders vy över hägnet. Bild med tillstånd från Advantic.

”När du bygger med stål bildas det giftiga gaser under svetsningen och installationen kan upplevas som störande med höga bullernivåer. Helt enkelt en sämre miljö för alla inblandade”, säger Luke Sideras, CAD-konstruktör på Advantic. ”Vi kapade till och förborrade alla bjälkar redan på fabriken för att det skulle bli så skonsamt som möjligt för djuren. Vi kunde på ett dramatiskt sätt korta ned byggtiden så att gorillorna slapp bo i tillfälliga burar, något som ibland kan stressa djuren. Det var jätteroligt att få jobba med det här projektet och det föll väl ut för alla parter.”

Växande intresse för avancerade material

Det är framgångar som de ovannämnda som skapar svallvågor i byggbranschen. Tyvärr är det en bransch där man gärna förlitar sig på beprövade metoder och ny teknik har svårt att få genomslag. Doudican påpekar dock att nya material alltid medför en viss risk för husägare, byggherrar och konstruktörer. Företaget har som mål att bygga upp ett förtroendekapital som gör risken försumbar. På Advantic använder man Autodesk Fusion 360 för att medarbetarna på fältet ska kunna göra ändringar i ritningarna som slår igenom direkt i fabriken i Ohio. ”Det ger oss möjlighet att optimera projektleveransen”, säger Doudican. ”Dessutom ökar kundernas förtroende för vår förmåga, och det är ju det vi behöver för att lyckas.”

Se hur Advantic utvecklar kompositmaterial med Fusion 360. Titta på videon (2:03 min.)

Advantic vinner också kundernas förtroende genom att demonstrera styrkan och egenskaperna hos kompositmaterialen. Faktiskt så har de ibland längre livslängd än traditionella material. ”Vi kan framställa material med samma styrkeprofil som betong, men med skillnaden att det är 50, 60 eller till och med 75 procent lättare”, säger Doudican. ”En lättare sorts betong är en stor fördel inom bygg- och anläggningsbranschen eftersom materialkostnaden egentligen är ganska liten jämfört med kostnaden för att transportera och lyfta ett tungt material på plats.”

Kompositmaterialet baserat på polymerer är det lättaste av Advantics alternativ till betong, och det kan oftast flyttas runt utan en massa dyra och farliga kranar. Advantic har också tagit fram blandningar av polymer och betong som är tyngre än de polymerbaserade materialen. De används ofta till att fodra underjordiska rum och rännor då de inte korroderar eller har några problem med genomsläpplighet. ”Kompositmaterial skapar fler möjligheter för byggherrar och konstruktörer”, menar Nielsen.

Doudican instämmer och berättar att många byggarbetare varit lite tveksamma första gången de stöter på Advantics material. ”Men vi märkte snabbt att vi var helt rätt ute när vi hörde kommentarer av typen ’helt otroligt, vi kunde bära omkring på materialet helt utan hjälpmedel’ eller ’vi monterade ihop allt tre, fem, tio gånger snabbare jämfört med material av standardtyp’”, säger han.

De märker att intresset för deras material ökar hela tiden, vilket får sägas vara något av en bedrift inom en traditionstyngd industri. ”Det bästa med att introducera kompositmaterial i byggsvängen är det positiva gensvaret som vi fått från människor som är vana vid att jobba med stål, betong, tegel och trä”, säger Nielsen. ”Det är spännande när även andra ser värdet i alternativa material på direkten.”

 

Den här artikeln har tidigare publicerats i en annan version i Redshift (engelska).

Relaterade produkter

Vi kan för närvarande inte visa sökresultat. Försök igen senare.