DECATHLON

Genom digitalisering kan ett globalt företag inom sportartiklar bana väg för hållbarhet

STATE OF DESIGN & MAKE

Dela artikeln

 

Bilden används med tillstånd av Decathlon

Välkomnar teknik och innovation för att stödja planeten – och omvandlar design och tillverkning

För att uppnå sina ambitiösa hållbarhetsmål för 2026 utnyttjar den globala sportvarujätten Decathlon tekniska lösningar med målet att införa hållbara produktdesign- och utvecklingsmetoder, omvandla produkter och drift samt hantera försörjningskedjan. Under processen minskar företaget sitt avfall, sänker kostnaderna och vinner lojalitet från kunder som fattar köpbeslut efter vad som är bra för planeten. Det visar hur insatser inom hållbarhet kan hjälpa företag att inte bara nå sina miljömål utan också driva affärsvärde.

Två personer placerar ett tält på en höjd och förbiser en sjö.

Decathlon designar och tillverkar produkter för dussintals sporter. De arbetar hela tiden med att förnya sina erbjudanden för att säkerställa att de både är hållbara och håller överkomligt pris. Bilden används med tillstånd av Decathlon

Att uppnå hållbarhet är en del av teamets arbete

Decathlon är en ledande global designer av sportartiklar, en producent och detaljist med hållbarhet i centrum för sina värderingar som sportföretag – för att se till att dess verksamhet inte skadar ”vår gemensamma lekplats”.

Företagets tioåriga hållbarhetsplan syftar till att minska deras absoluta utsläpp av växthusgaser (tCO2e) från lager och varuhus med 90 %, genom att minska direkta och indirekta utsläpp fram till 2026 där basåret är 2016. Andra mål för 2026 är att 100 % av elförbrukningen i butiker och lagerlokaler ska vara förnybar, 100 % av produkterna ska ha en design som minskar deras ekologiska påverkan och 100 % av produkterna ska kunna repareras, antingen hos Decathlons serviceverkstad eller av deras kunder. Det kan verka ambitiöst men Decathlon visar att skapandet av en kultur som omfattar innovation och teknik gör att de högt satta hållbarhetsmålen gott och väl är inom räckhåll – och att dessa mål kan sammanfalla med långsiktiga affärsfördelar.

”Hållbarhet är den främsta prioriteringen”, säger Charles Cambianica som är ansvarig för avancerade designprojekt på Decathlon, ”men vi vet redan att ekodesign inte är tillräckligt. Vi måste sträva efter miljöinnovation – och det innebär att vi på nytt måste uppfinna hur vi gör affärer och inte bara minska koldioxidutsläppen per produkt, utan även företagets globala koldioxidutsläpp.”

Faktum är att fler och fler företagsledare världen över, som företräder företag som designar och skapar platser, föremål och upplevelser, inser att hållbar utveckling kan vara bra för affärerna. I Autodesks globala forskningsrapport 2023 State of Design & Make (engelska) rapporterade 80 % av de svarande att förbättrad praxis för hållbarhetsmetoder är ett bra långsiktigt affärsbeslut och samma procentandel uppger att kunder lägger stor tonvikt på att målen för hållbarhet ska definieras och uppnås.

”Det är inte bara materialet som måste förändras”, säger Cambianica ”utan även vårt designsätt, eftersom vårt mål är att minska den koldioxidpåverkan alla våra produkter har. I jämförelse med hur de tidigare har gjort blev företaget tvunget att gå tillbaka till ruta ett för varje process.”

Anställda granskar ett skoställ i en Decathlon-butik.

Decathlon äger fler än 1 700 butiker världen över som är en del av en vertikal affärsoperation som ger företaget större kontroll över leveranskedjan och gör det möjligt för tillverkningen att vara närmare kunden. Bilden används med tillstånd av Decathlon

Den vertikala fördelen

Decathlon som finns i fler än 70 länder såg dagens ljus sommaren 1976 när en grupp idrottsentusiaster bestämde sig för att öppna en butik där människor kunde hitta alla sporter under ett enda tak. Varumärket Decathlon är känt i hela världen och den första produkt det satt på var en metallgrå cykel. Från den stunden började företagets väg mot digitalisering med några viktiga organisatoriska föregångare.

Under årtionden har företaget haft en rigorös kontroll över sin leveranskedja och det med rätta, säger Cambianica. Under de begynnande åren så hade Decathlon tillväxt i en imponerande takt. Samtidigt som kundernas efterfrågan ökade blev det förseningar i och med svårigheter att få snabb leverans av cykeldelar från distributörer. För att undvika ytterligare påverkan på kundens upplevelse tog företaget kontroll över sin leveranskedja. Det bedömde (korrekt) att design, testning och byggande av varje enskild produkt i inom företaget skulle ge konkurrensfördelar i form av bättre kontroll över produktionens hastighet och kvalitet – och att de dessutom skulle få en djupare förståelse för kundernas behov och vad de upplevde som problematiskt.

Vi arbetar hårt för att försöka skapa ett ekosystem där våra produkter produceras så nära kunden som möjligt”, säger Cambianica. ”Det är något som avsevärt har påverkat leveranskedjan. Om du vill producera närmare behöver du ha tillgång till industriella förutsättningar för att göra det.”

I dag har fördelarna med detta tidiga beslut burit frukt. Decathlon äger nu fler än 1 700 affärer runt om i världen och har 105 000 människor anställda i en verksamhet som breder ut sig över dussintals olika sportgrenar, där var och en bär sin egen kostnad och har sin egen FoU-budget. Allt samlas kring tre pelare: prestanda, pris och respekt för miljön. ”På ett eller annat sätt är ämnet hållbarhet framträdande i varje enskild enhet”, säger Cambianica.

Framåtskridande som visar små plastpellets, återvunnet polyestergarn tillverkat av återvunnen plast, återvunnet polyestertyg och en ryggsäck tillverkad av återvunnen polyestertyg.

Decathlons användning av hållbara material inkluderar återvunnen polyester som skapas av plastflaskor som smälts ned, strängpressas till garn som vävs till tyg som i sin tur används till produkter som exempelvis ryggsäckar. Bilden används med tillstånd av Decathlon

Materialval är bara början

Utöver sin roll som projektledare för avancerad design arbetar Cambianica även som designchef för företagets avdelning för välbefinnande, löpning och gång – där han övervakar flera projekt samtidigt och befinner sig i framkanten av företagets ansträngningar att fokusera på hållbarhet i  användningen av designprogram. ”I dag finns det många olika initiativ beträffande CAD-modellering eller digitalt skapande med många olika tillämpningsområden och av den anledningen är det ibland inte helt lätt att anpassa planeringen”, säger Cambianica. ”Jag anser att vi måste gå längre när det gäller standarder och etablera ryggraden i den digitala kedjan eftersom vi nu vet att om vi gör på rätt så skapar det många fördelar.”

Högst upp på listan är en ny genomgång av Decathlons strategi för skodesign. För att skapa överdelar och mellansulor för några av dess skokollektioner experimenterar en grupp ledd av Cambianica med ”monomaterial”, exempelvis termoplastisk polyuretan (TPU).

På dagens marknad finns många skor som tillverkats av återvunna material som är miljövänliga men de är extremt svåra att bryta ned och återvinna. TPU kan omvandlas till pellets och återanvändas flertalet gånger och det erbjuder en möjlig lösning på problemet. Men enbart materialval kommer inte att vara det drivande bakom att Decathlon når sina hållbarhetsmål. Även om det vore möjligt att integrera avancerade material i sko- och beklädnadsdesign skulle koldioxidutsläppen bara minska med med 25–30 %, jämfört med tidigare materialprocesser, säger Cambianica.

Rendering av en strömlinjeformad racingcykeldesign med en ram som utvecklats med hjälp av program för generativ design.

En rendering av konceptcykeln Van Rysel visar den generativt designade titanramen. Bilden används med tillstånd av Decathlon

Tekniken öppnar nya möjligheter för hållbar design och utveckling av produkter

Decathlon utforskar även sätt att skapa och tillverka produkter mer effektivt och hållbart med hjälp av generativ design och 3D-utskrifter – till att börja med för lättviktscyklar som vanligtvis använder kolfiber. ”Att tillverka kolfibrer är oekonomiskt och de är svåra att återvinna”, säger Cambianica. ”Vi ville designa en cykelram som både är väger lite och påverkar lite när det gäller inverkan på miljön.” Han och hans team ansåg att Decathlons högpresterande cykelvarumärke Van Rysel kunde lanseras på marknaden med en återvinningsbar titanram som har liknande vikt och hållbarhet, så materialförbrukningen minskar och koldioxidutsläppen kraftigt reduceras.

Den 3D-utskrivna konceptcykeln Van Rysel PNPL 3.0, som presenterades i januari 2023 på Velofollies-utställningen i Belgien, erbjuder en skymt av sättet på vilket artificiell intelligens (AI) och 3D-utskrifter kan användas för att skriva ut en del, komponent eller hel cykelram – lokalt och vid behov.

Teamet använde generativ design i Autodesk Fusion 360 och utforskade flertalet konfigurationer för cykelns stomme. Generativ design utnyttjar AI:s kapacitet att skapa designalternativ baserade på Decathlons specifikationer: mål för vikt, materialmängd och estetik. Den slutliga ramen kan anpassas till den enskilda användaren och skrivas ut i 3D. Resultatet: en hållbarare cykel som minskar koldioxidutsläppen, använder mindre material och kan tillverkas mer effektivt.

Designern Charles Cambianica använder ett stift för att rita på en surfplatta.

Charles Cambianica, ansvarig för avancerade designprojekt på Decathlon, anser att designers och formgivare måste få en framträdande roll i utvecklingen av design- och tillverkningsprocesser som omvandlas av ny teknik. Bilden används med tillstånd av Decathlon

En arbetsstyrka som utvecklas

Allt eftersom Decathlon fortsätter sin digitala resa där de använder ny programvara och teknik för att förändra företagets design- och tillverkningsprocesser, ser Cambianica även att rollen som företagets designers har utvecklas. ”Det är en komplex balansgång, där man försöker kombinera de mest effektiva befintliga arbetssätten med framtidens innovationsmöjligheter”, säger han. "Vi måste vara medvetna om i vilken takt vi förändras och om de fördelar vi skapar för människor, planeten och företaget.”

”Vi befinner oss på en plats där vi måste tänka om när det gäller designerns roll”, säger Cambianica. ”Handlar det om att använda en penna och skapa en skiss eller om att förstå vilka behov människor har? Det är viktigt att vi betraktar designers som människor som förstår och förutser användarnas behov i anslutning till samhällets många problem, så att de kan lösas genom design. Vi måste acceptera att vi inte bara drivs av renodlad estetik och marknadstrender.”

En Decathlon-butik med solpaneler installerade på det välvda taket.

Decathlon arbetar mot målet att 100 % av förbrukningen ska vara förnybar energi i butiker och lagerlokaler till 2026, med strategier som omfattar installation av solpaneler. Bilden används med tillstånd av Decathlon.

Alla vägar bär till hållbarhet

Utöver den befintliga tekniken och processförbättringarna så arbetar Decathlon med att utöka programmet för hållbar utveckling i hela företaget. När det gäller att minimera materialspill för exempelvis kläder, säger Cambianica att ”för några år sedan skulle vi kunnat leva med att vara effektiva till 75–80 procent. Idag ligger ett enormt fokus på att ta försöka få kunskap om vad som ger upphov till avfall och vad vi kan göra åt det så att vi kan nå 100 % effektivitet.” I egenskap av ett vertikalt företag söker Decathlon efter sätt att skapa mer hållbar energi för belysning och luftkonditionering i företagets anläggningar och även efter hur det skulle bli möjligt att utveckla ett tänkesätt om att minska materialspill.

Cambianica ser också hållbarhetens långsiktiga värde inbäddat i de yngre kundernas förväntningar, dessa tenderar att lägga sina pengar på produkter som tillverkats av företag som tar sitt miljömässiga och sociala ansvar. ”Människor ser inte bara till priset när de köper”, säger han. ”De köper värde och jag är av den uppfattningen att hållbarhet är något som ungdomar värdesätter i hög grad. När du köper en ryggsäck som kostar 3 EUR så frågar människor vilken miljömässigt kostnad det priset innebär. Är det rättvist för människor och planeten?”

Decathlons resa visar hur hållbar utveckling, innovation och att ha kunden i centrum har naturliga knutpunkter som gynnar hela företaget. När allt kommer omkring,” säger Cambianica, ”så anser jag att det är av yttersta vikt att skapa hållbara designer för att förbli konkurrenskraftiga. Jag tror att de företag som inte gör det hamnar på efterkälken.”

2023 State of Design & Make

I den här nya globala forskningsrapporten från Autodesk kan du läsa mer om vad som är orsaken till förändring inom arkitektur, konstruktion, byggnation, produktdesign, tillverkande industri, spel och filmproduktion.

Dela den här artikeln