JELLYFISH PICTURES

Med en VFX-studio i molnet ligger hela världen och väntar

STATE OF DESIGN & MAKE

Dela artikeln

 

Bilden används med tillstånd av Jellyfish Pictures

Digital omvandling stärker det globala distansarbetet och levererar allt effektivare arbetsflöden

För Jellyfish Pictures – det hyllade företaget inom visuella effekter – innebär digital omvandling att studion flyttas ut till konstnärerna. Genom att utöka sina molninvesteringar har företaget upprätthållit ett sammansvetsat gäng med prisbelönta designers och programmerare genom oroliga tider. Allt i syfte att hålla samman hybridteamen i en virtuell VFX-studio i molnet. Jellyfish Pictures har ökat sin digitala mognad under de senaste 10 åren och därmed gynnats på en allt mer konkurrensutsatt marknad genom att möjliggöra globalt arbete, förbättra effektiviteten och driva mer hållbara verksamheter.

Grafiker hos Jellyfish Pictures samarbetar i ett projekt.

Jellyfish använder molnbaserad teknik för att engagera distansarbetare i en arbetsupplevelse som är nästan identisk med den som teamet på huvudkontoret i London har. Bilden används med tillstånd av Jellyfish Pictures.

Förbereder för taktökning av förändringar

Det har varit en tumultartad tid för brittiska företag i alla branscher som har en multinationell kundkrets. Brexit, COVID och digital omvandling har fått många företag att ändra sin verksamhet och till och med vilka som är deras kunder. Men för några få framsynta har avbrottet varit katalysatorn för omkalibrering och tillväxt.

Inom media- och underhållningsindustrin har de senaste åren varit en möjlighet att visa vad de kan för Londons Jellyfish Pictures på grund av de operativa förändringar som studion införde långt innan kaoset landade – en förebyggande digital framtidssäkring av material som innebar att företaget var förberett för en osäker framtid. Jellyfish levererar visuella effekter och animeringar till några av Hollywoods största namn, inklusive Star Wars: The Last Jedi åt Lucasfilm/Disney, Stranger Things åt Netflix och Watchmen åt HBO. I över 20 år har det gett upphov till många lovord från industrin för kreativ innovation och ett ”pokalskåp” fullt av BAFTAs och Emmys.

Nästan från första dagen har det varit avgörande för Jellyfishs affärsmodell att anamma den senaste tekniken och tillämpa den effektivt. Det strategiska beslutet att tidigt börja använda molntekniken har visat sig vara bland de mest fördelaktiga för studion, och det bidrar till att teamen kan samarbeta effektivt och ökar hållbarheten.

Autodesks vice vd Diana Colella och Jeremy Smith från Jellyfish Studios på Autodesk University 2022.

Jeremy Smith (till höger) diskuterar resan Jellyfish Pictures gjort i och med den digitala övergången med Autodesks vice vd Diana Colella på scenen på Autodesk University 2022.

Kreatörer samlas i en VFX-studio i molnet

”Det började för tio år sedan, innan media- och underhållningsindustrin började ta steget över till molnbaserad teknik”, säger Jellyfish tekniska chefredaktör Jeremy Smith. ”Även på den tiden tvingade omständigheterna oss att tänka på ett annat sätt.

Vår första studio var i hjärtat av London. Men London är en dyr stad och det var nästan omöjligt att hitta en tillräckligt stor anläggning och därför har vi flyttat in i flera byggnader. Ur ett infrastrukturperspektiv blev vi tvungna att replikera hela driftsättningen, i stort sett en gång per plats.”

Det var redan ett kostsamt sätt att arbeta och sedan kom Brexit ovanpå det. ”Hälften av vår arbetskraft kom från andra europeiska länder och de visste inte om de kunde stanna i Storbritannien eller inte”, säger Smith. ”COVID var en annan accelerator. I en gemensam ansträngning förstärktes de långsiktiga planerna. Vi var tvungna att låta en stor del av vår arbetskraft arbeta på distans och ha fler regionala kontor. Så vi bestämde oss för att ompröva vårt sätt att arbeta.”

I stället för att be sina konstnärer att komma till studion, tog Jellyfish med studion till konstnärerna. Alla skulle fortsätta arbeta under samma tak – ett virtuellt sådant. ”Vi har kunnat attrahera många människor tack vare vår tekniska infrastruktur, något som gör det möjligt för oss att anställa människor över hela världen”, säger Smith. ”Mediaföretag måste se över möjligheten till att ha en utspridd arbetsstyrka, eftersom det inte finns tillräckligt många människor för att skapa den mängd innehåll som beställs i dag."

Jellyfish har utökat den tidigare genomförda omläggningen till molnet och digitaliserat hela sitt kreativa arbetsflöde med verktyg som exempelvis Autodesk Maya, MotionBuilder (engelska), Mudbox och ShotGrid. ”För oss innebär det att vi kan rekrytera talanger oavsett plats och ge dem ett flexibelt arbetsliv där de kan arbeta fjärranslutet eller hybridbaserat – så att deras omgivning gör dem mer produktiva och bidrar till att de kan balansera sina yrkesliv och privata liv.”

”Vi har kunnat attrahera många människor tack vare vår tekniska infrastruktur som gör det möjligt för oss att anställa människor över hela världen.”

Jeremy Smith, teknikchef, Jellyfish Pictures

En konstnär som bär hörlurar koncentrerar sig på en datorskärm i Jellyfish Pictures studio.

Samarbete och anslutna arbetsflöden, som säkerställer ett effektivt flöde av data mellan interna team och andra leverantörer, hjälper grafikerna på Jellyfish Pictures att fortsatt vara engagerade och vara kreativa. Bilden används med tillstånd av Jellyfish Pictures.

Tidig anpassning lönar sig

Att tidigt satsa på digital mognad har gjort att Jellyfish hamnat i gott sällskap. Digital omvandling hjälper företag att anpassa sig till snabbt föränderliga förhållanden. De som startade på samma sätt som Jellyfish och gjorde denna process tidigt och är på god väg att uppnå sina mål för digital omvandling anses vara mer digitalt mogna och har visat sig vara mer flexibla.

Rapporten 2023 State of Design & Make (engelska), en global forskningsstudie från Autodesk, visar att digitalt utvecklade företag – i synnerhet de i kategorin ”design och tillverkning” som skapar ytor, platser, föremål och upplevelser – investerar mer i talangrelaterade lösningar och i anställer från bredare geografiska områden. För branscher som behöver kunna samarbeta i en digital designprocess för att nå ett fysiskt resultat är det tydligt att framtiden beror på om de lyckas implementera digitalisering i sin arbetsstyrka: Nästan 80 % av företagsledarna säger att deras företags framtid kommer att vara beroende av digitala verktyg.

Men trots intensiteten kring digital omvandling är fördelarna ännu inte jämnt fördelade. ”Den utmaning som fortfarande finns inom hela vår bransch är bristen på kontakt mellan medarbetare”, säger Smith. ”Trots alla framsteg arbetar branschen fortfarande i en isolerad miljö, där leverantör A gör sitt eget och så gör även leverantör B.”

Smith säger att avsaknaden av en gemensam kontaktyta gör det mycket svårt att sammanföra studior för att arbeta med ett projekt. ”När vi arbetar med företag som Netflix, DreamWorks, Disney med flera måste vi kunna dela filer. Dock är det ofta en omständlig och manuell process. Vi måste införliva den i vårt eget arbetsflöde och sedan dela tillbaka den när den är klar. Det är ett pålitligt sätt att göra det på, men också en äldre process.”

Skärmdump av programvaran Autodesk ShotGrid som används till produktionshantering.

ShotGrid, ett projekthanterings- och planeringsverktyg från Autodesk, hjälper Jellyfish-teamet att spåra, schemalägga, granska, samarbeta och hantera sina digitala tillgångar.

Molnbaserade superkrafter

För att komma runt den typen av ineffektivitet förlitar sig Jellyfish på ShotGrid. Med hjälp av den molnbaserade programvaran för produktionshantering och granskningsverktyg kan studions kreatörer förverkliga sina visioner och samarbeta i team med samma filer, samtidigt som tidsramarna följs och budgetar hanteras.

”Det är verkligen en värdefull lösning”, säger Smith. ”Det hjälper dig att se till att hela teamet arbetar med rätt saker och att de har den information de behöver för att kunna göra detta. Eftersom den är molnbaserad och kan nås i webbläsaren så blir den allt värdefullare för människor när det gäller att samarbeta. Det spelar ingen roll om du arbetar på distans eller på kontoret, alla kan se samma sak genom en enda glasruta.”

En konstnär arbetar i Jellyfish Pictures studio.

Studior som använder molnbaserad teknik för att effektivisera dataleveranser mellan flera platser och förbättra samarbetet kan navigera snabbare när marknader förändras eller personalbrist uppstår i vissa geografiska regioner. Bilden används med tillstånd av Jellyfish Pictures.

Molnet ökar effektiviteten och hållbarheten

En annan fördel med Jellyfish Pictures digitala omvandling är möjligheten att arbeta mer hållbart. Efterfrågan på högkvalitativt VFX-innehåll ökar, vilket innebär ökad efterfrågan på högpresterande datorsystem och den energi som det kräver. Genom att optimera arbetsflöden och datorcykler hjälper molnbaserade tekniker från Autodesk med flera Jellyfish att placera den fysiska hårdvaran i områden som är mer optimala för elförbrukningen.

Energibesparingarna är bra för planeten och kostnadsbesparingarna är bra för företaget. ”Vi ser till att arbetsflödet blir så optimerat som det är möjligt så att vi inte slösar bort några bearbetningscykler”, säger Smith. ”Vi måste köra många arbetsbelastningar för HPC-behandling [high performance computing, på svenska högpresterande datorbehandling] och de är väldigt dyra. Det krävs mycket energi för att köra tiotusentals kärnor och det krävs också mycket energi till att kyla dem. Vi flyttar bokstavligen över dessa HPC-arbetsbelastningar till platser i hela världen där energi är billigare. Det tycker jag är en av de enklaste sakerna som kan göras för att bli grönare och hållbarare."

Nästa steget i den digitala omvandlingen

Jellyfish fortsätter att bygga på sin digitala resa – och arbetar med att bygga broar. Landet befinner sig tack vare sin digitala mognad i en utmärkt position att vara marknadsledande inom området. I likhet med så många branscher har samarbete blivit mer tillgängligt genom teknik, men det finns fortfarande utmaningar på vägen. ”Det handlar om att alla förbättrar sitt omvärldsperspektiv", säger Smith. ”Låt oss säga att du är innehavare av immateriella rättigheter och att jag är designer på Jellyfish och så vill jag skapa en 3D-modell. I idealfallet vill vi kunna samarbeta på samma tillgång, med samma delade lagring.”

Smith betraktar standardisering som en viktig del för att övervinna dessa hinder. Branschen håller på att migrera till Universal Scene Description (USD) , en 3D-scenbeskrivning och ett filformat i öppen källkod för innehållsskapande och utbyte mellan verktyg. ”Jag tror att de viktigaste prioriteringarna för media- och underhållningsindustrin är att standardisera verktyg, filformat och saker som namnkonventioner – och att avlägsna sig från egna dataformat”, säger Smith.

”Om vi ska gå vidare vill jag att vi ska ge tillbaka till branschen och samarbeta med människor som Autodesk och andra för att utveckla de verktyg vi använder. Alla dessa branscher har samma problem och många av dem kan lösas med samma byggblock. Det beror bara på hur man sätter ihop dem.”

2023 State of Design & Make

I den här nya globala forskningsrapporten från Autodesk kan du läsa mer om vad som är orsaken till förändring inom arkitektur, konstruktion, byggnation, produktdesign, tillverkande industri, spel och filmproduktion.

Dela den här artikeln