• Sverige

    Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

UTBYGGNADEN

av Panamakanalen

Den har kallats för ett av den moderna världens sju underverk. Det har gått ett sekel sedan Panamakanalen öppnades och den är fortfarande en vital farled för global handel. Idag däremot är nära hälften av världens fraktfartyg så stora att de inte kan passera kanalen.

I år kommer MWH Globals ombyggnad förändra detta.

dela storyn:

Visa videon igen

Videon visas med benäget tillstånd av Radiant Features

 

 

ETT
MONUMENTALT
PROJEKT

 

2009 inledde projekteringsföretaget MWH Global ett av världens största och mest ambitiösa byggnadsprojekt: utbyggnaden av Panamakanalen.

Den nya utformningen innebär att kapaciteten för fartyg nästan tredubblas. Detta är en gigantisk ökning. Megaprojektet på 6 miljarder USD ska inledas i år och beräknas använda en stålmängd motsvarande 26 Eiffeltorn samt 190 000 ton cement – tillräckligt mycket för att bygga siluetten av en storstad.

Vanliga frågor

 

Vanliga frågor

Vad är Panamakanalen?

En genomfartsled (77 km) som förbinder Atlanten och Stilla havet

Varför byggdes Panamakanalen?

För snabb, billig och säker frakt av gods

Vem byggde Panamakanalen?

Efter Frankrikes initiativ i slutet av 1800-talet byggdes kanalen 1904–1914 av USA.

 

1,8 MILJARDER USD

TULLAVGIFTER/ÅR

 

140

ANTAL HANDELSVÄGAR SOM KANALEN BETJÄNAR

 

DRYGT 1 MILJON

ANTAL FARTYG SOM PASSERAT SEDAN INVIGNINGEN

 

8–10 TIMMAR

ANTAL TIMMAR SOM PASSAGEN TAR

UTMANINGEN

Panamakanalen ligger 26 m.ö.h. Det motsvarar ett hus med nio våningar.

Fartyg som ska passera kanalen åker in i en sluss – en slags gigantisk hiss för fartyg. När fartyget är i slussen pumpas vatten in från den konstgjorda sjön och lyfter fartyget. Fartyget färdas sedan genom kanalen och förs ned till havsytan av slussen på motsatt sida.

Projekteringen och konstruktionen är en utmaning. Det gäller att lyfta och styra dagens superfartyg – med en längd om över 300 m och en höjd på 12 m – genom kanalen till oceanen utan att skada miljön. MWH Global antog utmaningen.

STILLA HAVET

GATUNSJÖN
26 m/85 fot

ATLANTEN

Foto med benäget tillstånd av Panama Canal Authority

PROJEKTET

Utbyggnad av befintliga kanaler:
Öka bredden med 21,3 m/70 fot
Öka djupet med 5,4 m/18 fot
Öka längden med 121 m/400 fot

 

Utforma en ny kanal med tre nya slusskammare på vardera sida

 

Höja den maximala operativa nivån för Gatunsjön, slussarnas primära vattenkälla

Foto med benäget tillstånd av Panama Canal Authority
Foto med benäget tillstånd av Panama Canal Authority
EN DRÖM
BLIR VERKLIGHET

Hur många tekniker behövs för att bygga om en kanal? Drygt 400 och samtliga måste befinna sig steget före under byggtiden.

Ett projekt som drivs i denna skala inom en viss tidsram måste fortgå på flera fronter samtidigt. Schaktningen måste inledas redan innan utformningen avslutas. MWH Global-teamet använde program för mark-, väg- och VA-projektering samt informationsmodellering vid kartläggningen av byggplatser och utförde kritiska kollisionskontroller. Det sparade tusentals timmars arbete och miljontals dollar.
 

TEKNIKER DELTAR I PROJEKTET

 

KUBIKMETER SCHAKTAD JORD

 

SLUSSENS HÖJD

 

KANALENS DJUP

"Den tuffaste utmaningen var de höga kraven på prestanda vid utformningen av projektet. Detta är Panamakanalen. Vi hade inte råd att begå några misstag. Och klockan tickade."

– Mike Newbery, projektledare MWH Global

Illustration of boat in canal
Illustration of boat in canal

EN MERA HÅLLBAR FRAMTID

Kan ett så gigantiskt projekt vara minimalistiskt?

Det var ett måste. Gatunsjöns vatten driver slussarna, men är också Panamas viktigaste källa för dricksvatten. Massor av dricksvatten används av kanalen. MWH Global måste alltså hitta en metod för att vidga farleden, vilket kräver avsevärt större vattenmassor, samtidigt som andelen förbrukad vattenmängd måste... minska.

Hur gick det till?

Tre nya vattenmagasin, som är de största i världen har installerats och därmed kan MWH göra följande:

ÅTERVINNA 60 % AV VATTNET SOM ANVÄNDS I SLUSSARNA
MINSKA VATTENFÖRBRUKNINGEN MED 7 %, FASTÄN DE NYA SLUSSARNA ÄR 1,5 GÅNGER STÖRRE ÄN DE GAMLA
FÖRDUBBLA KANALENS KAPACITET SAMTIDIGT SOM ÅTERVINNINGEN AV VATTEN ÖKAR
... och glädja en stor del av Panamas befolkning.

ETT PROJEKT
SOM GÖR SKILLNAD

Bygget av Panamakanalen ledde till en omvandling av världshandeln. Tack vare MWH Global sker denna omvandling på nytt.

Utbyggnaden av Panamakanalen är ett globalt företagsprojekt med vissa mycket lokala förgreningar. Det uppskattas att Panamas ekonomi kommer att vara åtta gånger starkare 2025. Men effekterna kommer att märkas långt utanför Panamas gränser.

Större fartyg kräver större hamnar. Fler frakter skapar fler jobb. Den globala kostnaden för frakter minskar samtidigt som flödet av produkter, spannmål och naturresurser i världen ökar.

Både regionen och världen går en ljusare framtid till mötes tack vare en utveckling som möjliggörs i gränssnittet mellan design, teknik och stora samarbetsprojekt mellan multinationella organisationer. Är detta en ny världsordning? Håll dig informerad och känn dig välkommen till framtidens sätt att arbeta.