Framtidens arbetsmetoder är redan här. Är du redo?

Framtidssäkra din karriär och arbetsstyrka i en tid där allt snurrar snabbare än någonsin förr.

Tre sätt att komma igång med framtidens arbetsmetoder

Automatisering och artificiell intelligens (AI) förändrar arbetsuppgifternas natur. Autodesk har lösningar för en mängd olika branscher. Vi tillhandahåller även insikter, teknik och utbildningar som hjälper dig och ditt företag att rusta er inför en framtid där allt kan förändras över en natt.

1) Lär dig mer om nya arbetsmetoder

Läs mer om de viktigaste branschtrenderna och hur både människor och företag har lyckats anpassa sig till framtidens arbetsmetoder.

 • Framtidssäkra din arbetsstyrka genom kompetensutveckling

  Företag som satsar på omskolning och kompetensutveckling hjälper sina medarbetare att bli framgångsrika i en tid med kontinuerlig teknisk utveckling.

 • Fyll kunskapsglappet i produktionen med kompetensutveckling

  Läs mer om hur tillverkare och lärare hanterar de snabba teknikförändringarna och kompetensbristen på personalsidan.

 • Så kan personalen anpassa sig till ett föränderligt arbetsliv

  Automatiseringen förändrar nästan alla branscher. Därför gör personalen bäst i att ställa in sig på ett arbetsliv med löpande fortbildning och nya, flexibla inlärningsmodeller.

 • Så påverkas byggdesign av den fjärde industriella revolutionen

  Autodesks VP Nicolas Mangon berättar mer om hur centraliserade data, automatisering och digitala tvillingar visar vägen för den digitala omvandlingen.

2) Introducera ny teknik

Behåll konkurrenskraften genom att introducera teknik och verktyg som hjälper er att hålla jämna steg med den allt snabbare digitala omvandlingen.

 • Se hur arkitekter och ingenjörer omdefinierar teamsamverkan

  Läs mer om företag som har snabbat upp införandet av digitala samarbetsverktyg för att anpassa sig till nya regler för distansarbete.

 • Spara pengar och förbättra kvaliteten genom att automatisera rutinmässiga uppgifter

  Automatisera processer och koppla ihop arbetsflöden genom produktens hela livscykel med Product Design & Manufacturing Collection.

 • Skaffa dig affärsinsikter från kopplade data och team

  Koppla ihop projektteam och data i realtid för att på ett proaktivt sätt kvalitetssäkra, förutsäga problem, automatisera arbetsuppgifter och minska antalet omarbetningar.

 • Samordna kreativa team genom att lägga produktionen i molnet

  Skapa kopplingar mellan globala produktionsteam, data och fysiska och digitala resurser under alla steg av den kreativa processen.

3) Investera i löpande fortbildning

Oavsett om du är en enskild medarbetare eller en arbetsledare kan både du och företaget tjäna på löpande fortbildning.

 • Läs mer om hur viktigt det är att ha branschvedertagna intyg för att kunna hänga med när saker förändras

  Flexibla självstudier med intyg och utmärkelser som både anställda och arbetsgivare kan ha nytta av.

 • Öka din kompetens med branschvedertagna utbildningar

  Skapa en utbildningsplan för att skaffa dig kunskaper och certifieringar från Autodesk som visar att du har erfarenhet av framtidens arbetsmetoder.

 • Framtidssäkra din arbetsstyrka med utbildningar från en betrodd källa

  Rusta personalen inför dagens utmaningar och morgondagens möjligheter med utbildning från någon av Autodesks auktoriserade utbildningspartners.