Granskningar

Förstå din licensieringsmiljö och identifiera potentiella säkerhetsrisker.

Översikt över granskningar

Översikt

Teamet som ansvarar för licensefterlevnad verkställer Autodesks användarvillkor och hjälper kunderna att lösa alla fall av inkompatibel programvaruinstallation och -användning. Vi vill hjälpa alla våra kunder att optimera sin programvara och minska efterlevnadsrisker. Därför kan ditt företag komma att bli valt att genomgå en revision, även kallad en programvarulicensgranskning. 
 
Alla Autodesk-kunder med en Autodesk-produkt kan väljas för den här processen. Det innebär inte att Autodesk misstänker ditt företag för bristande efterlevnad. Om du väljs ut får du ett e-postmeddelande eller brev som förklarar processen.

Otillåten användning har upptäckts i en granskning

Det finns 4 huvudsakliga typer av överträdelser av efterlevnad som kan identifieras vid en granskning av en programvarulicens. Om någon av dessa identifieras kommer du att ansvara för att lösa efterlevnadsärendet i enlighet med Autodesks användarvillkor. 

Otillåten programvara

Otillåten programvara har inte tillverkats av Autodesk, eller så har den ändrats eller hackats av en oauktoriserad part. Installation och användning av otillåten programvara är inte tillåten och innebär en risk för ditt företag i form av skadlig kod, virus, nätfiske och andra programvarubaserade angrepp.

Överanvändning av permanenta användare

En Autodesk-licens för permanenta användare ger dig rätt att använda produkten endast på det antal enheter du köpt licens för permanenta användare för.

Överanvändning av prenumerationsanvändare

En Autodesk-prenumeration med åtkomst för en användare ger en användare rätt att installera en Autodesk-produkt på upp till tre enheter samtidigt, under förutsättning att den enskilda användaren endast har åtkomst till eller använder produkten på en enhet åt gången. Varje användare ska ha en prenumerationslicens för en användare. Alla användare måste ha sitt eget användar-ID från Autodesk och får inte dela inloggningsuppgifterna med någon annan användare.

Icke-kommersiella licenser – utbildning

Autodesk utfärdar specifika licenser som endast ska användas av studenter och lärare vid kvalificerade utbildningsinstitutioner, samt för distribution vid utbildningsinstitutioner och på maskinvara som ägs av studenter. Dessa utbildningslicenser får inte användas för kommersiellt syfte.

Visa mer

Hur ser granskningsprocessen ut?

Steg 1

Få ett brev med posten eller ett e-postmeddelande från Autodesk.

 

Steg 2

Installera AIT och kör en genomsökning av din miljö.

 

Steg 3

Skicka din inventarieförteckningsrapport till Autodesk.

 

Steg 4

Lös eventuella problem med din representant som har hand om licensefterlevnad.

 

Använda Autodesk Inventory Tool

Autodesk Inventory Tool (AIT) är ett godkänt verktyg från Autodesk som används för att skanna dina enheter under revision eller programvarulicensgranskningar. Kontakta din representant för licensefterlevnad om du har frågor om hur du använder AIT.

Överföra din rapport om inventarieförteckning

Att skicka in din rapport om inventarieförteckning är steg 3 i revisions- eller programvarulicensgranskningsprocessen. Du kan endast ladda upp din rapport här om du har fått dessa instruktioner från din representant för licensefterlevnad. Mindre företag använder vanligtvis den här portalen.