Ej licensierad användning av programvara

Vad är ej licensierad användning av programvara?

Ej licensierad användning av programvara är när något av följande inträffar: 

 • Programvara modifieras eller hackas.
 • Nycklar eller konton kopieras eller säljs.
 • Användningen inte motsvarar användarvillkoren för licensen – t.ex. kopiering av program eller då program används på fler datorer än vad licensen medger. 

Ej licenserad användning av programvara utsätter företag och konsumenter för säkerhetsrisker som skadlig kod och kan leda till sänkt effektivitet på företaget. Endast äkta licenser för Autodesk-program stöds av och har garanti från Autodesk, som även tillhandahåller de senaste funktionerna, säkerhetsuppdateringar, tidigare versioner m.m. 

Vilka är riskerna med att använda oäkta programvara?

Vid användning av otillåten programvara utsätts individer och organisationer för risker. Oäkta program kan ha modifierats och/eller innehålla skadlig kod, vilket kan leda till bland annat följande problem: 

 • ökad risk för exponering för skadlig kod som kan förstöra eller kompromettera data, däribland ditt arbete 
 • ökad risk att programvaran inte fungerar korrekt, eller inte fungerar alls, vilket kan orsaka säkerhets-, kvalitets- och sekretessproblem i dina designer, rutiner, produkter eller strukturer 
 • begränsad tillgång till kundtjänst, uppgraderingar, teknisk dokumentation med mera.

Genom att använda otillåten programvara riskerar du och ditt företag även att bli föremål för rättsliga anspråk gällande upphovsrättsintrång och andra potentiella överträdelser med efterföljande civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder. 

Vad är äkta Autodesk-programvara?

Äkta Autodesk-programvara är lagligt licensierad programvara som köpts direkt från Autodesk eller en Autodesk-auktoriserad återförsäljare. Äkta Autodesk-programvara fungerar i enlighet med produktdokumentationen och Autodesks användarvillkor, och är fri från de sårbarheter som oäkta programvara kan innehålla.

Vad gör jag om min programvara inte är äkta?

Autodesk rekommenderar dig att avinstallera den oäkta programvaran och köpa äkta programvara direkt från Autodesk eller en Autodesk-auktoriserad återförsäljare. Om du har information om en säljare som erbjuder oäkta programvara kan du rapportera detta till Autodesk.

Hur kan jag ha skaffat oäkta programvara?

Dessvärre kan okunskap lätt leda till köp av oäkta programvara. Icke auktoriserade återförsäljare utger sig ofta för att vara auktoriserade och säljer oäkta programvara till kraftigt reducerade priser. Andra säljare erbjuder oäkta programvara i kombination med datormaskinvara. Köp alltid Autodesk-programvara direkt från Autodesk.com eller från en av Autodesks auktoriserade återförsäljare.

Finns det rättsliga risker med att använda oäkta Autodesk-programvara?

Användning av oäkta programvara är en copyrightöverträdelse som kan medföra såväl civilrättsliga påföljder som åtal för brott. Autodesks användarvillkor kräver att alla kunder använder Autodesk-program i enlighet med alla gällande lagar och förbjuder ej auktoriserad användning, åtkomst eller reproduktion.

Hur kan jag vara säker på att programvaran jag använder är äkta? Hur kan jag få hjälp av Autodesk?

Individer och företag kan kontrollera statusen på sin programvara på flera olika sätt. Genom att implementera rutiner för programvaruhantering får du insikt i vilka licenser som används. Autodesk kan dessutom skicka aviseringar till användare med programvara som inte är giltig och, i enlighet med användarvillkoren, utföra granskningar.

Får utbildnings- eller studentversioner av Autodesk-program användas för kommersiellt syfte?

Nej. Autodesks utbildnings- och studentversioner får inte användas kommersiellt, professionellt eller för utbildning i kommersiellt syfte, eller i något annat syfte som inte är ideellt. Om du använder utbildnings- eller studentversioner i kommersiellt syfte kan du besöka www.autodesk.se/products för att se vilka inköpsalternativ som finns tillgängliga för produkten i fråga.

Hur rapporterar jag misstänkt användning av oäkta Autodesk-programvara?

Du kan rapportera misstänkt användning av oäkta Autodesk-programvara anonymt här.

Visa fler vanliga frågor

Revision eller programvarulicensgranskning

Hur avgör Autodesk när en revision eller programvarulicensgranskning ska genomföras?

Ett visst antal Autodesk-prenumeranter kontaktas varje år för att säkerställa efterlevnad av Autodesks användarvillkor. Revisioner eller programvarulicensgranskningar kan även hjälpa kunder att utvärdera och maximera användningen av sina Autodesk-prenumerationer. Kunder väljs ut för revision eller programvarulicensgranskning baserat på en rad olika kriterier, inklusive prenumerationsregistrering och aktiveringsinformation.

Hur vet jag om mitt företag har valts ut för revision eller programvarulicensgranskning?

Autodesk kontaktar de kunder som valts ut för revision eller programvarulicensgranskning och involverar kunderna genom hela processen från den inledande undersökningen tills ärendet har avslutats.

Vad är Autodesk Inventory Tool?

Autodesk Inventory Tool (AIT) är ett godkänt Autodesk-verktyg som söker igenom dina enheter för att inventera all installation och användning av Autodesk-produkter.

Vilka är de allmänna systemkraven för att köra AIT?

AIT kan köras på en Windows-dator som har Microsoft .NET Framework 4.5.2 eller senare installerat och använder Microsoft WMI (Windows Management Instrumentation) för att kommunicera med Windows-enheter för att samla in inventarieförteckningsdata.  


AIT kräver nätverksåtkomst till varje Windows-enhet som ska sökas igenom, utöver de relevanta autentiseringsuppgifterna för autentisering med enheten, och tillräcklig behörighet för att fråga WMI. Windows-brandväggar ska vara konfigurerade för att tillåta WMI/SMB-kommunikation.  AIT kan även konfigureras för att köras på enskilda enheter och automatiseras genom inventeringsverktyg som Microsoft System Center. 

Vilken information samlar AIT in?

AIT samlar in följande information från Windows-enheter:  

 • information om maskinvara och konfiguration för enheter 
 • information om Windows operativsystem
 • installerad programvara från Autodesk (MSI-installerade)
 • logg för programvaruinstallation/-avinstallation för Autodesk-program
 • licensdata för Autodesk-programvara
 • senaste använda data för Autodesk-programvara.

Vad gör AIT till ett effektivt verktyg?

 • alternativ för direktskanning för programvarulicenser som inte har fångats upp av befintliga system 
 • agentlös lösning 
 • förbättra befintliga system som inte kan urskilja information om Autodesks produktlicenser
 • fullständigt konfigurerbart för att säkerställa hastigheten på dina resultat med minimal inverkan på nätverket
 • kan automatiseras helt för alternativ med återkommande sökningar eller enkel sökning
 • inga ytterligare databaskrav
 • lokal lösning
 • alla resultat kan visas i klartext innan de skickas till Autodesk.
Visa fler vanliga frågor

Hantera din programvara

Vilka är fördelarna med att hantera mina Autodesk-programvarulicenser?

Genom att använda smarta programvaruhanteringsrutiner kan du hjälpa ditt företag att hantera komplexa licenser och undvika att licenserna inte efterlevs. Du kan även spara pengar genom att identifiera över- eller underanvända licenser. Programvaruhantering handlar inte bara om att se till att efterleva regler och villkor. Det skyddar ditt arbete, säkerställer produktiviteten och är en bra affär för ditt företag.

Vad är några vanliga misstag inom programvaruhantering?

 • Tro att alla licensavtal/användarvillkor är likadana.
 • Anställda som laddar ned otillåten programvara.
 • Återanvända maskiner utan att rensa dem först.
 • Dela inloggningar.
 • Låta personer/avdelningar köpa sin egen programvara.

Kan Autodesk hjälpa mig med att hantera företagets programvarulicenser?

Ja, besök Hantera din programvara för att läsa mer. Du kan även kontakta en av våra kundsupportspecialister för att få hjälp med att ta fram effektiva strategier för programvaruhantering.