Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Om otillåten användning av programvara

 • Vad är otillåten användning av programvara?

  Otillåten användning av programvara är när något av följande inträffar:

  • programvara modifieras eller hackas
  • nycklar eller konton kopieras eller säljs
  • användningen inte motsvarar användarvillkoren för licensen – t.ex. kopiering av program eller då program används på fler datorer än vad licensen medger.

  Otillåten användning av programvara utsätter företag och konsumenter för säkerhetsrisker som skadlig kod och kan leda till sänkt effektivitet på företaget. Endast äkta licenser för Autodesk-program stöds av och har garanti från Autodesk, som även tillhandahåller de senaste funktionerna, säkerhetsuppdateringar, tidigare versioner m.m.

 • Vilka är riskerna med användning av oäkta programvara?

  Användning av oäkta programvara utsätter individer och företag för risker. Oäkta program kan vara modifierade och/eller innehålla skadlig kod, som kan leda till bland annat:

  • En ökad risk för skadlig kod som kan förstöra eller kompromettera data, däribland ditt arbete.
  • ökad risk att programvaran inte fungerar korrekt, eller inte fungerar alls, vilket kan orsaka säkerhets-, kvalitets- och sekretessproblem i dina designer, rutiner, produkter eller strukturer
  • begränsad tillgång till support, uppgraderingar, teknisk dokumentation m.m.

  Användning av oäkta programvara kan även utsätta dig och ditt företag för rättsliga anspråk gällande copyrightöverträdelser eller andra rättsliga anspråk som kan leda till civilrättsliga konsekvenser eller åtal för brott.

 • Vad gör Autodesk för att förhindra användning av oäkta programvara?

  Autodesk deltar i många program som skyddar individer och företag från de risker som användning av oäkta programvara för med sig.

  • Vi informerar slutanvändare och företag om fördelarna av att använda äkta Autodesk-programvara, vilket innefattar att tillhandahålla information om licenshantering (Software Asset Management, SAM) till företag så att de kan hantera sina licenser, och ge support till användare som behöver råd om sin programanvändning.
  • Vi samarbetar med organisationer som BSA (The Software Alliance) i syfte att undersöka försäljning och användning av oäkta programvara.
  • Vi vidtar åtgärder för att förhindra att ej auktoriserade återförsäljare säljer Autodesk-produkter på populära marknadsplatser och e-handelsplatser.
  • Vi undersöker anonyma rapporter om återförsäljare och användare som misstänks sälja eller använda oäkta programvara.
  • Vi stödjer tekniska program, som valideringstestning, som hjälper kunder att förstå sitt programs status.
 • Finns det rättsliga risker med att använda oäkta Autodesk-program?

  Användning av oäkta programvara är en copyrightöverträdelse som kan medföra såväl civilrättsliga påföljder som åtal för brott. Autodesks användarvillkor kräver dessutom att alla kunder använder Autodesk-program i enlighet med alla gällande lagar och förbjuder ej auktoriserad användning, åtkomst eller reproduktion.

 • Hur kan jag vara säker på att programvaran jag använder är äkta? Hur kan jag få hjälp av Autodesk?

  Individer och företag kan kontrollera statusen på sin programvara på flera olika sätt. Genom att implementera rutiner för licenshantering (se detaljerad information nedan) får du insikt i vilka licenser som används. Autodesk kan dessutom skicka aviseringar till användare med oäkta programvara och, i enlighet med användarvillkoren, även genomföra granskningar av licensanvändningen.

 • Får utbildnings- eller studentversioner av Autodesk-program användas för kommersiellt syfte?

  Nej. Autodesks utbildnings- och studentversioner får inte användas kommersiellt, professionellt eller för utbildning i kommersiellt syfte, eller i något annat syfte som inte är ideellt. Om du använder utbildnings- eller studentversioner i kommersiellt syfte kan du besöka www.autodesk.se för att se vilka inköpsalternativ som finns tillgängliga för produkten i fråga.

 • Får jag använda min programvara när jag är på resande fot?

  Om du prenumererar eller har ett underhållsavtal får du använda programvaran var du vill – oavsett om du är hemma, på arbetet eller på resa. Läs mer om vilka rättigheter som gäller för prenumerationer och underhållsavtal när du är på resa

Om äkta programvara

 • Vad är äkta Autodesk-programvara?

  Äkta Autodesk-programvara är licensierad programvara som köpts direkt från Autodesk eller en auktoriserad återförsäljare. Äkta Autodesk-programvara fungerar i enlighet med produktdokumentationen och användarvillkoren, och är fri från de sårbarheter som oäkta programvara kan innehålla.

 • Vad gör jag om min programvara inte är äkta?

  Autodesk rekommenderar dig att avinstallera den oäkta programvaran och köpa äkta programvara direkt från Autodesk eller en auktoriserad återförsäljare. Om du har information om en återförsäljare som erbjuder oäkta programvara kan du rapportera detta till Autodesk.

 • Hur rapporterar jag misstänkt användning av oäkta Autodesk-programvara?

  Du kan rapportera misstänkt användning av oäkta Autodesk-programvara anonymt här.

 • Hur kan detta ha inträffat?

  Tyvärr är det lätt att ovetandes köpa oäkta programvara. Ej auktoriserade återförsäljare utger sig ofta för att vara auktoriserade i syfte att sälja oäkta programvara till kraftigt reducerade priser. Andra säljer oäkta programvara i paket tillsammans med hårdvara. Köp alltid Autodesk-program antingen direkt från Autodesk.se eller från en auktoriserad återförsäljare.

Licenshantering

 • Vad är licenshantering (Software Asset Management, SAM)?

  Med licenshantering kan företag hantera programvarulicenser från inköp till distribution, uppgradering och/eller utbyte. Med smarta SAM-rutiner får du och ditt företag hjälp att hantera komplexa licensvillkor och förhindra användning av oäkta programvara. SAM kan även minska företagets kostnader genom att identifiera över- eller underanvända licenser.

 • Kan jag få hjälp med licenshanteringen av Autodesk?

  Ja, gå till www.autodesk.se/genuine/software-asset-management för ytterligare information.

Programvarugranskningar (licensgranskning)

 • Hur avgör Autodesk när en program- eller licensgranskning ska genomföras?

  Ett visst antal Autodesk-prenumeranter kontaktas varje år för att verifiera och säkerställa efterlevnad av gällande licensvillkor. Den här typen av kontroller kan även hjälpa kunder att utvärdera och maximera användningen av sina Autodesk-prenumerationer. Kunder väljs ut för verifieringskontroller baserat på en rad olika kriterier, däribland prenumerationsregistrering och aktiveringsinformation.

 • Hur vet jag om mitt företag har valts ut för program- eller licensgranskning?

  Autodesk kontaktar de kunder som valts ut för program- eller licensgranskning och involverar kunderna genom hela processen från den inledande undersökningen tills ärendet har avslutats.

Tjänsten Äkta Autodesk

 • Vad är tjänsten Äkta Autodesk?

  Tjänsten Äkta Autodesk söker efter vissa typer av oäkta Autodesk-program. När ett oäkta program identifieras kan tjänsten informera användaren via en avisering som även visar olika alternativ för hur problemet kan åtgärdas.

 • Vad händer om jag ignorerar de här aviseringarna från tjänsten Äkta Autodesk?

  Aviseringarna kommer att fortsätta tills du löser problemet.

 • Kan jag ta bort [eller inaktivera] tjänsten Äkta Autodesk?

  Tjänsten Äkta Autodesk är en del av din Autodesk-programvara så länge produkten kan identifieras på en enhet. När Autodesk-produkter inte längre kan identifieras på en enhet kommer tjänsten att inaktiveras automatiskt.