ÄKTA AUTODESK

VANLIGA FRÅGOR OM LICENSEFTERLEVNAD FÖR AUTODESK

Om otillåten användning av programvara

Otillåten användning av programvara är när något av följande inträffar:

 • programvara modifieras eller hackas
 • nycklar eller konton kopieras eller säljs
 • användningen inte motsvarar användarvillkoren för licensen – t.ex. kopiering av program eller då program används på fler datorer än vad licensen medger.

Otillåten användning av programvara utsätter företag och konsumenter för säkerhetsrisker som skadlig kod och kan leda till sänkt effektivitet på företaget. Endast äkta licenser för Autodesk-program stöds av och har garanti från Autodesk, som även tillhandahåller de senaste funktionerna, säkerhetsuppdateringar, tidigare versioner m.m.

Användning av oäkta programvara utsätter individer och företag för risker. Oäkta program kan vara modifierade och/eller innehålla skadlig kod, som kan leda till bland annat:

 • En ökad risk för skadlig kod som kan förstöra eller kompromettera data, däribland ditt arbete.
 • ökad risk att programvaran inte fungerar korrekt, eller inte fungerar alls, vilket kan orsaka säkerhets-, kvalitets- och sekretessproblem i dina designer, rutiner, produkter eller strukturer
 • begränsad tillgång till support, uppgraderingar, teknisk dokumentation m.m.

Användning av oäkta programvara kan även utsätta dig och ditt företag för rättsliga anspråk gällande copyrightöverträdelser eller andra rättsliga anspråk som kan leda till civilrättsliga konsekvenser eller åtal för brott.

Autodesk deltar i många program som skyddar individer och företag från de risker som användning av oäkta programvara för med sig.

 • Vi informerar slutanvändare och företag om fördelarna av att använda äkta Autodesk-programvara, vilket innefattar att tillhandahålla information om licenshantering (Software Asset Management, SAM) till företag så att de kan hantera sina licenser, och ge support till användare som behöver råd om sin programanvändning.
 • Vi samarbetar med organisationer som BSA (The Software Alliance) i syfte att undersöka försäljning och användning av oäkta programvara.
 • Vi vidtar åtgärder för att förhindra att ej auktoriserade återförsäljare säljer Autodesk-produkter på populära marknadsplatser och e-handelsplatser.
 • Vi undersöker anonyma rapporter om återförsäljare och användare som misstänks sälja eller använda oäkta programvara.
 • Vi stödjer tekniska program, som valideringstestning, som hjälper kunder att förstå sitt programs status.

Användning av oäkta programvara är en copyrightöverträdelse som kan medföra såväl civilrättsliga påföljder som åtal för brott. Autodesks användarvillkor kräver dessutom att alla kunder använder Autodesk-program i enlighet med alla gällande lagar och förbjuder ej auktoriserad användning, åtkomst eller reproduktion.

Individer och företag kan kontrollera statusen på sin programvara på flera olika sätt. Genom att implementera rutiner för licenshantering (se detaljerad information nedan) får du insikt i vilka licenser som används. Autodesk kan dessutom skicka aviseringar till användare med oäkta programvara och, i enlighet med användarvillkoren, även genomföra granskningar av licensanvändningen.

Nej. Autodesks utbildnings- och studentversioner får inte användas kommersiellt, professionellt eller för utbildning i kommersiellt syfte, eller i något annat syfte som inte är ideellt. Om du använder utbildnings- eller studentversioner i kommersiellt syfte kan du besöka www.autodesk.se för att se vilka inköpsalternativ som finns tillgängliga för produkten i fråga.

Om du prenumererar eller har ett underhållsavtal får du använda programvaran var du vill – oavsett om du är hemma, på arbetet eller på resa. Läs mer om vilka rättigheter som gäller för prenumerationer och underhållsavtal när du är på resa

Om äkta programvara

Äkta Autodesk-programvara är licensierad programvara som köpts direkt från Autodesk eller en auktoriserad återförsäljare. Äkta Autodesk-programvara fungerar i enlighet med produktdokumentationen och användarvillkoren, och är fri från de sårbarheter som oäkta programvara kan innehålla.

Autodesk rekommenderar dig att avinstallera den oäkta programvaran och köpa äkta programvara direkt från Autodesk eller en auktoriserad återförsäljare. Om du har information om en återförsäljare som erbjuder oäkta programvara kan du rapportera detta till Autodesk.

Du kan rapportera misstänkt användning av oäkta Autodesk-programvara anonymt här.

Tyvärr är det lätt att ovetandes köpa oäkta programvara. Ej auktoriserade återförsäljare utger sig ofta för att vara auktoriserade i syfte att sälja oäkta programvara till kraftigt reducerade priser. Andra säljer oäkta programvara i paket tillsammans med hårdvara. Köp alltid Autodesk-program antingen direkt från Autodesk.se eller från en auktoriserad återförsäljare.

Licenshantering

Med licenshantering kan företag hantera programvarulicenser från inköp till distribution, uppgradering och/eller utbyte. Med smarta SAM-rutiner får du och ditt företag hjälp att hantera komplexa licensvillkor och förhindra användning av oäkta programvara. SAM kan även minska företagets kostnader genom att identifiera över- eller underanvända licenser.

Ja, gå till www.autodesk.se/genuine/software-asset-management för ytterligare information.

Programvarugranskningar (licensgranskning)

Ett visst antal Autodesk-prenumeranter kontaktas varje år för att verifiera och säkerställa efterlevnad av gällande licensvillkor. Den här typen av kontroller kan även hjälpa kunder att utvärdera och maximera användningen av sina Autodesk-prenumerationer. Kunder väljs ut för verifieringskontroller baserat på en rad olika kriterier, däribland prenumerationsregistrering och aktiveringsinformation.

Autodesk kontaktar de kunder som valts ut för program- eller licensgranskning och involverar kunderna genom hela processen från den inledande undersökningen tills ärendet har avslutats.

Tjänsten Äkta Autodesk

Tjänsten Äkta Autodesk söker efter vissa typer av oäkta Autodesk-program. När ett oäkta program identifieras kan tjänsten informera användaren via en avisering som även visar olika alternativ för hur problemet kan åtgärdas.

Aviseringarna kommer att fortsätta tills du löser problemet.

Tjänsten Äkta Autodesk är en del av din Autodesk-programvara så länge produkten kan identifieras på en enhet. När Autodesk-produkter inte längre kan identifieras på en enhet kommer tjänsten att inaktiveras automatiskt.