ÄKTA AUTODESK

SÅ HANTERAR DU DINA PROGRAMLICENSER

Vad är licenshantering (Software Asset Management, SAM)?

Licenshantering handlar om livscykelhantering av ett företags programvaror.

Genom att använda smarta SAM-rutiner kan du hantera komplexa licenser och se till att alla licenser efterlevs inom företaget. Du kan spara pengar genom att identifiera över- eller underanvända licenser.

SAM handlar inte bara om att efterleva licensvillkoren. Det skyddar ditt arbete, säkerställer produktiviteten och är en bra affär för ditt företag.

Så hjälper SAM ditt företag

KONTROLL ÖVER KOSTNADERNA

SAM hjälper dig att anpassa programlicenser till företagets behov och att eliminera eller omfördela underanvända licenser.

LÄGRE RISKER

SAM kan hjälpa dig att minska risken för skadlig kod på datorer genom att förhindra nedladdningar från ej auktoriserade webbplatser.

3 steg till SAM

  • 1) SKAPA POLICYER OCH RUTINER

    Implementera policyer och rutiner för att få en ansvarsfull licenshantering. Ett sätt att göra detta är att skapa en process för att centralisera inköp av programvaror och tillämpa en företagspolicy för användning av programvaror.

  • 2) GRANSKA INSTALLERAD PROGRAMVARA

    Inventera företagets programlicenser och jämför med giltiga licenser för att kontrollera licensefterlevnaden. Denna process hjälper dig även att identifiera programvara som är inaktuell eller inte längre nödvändig.

  • 3) FASTSTÄLL ETT GRANSKNINGSSCHEMA

    Schemalägg regelbundna interna granskningar för att se till att ditt företag fortsätter att efterleva programlicenser även under tillväxt och förändringar.

Läs mer om licenshantering

The Software Alliance (BSA) har sammanställt bästa praxis och branschstandarder för SAM. Påbörja licenshanteringen idag.