Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Tack för din anmälan!

Autodesk, Inc. tackar dig för ditt meddelande till vår licensefterlevnadsavdelning. Autodesk är ett internationellt företag som värnar om immateriella rättigheter och lägger ner mycket tid och resurser på att bekämpa otillåten användning av programvara och vi uppskattar att du delar vår syn i denna sak.

Vår personal svarar snabbt på dina frågor och förfrågningar gällande otillåten användning av programvara. Vi följer upp alla rapporter om misstänkt otillåten kopiering och/eller distribution av Autodesk-program.

Någon från vår licensefterlevnadsavdelning, eller ett externt juridiskt ombud som representerar Autodesk, Donahue, Gallagher och Woods LLP, kan komma att kontakta dig för mer information. Din identitet och din information förblir konfidentiell. Eftersom vi får in ett stort antal rapporter och även på grund av de här ärendenas känsliga juridiska natur är det dock inte möjligt för oss att informera dig om de åtgärder som vi vidtar till följd av din anmälan till oss. Trots detta är din anmälan fortfarande av stor vikt för oss. Vi kan försäkra dig att varje anmälan tas på högsta allvar, undersöks och följs upp med de åtgärder som är nödvändiga.

Autodesk tillhandahåller värdefull information du kan använda för att skydda dig från olagligt kopierad programvara, samt information om Autodesks arbete för att skydda kunder och bekämpa otillåten kopiering av programvara. Besök https://www.autodesk.se/piracy för ytterligare information

Vi vill tacka dig ännu en gång för ditt intresse och deltagande i kampen mot otillåten kopiering av programvara!

Autodesk, Inc.
Teamet för licensefterlevnad

Ytterligare information:

Autodesks auktoriserade återförsäljare: https://www.autodesk.com/resellers (ENGELSKA)
Besök https://www.bsa.org för information om BSA:s arbete mot otillåten kopiering av programvara