Design och konstruktion

Hitta eleganta lösningar på dina mest intressanta problem

I en värld fylld av komplexa utmaningar är du övertygad om att god design och konstruktion är lösningen. Det är vi också.

Se nya möjligheter i din utvecklingsprocess

I jakten på att få ut framgångsrika produkter på marknaden är effektivitet avgörande. Effektivitet tack vare förbättrade arbetsflöden för samarbete, effektiviserade design- och konstruktionsprocesser samt möjlighet att se till att data som ger kontinuerligt värde är tillgängliga.

Men när leveranskedjan förändras, kundernas krav utvecklas och med konkurrenstryck inför nya spännande utmaningar, räcker inte gårdagens vision för att kunna ligga steget före i dag.

Var designers och ingenjörer ser möjligheter

Hur vision blir verklighet

Förbättra din marginal och öka din marknadsandel

Sälj mer, spendera mindre. Det låter enkelt, men moderna produktutvecklingsorganisationer förstår att det är mer komplicerat än så att driva verklig tillväxt. Du måste hitta nya sätt att glädja dina kunder genom att leverera dina bästa idéer med fart, genomslagskraft och tillverkningsbarhet i åtanke.

Hitta balansen mellan smidighet och resultat

För att bevara sin konkurrenskraft söker konstruktörer och ingenjörer ofta efter nya sätt att öka flexibiliteten – och få ut mer av mindre. Modern automatisering, datahantering och samarbete kan hjälpa dig att förbättra produktprestandan med mindre tid och färre material, vilket ger avsevärda konkurrensfördelar.

Främja innovation och öka produktiviteten

Smarta produktutvecklingsorganisationer förstår att verklig innovation underblåses av kundernas behov och av möjligheten att dra nytta av insikter som underlättar användarens arbete. En digital plattform som låser upp åtkomsten till dina data har blivit avgörande för att ligga steget före konkurrenterna.

Lösningar för produktdesign och konstruktion

Produktlivscykelhantering (PLM)

Få alla med på samma blad med hjälp av en enda datakälla. Multi-CAD-integrering hjälper arbetsgrupper till förbättrat samarbete, påskyndad utvecklingsflexibilitet och att få ut produkter på marknaden och ge transparens i leveranskedjan.

 

Design av industriutrustning

Röj undan hinder för samarbete mellan design och tillverkning. Verktyg för maskinkonstruktion med nära anknytning hjälper projektgrupper att öka flexibiliteten, minska onödig miljöpåverkan och utöka produkterbjudandena på nya, spännande sätt.

 

Produktdesign

Leverera banbrytande innovationer med rörlig produktutveckling. Med integrerade lösningar kan konstruktörer och ingenjörsgrupper snabbare än någonsin tänka ut och skapa prototyper, förbättra och marknadsföra nya produkter.

 

Ligg steget före i trender inom produktdesign och konstruktion

Automatisering

Främja innovation med AI

Läs om hur avancerad teknik och ett samarbetsbaserat arbetssätt förändrar hur arbetet görs i denna rapport från Harvard Business Review.

 


CONVERGENCE

State of Design & Make 2023

Utforska ett utdrag ur vår globala studie, speciellt framtaget för konstruktörer och tillverkare, och fatta mer välgrundade beslut.

 


Data och insikter

Öka värdet av dina data

Se hur topp-presterande utökar sin molnanvändning avseende produktrelaterade data och processer i denna rapport från Tech-Clarity.

 


Partnerskap för ett robust ekosystem för design och konstruktion

Autodesk samarbetar med branschledande företag för att utveckla djupare programvaruintegrering, hjälpa våra kunder att differentiera sig med data, utöka funktionaliteten och automatisera tidskrävande processer.

Programvara för hållbarhet

Makersite

Makersite för Fusion 360 hjälper designingenjörer att balansera risker från kostnader, koldioxidutsläpp och materialval för att göra mer hållbara designval tidigare. Makersite hjälper till vid utvärdering av konstruktioner där flera kriterier analyseras i realtid, bland annat avseende efterlevnad, risk, hälsa, säkerhet och hållbarhet. Förstå och öka designens hållbarhet med feedback i realtid, för att öka produktkvalitet samtidigt som tiden till marknaden minskar.

 

Tillverkningsprogram

Xometri

Med Xometry Instant Quote-appen får designingenjörer möjlighet att beräkna pris- och ledtider, inklusive flertillverkningsmetoder, direkt i Fusion 360. Feedback som hjälper tillverkare att förstå hur ändringar i konstruktionen påverkar kostnaderna i realtid, vilket i sin tur bidrar till att minska delkostnader och tid till att produkterna kommer ut på marknaden. Färdiga konstruktioner kan beställas och tillverkas direkt från Xometry Provider Network.

 

Designprogramvara

Ansys

Autodesk och Ansys gör det möjligt för arbetsgrupper inom design- och konstruktion att integrera elektromagnetiska analyser med Autodesk Fusion 360 Signal Integrity Extension (engelska). PCB-projektörer kan testa färre prototyper för att upptäcka signalstörningar, med ökad tillförsikt om att produkten kommer att fungera som den ska. Vår strategiska allians levererar integrerade PCB- och utrymmeskonstruktioner för att förbättra produktkvaliteten samtidigt som det minskar designcykeln.

 

Börja omvandla design- och konstruktionsprocessen

Autodesks lösningar för design och tillverkning är anpassade efter dina behov och erbjuder ett brett utbud av funktioner för tvärvetenskapliga, branschövergripande och kompatibla arbetsflöden som stöder dina processer. När du är redo kan du tala med Autodesks återförsäljare om hur du kan lösa dina mest intressanta problem.

Vanliga frågor om design och konstruktion

Vad är konstruktionsteknik?

Konstruktionsteknik är en kreativ problemlösningsprocess som omvandlar konceptdesign till praktisk produkt. Detta kräver specialkunskap och erfarenhet för att säkerställa att slutprodukten motsvarar kundernas förväntningar, tjänar sitt syfte och kan tillverkas med lönsamhet.

Exempel på konstruktionsteknik är byggnads- och mark-/infrarelaterad konstruktion, industriutrustningsdesign (engelska) och konsumentproduktdesign (engelska), samt materialtillverkning och -bearbetning. Arbeten inom konstruktionsteknik kan vara industridesigner, maskiningenjör, elingenjör och elektroingenjör, simuleringsspecialist, CAD-designer och CAD-projektör.

Vad gör en designingenjör?

En designingenjör använder sig av matematiska principer, teknisk fysik, branschkunskap och specialprogram för att lösa problem och utveckla en idé från konceptstadiet till en detaljerad design. Den detaljerade designen måste uppfylla kraven, och levereras med lönsamhet. Den kommuniceras till intressenter inom tillverkning och upphandling via en CAD-modell (computer-aided design), tekniska ritningar (engelska), en materialförteckning (BOM) och en specifikation. Designutvecklingsprocessen görs i samarbete och kan omfatta flera discipliner, inklusive industridesign, mekanisk konstruktion, elkonstruktion och elektronisk konstruktion. Dessutom ingår feedback från kunder, leverantörer, tillverkning och projektledning.

Hur ser design- och konstruktionsprocessen ut?

Konstruktionsteknik är avgörande för framgångsrika företag inom produktutveckling. Målet med designutveckling är att föreställa sig och enas om en produktlösning som gynnar både kunder och företag. Designutvecklingen begränsas av budget, teknisk kapacitet och tid till marknaden. Konstruktionsprocessen är iterativ och cyklisk, med idéer som genomgår flera olika rundor av prototyper, testning, utvärdering och granskning tills den slutgiltiga konstruktionen anses vara optimal och tillförlitlig nog för produktion. Design- och konstruktionsprocessen börjar med att definiera problemet och sedan brainstormning av möjliga lösningar innan man skapar prototyper, testar dem, samlar in feedback och utvärderar om problemförklaringen kan förbättras ytterligare, om man avvisar eller accepterar de föreslagna lösningarna, eller om lösningarna kan förbättras med en annan utvecklingsprocess.

Vad är design- och konstruktionsprogram?

Design- och konstruktionsprogram stödjer produktutveckling genom att automatisera uppgifter och hantera data. Exempel på programvara för konstruktionsdesign är produktdatahantering (PDM) (engelska), produktlivscykelhantering, datorstödd design (CAD) och datorstödd konstruktion (CAE) (engelska).

CAD-programmet används för att skapa en virtuell 3D-modell av en produkt eller maskinkonstruktion, tillsammans med tillhörande data, som t.ex. tekniska ritningar och materialförteckningar (BOM). Designingenjörer använder en CAD-modell som grund för datorstödd konstruktion (CAE), som används för att bedöma om den föreslagna lösningen kommer att uppfylla det avsedda syftet. CAE-simuleringsprogram för konstruktionsdesign inkluderar hållfasthetsberäkning (FEA) och dataresurser för vätskedynamik (CFD). CAD-programmet används för att designa nästan allt du ser omkring dig, från vägar och broar till byggnader, bilar och flygplan, till dina kläder och till de produkter du använder varje dag, inklusive bearbetning av mat och vatten och generering av energi.

Hur kan design- och konstruktionsprogram gynna företag och yrkesverksamma?

Företag som tillverkar industri- och konsumentvaror upplever en press att kunna tillhandahålla innovativa lösningar som uppfyller kundernas krav och släppa ut dem på marknaden innan deras konkurrenter gör det. Nyckeln till framgångsrik produktutveckling ligger i konstruktionsteknik som ser till att produkterna inte bara uppfyller kundernas behov utan också genererar vinst för företaget. De beslut som fattas under produktutvecklingen kan påverka produktens kvalitet, komponenter, material, tillverkningsprocesser och användbarhet under dess livscykel. Programvara för datorstödd design (CAD) och datorstödd konstruktion (CAE) är till nytta för företag och yrkesverksamma. Programmet automatiserar konstruktionsprocessen och underlättar hanteringen av insikter i data. Det gör det möjligt för konstruktörer och ingenjörer att fatta snabba och effektiva beslut som gör produkten framgångsrik, underlättar driften och ger snabbare avkastning på marknaden.

Vilka är de viktigaste funktionerna?

Programvara för design och konstruktion (engelska) underlättar för arbetsgrupper inom produktutveckling att automatisera processer och hantera datainsikter, vilket minskar den totala tiden det tar att ta fram konstruktioner, samtidigt som kvaliteten på processen bibehålls. Bland de viktigaste funktionerna i CAD-programmet för konstruktionsteknik finns:

 • 3D-modellering av komponenter och sammansättningar för att konceptualisera designens fysiska dimensioner och rumsliga relationer.
 • Specialistverktyg med tillhörande CAD-bibliotek automatiserar mekaniska och elektriska (engelska) designelement som axlar och kugghjul, bultförband, plåt, svetsar, strukturer, rördragningar och elektriska ledningsnät.
 • Funktioner för att skapa tekniska 2D-ritningar eller 3D-modellbaserade kommentarer för att kommunicera korrekt information för tillverkning, inklusive material, ytbehandlingar, tillverkningstekniker, dimensioner och toleranser.
 • Verktyg för presentation och rendering för att skapa fotorealistiska bilder (engelska) och animeringar av designen för att kommunicera monteringsanvisningar eller för försäljnings- och marknadsföringsmaterial.
 • Simuleringsfunktioner för att beräkna belastning, vibrationer eller vätskeflöde (engelska) eller generativa designverktyg för att automatisera konstruktionen av komponenter baserat på belastningsförhållanden.
 • Hantering av materialförteckningar för att automatiskt skapa en lista över de komponenter som ska upphandlas eller tillverkas och för att underlätta massbeställning av råvaror.
 • Programvarufunktioner för att automatisera tillverkningsaktiviteter nedströms som kapsling av komponenter i material (engelska), eller datorstödd tillverkning (CAM), inklusive 3D-utskrift (additiv tillverkning) och CNC (computer numercal control) (subtraktiv tillverkning).
 • CAD-data och processhantering som hjälper dig att arbeta parallellt med konstruktionen, spåra uppgifter, granska information från designgranskningar och hantera konstruktionsändringar.

Vilken CAD-programvara tillhandahåller Autodesk för konstruktionsteknik?

Autodesk hjälper innovatörer med design och skapar teknik för produktdesign och konstruktion, vilket möjliggör för kunderna att arbeta smidigt över gränser mellan projekt, disciplin och bransch. Autodesks programvara för design och konstruktion omfattar Product Design och Manufacturing Collection som innehåller:

 • Autodesk Inventor Produktdesign och ingenjörsverktyg av professionell kvalitet för mekanisk design i 3D, simulering, visualisering och dokumentation.
  • Inventor Nastran CAD-inbäddad programvara för simulering av icke-linjär hållfasthet, värme, vibrationer och utmattning.
  • Inventor Tolerance Analysis Programvara för analys av toleranskedjan för att avgöra påverkan vid storleksvariation.
  • Inventor Nesting Programvara för true shape-kapsling för Inventor för att optimera avkastningen av råvara.
  • Inventor CAM Integrerad 2,5- till 5-axlad CAD-/CAM-programmering för Inventor och SolidWorks.
 • Vault Programvara för hantering av produktdata för att hantera konstruktionsfiler.
 • AutoCAD 2D- och 3D-CAD-program med branschspecifika verktygsuppsättningar.
 • Factory Design Utilities Fabriksdesignprogramvara för att planera, designa och installera en effektiv produktionslayout.
 • Navisworks Manage Programvara för granskning i stor skala med kollisionskontroll och schemaläggning.
 • ReCap Pro Programvara och tjänster för verklighetstrogen återgivning och 3D-skanning.
 • 3Ds Max Programvara för rendering och animering i 3D för designvisualisering.
 • Fusion 360 Molnbaserad programvara för CAD-/CAM-/CAE-produktdesign och tillverkning.
 • Fusion 360 Manage with Upchain Molnbaserad PLM och PDM som enkelt kopplar samman data, personal och processer.
 • Design Review CAD-visningsprogrammet för Design Review gör det möjligt att visa, göra markeringar, skriva ut och spåra ändringar i 2D- och 3D-filer kostnadsfritt.

Hur kan design- och konstruktionsprogram integreras med andra system, som t.ex. CAD eller PLM?

Programvara inom design- och konstruktion stödjer produktutveckling genom att automatisera uppgifter och datahantering. De data som genereras inom konstruktionsteknik spelar en avgörande roll i senare aktiviteter under produktlivscykeln, som t.ex. upphandling, tillverkning, driftsättning och support. Det är viktigt att data som skapas i design- och konstruktionsprogram integreras sömlöst med andra affärssystem.

Design- och konstruktionsprogram som datorstödd design (CAD) och datorstödd konstruktion (CAE) kan integreras med PDM-program för att hantera och kontrollera åtkomst till filer och säkerställa att rätt personer har rätt data vid rätt tidpunkt. PDM-program fungerar tillsammans med PLM-program (produktlivscykelhantering) för att hantera design- och konstruktionsprocesser som t.ex. produktintroduktion (NPI), materialförteckningar (BOM) och kvalitetskontroll. CAD-programmet kan integreras även med CAM-program (datorstödd tillverkning), som använder 2D- och 3D-CAD-data för att skapa verktygsbanor för CNC-verktyg eller segmenteringsmönster för 3D-utskrifter. Integreringen av CAD och CAM med MES-system (styrning och övervakning av produktion) (engelska) möjliggör effektiv övervakning, spårning och kontroll av tillverkningsprocesserna. För att sprida konstruktionsdata där det behövs i hela verksamheten kan design- och konstruktionsprogram integreras med affärssystem som t.ex. materialkravsplanering (MRP) eller ERP-program (resursplanering för företag).

Visa fler vanliga frågor