Autodesk och Schneider Electric

Nästa generations BIM-baserade elkonstruktion

Advanced Electrical Design för Revit

I samarbete mellan Autodesk® och Schneider Electric® inrättades BIM Electrical Corp. ("BIM Electric", ett dotterbolag till Schneider Electric) för att leverera Advanced Electrical Design™ för Autodesk® Revit®, ett tillägg som gör det möjligt för konstruktörer att planera, analysera, optimera och dokumentera elkonstruktioner på ett och samma ställe.

Samarbetspartners för en mer hållbar värld

Autodesk är en ledande leverantör av BIM-program och samarbetar med Schneider Electric, en global ledare inom energihantering.

Autodesk

"Vårt strategiska samarbete levererar lösningar som hjälper elingenjörer att skapa mer energieffektiva byggnader. Vi lägger till djupgående tekniska kunskaper i våra befintliga BIM-baserade arbetsflöden, vilket ger mervärde åt våra kunder och hjälper dem att lösa globala energiutmaningar för en mer hållbar framtid."

Steve Butler, Sr. Manager, MEP Industry Strategy, Autodesk, Inc.

Schneider Electric

I vårt samarbete använder vi oss av Schneider Electrics kompetens inom global konstruktion och hållbarhet för att utveckla Advanced Electrical Design TM för Autodesk® Revit®. Det här tillägget ger elkonstruktörer möjligheter att spela en ledande roll i utformningen av högpresterande byggnader i det nya energilandskapets fas Elektricitet 4.0.

Daniel Stonecipher, vice VD, produktchef, Schneider Electric

Mer information


Med Advanced Electrical Design kan el-konstruktörer bättre uppfylla nya branschkrav och följa det föränderliga energilandskapet.

Besök BIM Electric-webbplatsen för mer information.