Viktiga funktioner i 3ds Max

Växla enkelt upp kreativiteten i 3ds Max med funktioner som hjälper dig att skapa imponerande världar, karaktärer och designer.

Övergivet och överväxt observatorium

Verktyg för retopologi

Återskapa automatiskt polygonala nätdata som ren quad-baserad topologi med enastående noggrannhet.

Arbetsflöde för modifierarstack

Utforska dina designidéer med en rad olika modifierare som förbättrar dina kreationer utan att förstöra.

Interaktiva vyportar

Minska antalet designiterationer genom att förhandsgranska PBR-material och kameraeffekter i renderingskvalitet i vyporten.

Material av hög kvalitet

Skapa realistiska objekt med fysikbaserad rendering, Open Shading Language och bakning till textur.

Materialväxlare

Hantera visningen av flera materialvarianter med några enkla klick.

Färghantering

Säkerställ korrekt återgivning av färger och kompatibilitet med en mängd program.

Integrerad Arnold-renderare

Rendera komplexa scener och designer med Arnold för 3ds Max.

Stöd för flera filformat

Dela enkelt element med stöd för filformat som glTF, USD, FBX, CAD och flera andra.

Modern arbetsyta

Håll fokus på kreativiteten med ett dynamiskt och anpassningsbart gränssnitt.

Funktioner i 3ds Max 2025

3D-modellering

FÖRBÄTTRADE

Verktyg för retopologi

Förbättra konstruktioner med kompromisslös noggrannhet genom att automatiskt rekonstruera polygonala nätdata till en ren, quad-baserad topologi. (video: 7 sek.)

Video: Använda retopologi i en miljö i 3ds Max

FÖRBÄTTRADE

Smart extrudering

Extrudera ytor på 3D-objekt interaktivt med hjälp av flexibla extruderingsfunktioner som t.ex. genomskärning och överlappning. Bygg upp intilliggande ytor igen och sätt samman dem automatiskt. (video: 2 min)

Video: Skapa en detaljerad robot med smart extrudering i 3ds Max

FÖRBÄTTRADE

Arbetsflöde för modifierarstack

Konceptualisera, iterera och utforska designidéer med hjälp av kraftfulla modifierare som är icke-destruktiva och enkla att använda. (video: 24 sek.)

Video: Skapa en detaljerad maskinkomponent med den booleska modifieraren i 3ds Max

FÖRBÄTTRADE

Splinearbetsflöden

Skapa böjda eller vinklade 3D-former med hjälp av flera intuitiva splineverktyg.


Mesh- och ytmodellering

Skapa parametriska och organiska objekt med funktioner för polygoner och uppdelad yta samt splinebaserad modellering.


Texturering och skuggning

Stöd för Open Shading Language (OSL)

Skapa texturer av hög kvalitet som visas korrekt i vyporten med hjälp av nya eller befintliga OSL-kartor med valfri renderare som stöds.


Baka till textur

Upplev effektiv, intuitiv och fullständigt skriptbar texturbakning med stöd för PBR-material (fysiskt baserad rendering), åsidosättningar och OSL-arbetsflöden.


Materialredigerare

Lägg till ytbehandlingar, ändra texturer och använd verklighetstrogna färger för att skapa fotorealistiska designer.


Materialväxlare

Få åtkomst till en enkel kontrollmetod för att hantera visningen av flera materialvarianter.


Belysning

Ljussätt och förbättra scenerna med fotometrisk belysning och standardljus.


3D-rendering

FÖRBÄTTRADE

Integrerad Arnold-renderare

Använd Arnold-GPU-renderaren för att visa scenändringar i realtid, inklusive belysning, material och kamera.


FÖRBÄTTRADE

Färghantering

Säkerställ korrekt återgivning av färger mellan olika enheter, ljusstyrkor och visningsförhållanden med stöd för färghantering och OCIO.


Interaktiva vyportar

Minska antalet designiterationer genom att förhandsgranska PBR-material och kameraeffekter i renderingskvalitet direkt i vyporten.


Fysisk kamera

Simulera verkliga kamerainställningar som t.ex. slutartid, bländare, skärpedjup och exponering.


Scenkonvertering

Ändra smidigt material, belysning, kameror och renderare från en scen till nästa.


Animering och effekter

FÖRBÄTTRADE

Verktyg för karaktärsanimering

Skapa procedurella karaktärsanimeringar och riggningar med CAT (verktyg för karaktärsanimering) samt verktyg för tvåfotingar och folksamlingar (video: 10 sek.)

Video: Animering av drake med CAT och Biped i 3ds Max

FÖRBÄTTRADE

Rörelsebanor

Förhandsgranska och justera animeringsvägar direkt i vyporten.


Realistiska vätskor

Skapa realistiska beteenden och återge tyngd- och kollisionseffekter för vätskor som vatten, olja och lava.


FÖRBÄTTRADE

Animeringskontroller

Hantera alla animeringsaktiviteter med lättanvända, moderniserade animeringskontroller.


Partikelflödeseffekter

Producera sofistikerade partikeleffekter som vatten, eld, spray och snö.


Arbetsflöde och pipeline

FÖRBÄTTRADE

Modernt användargränssnitt och moderna arbetsytor

Skapa dina egna anpassade arbetsytor i ett modernt gränssnitt med snabb, högupplöst visning.


Programvarusäkerhet

Använd säker scenskriptkörning för att skydda ditt arbete mot skadliga skript som kan ingå i scenfiler. Funktionen för borttagning av skadlig kod identifierar och tar bort kända skadliga skript från scenfiler och startskript.


Python 3

Få en tätare pipelineintegration med stöd för Python 3.


Omfattande bibliotek med plugin-program

Få åtkomst till hundratals branschledande plugin-program från tredje part från vår stora community.


glTF-stöd

Publicera objekt från 3ds Max-scenen till glTF för användning i webbprogram, onlinebutiker, webbläsarspel och andra onlinekanaler.