Viktiga funktioner i 3ds Max 2023

Med programvaran 3ds Max® kan du skapa fängslande spelupplevelser och visualisera komplexa designer, i allt från små detaljer på karaktärer och objekt till häpnadsväckande miljöer och världar.

Futuristisk rymdenhet på en klippig främmande planet

Retopologiverktyg

Optimera geometrin i högupplösta modeller automatiskt och skapa en ren fyrkantsbaserad nätgeometri.

Smart extrudering

Extrudera ytor på 3D-objekt på ett intuitivt och flexibelt sätt. Bygg upp intilliggande ytor igen och sätt samman dem automatiskt.

Stöd för Open Shading Language (OSL)

Skapa eller använd befintliga procedurella OSL-kartor med valfri renderare som stöds.

Bakning till textur

Upplev effektiv, intuitiv och fullt skriptbar texturbakning.

Integrerad Arnold-renderare

Arnold för 3ds Max (MAXtoA) har stöd för interaktiv rendering direkt från gränssnittet.

Interaktiva vyportar

Minska designiterationer med förhandsgranskningar i vyport av renderingskvalitet som visar PBR-material (fysiskt baserad rendering) och kameraeffekter direkt.

Programvarusäkerhet

Använd säker scenladdning för att skydda ditt arbete från potentiellt farliga skript som kan finnas i scenfiler.

Funktioner i 3ds Max 2023

3D-modellering

FÖRBÄTTRAT

Retopologiverktyg

Återskapa automatiskt polygonmeshdata som ren quad-baserad topologi med kompromisslös noggrannhet. Dessa verktyg kan användas för att minska komplexa och högupplösta objekt och förbättra generativ design och traditionellt modelleringsarbete inuti 3ds Max.


FÖRBÄTTRAT

Smart extrudering

Extrudera ytor på 3D-objekt interaktivt med hjälp av flexibla smarta extruderingsfunktioner som t.ex. genomskärning och överlappning. Återskapa och sätt samman angränsande ytor automatiskt utan att reparera dolda ytor eller geometriska data manuellt.


Mesh- och ytmodellering

Skapa parametriska och organiska objekt med funktioner för polygoner och uppdelad yta samt splinebaserad modellering.


Arbetsflöde för modifierarstack

Med hjälp av en mängd unika modifierare kan du snabbt skapa, iterera och utforska dina designidéer.


Splinearbetsflöden

Skapa och animera geometri på flera intuitiva sätt med splineverktyg.


Texturering och skuggning

Stöd för Open Shading Language (OSL)

Skapa texturer av hög kvalitet som visas korrekt i vyporten med hjälp av nya eller befintliga OSL-kartor med valfri renderare som stöds.


Bakning till textur

Upplev effektiv, intuitiv och fullständigt skriptbar texturbakning med stöd för PBR-material (fysiskt baserad rendering), åsidosättningar och OSL-arbetsflöden.


Materialredigerare

Lägg till ytbehandlingar, ändra texturer och använd verklighetstrogna färger för att skapa fotorealistiska designer.


Belysning

Ljussätt och förbättra scenerna med fotometrisk belysning och standardljus.


3D-rendering

Integrerad Arnold-renderare

Använd Arnold-GPU-renderaren för att visa scenändringar i realtid, inklusive belysning, material och kamera.


Interaktiva vyportar

Minska designiterationer med förhandsgranskningar i vyport av renderingskvalitet som visar PBR-material (fysiskt baserad rendering) och kameraeffekter direkt.


ActiveShade-vyport

Tack vare interaktiv rendering kan du se din scen i närmast slutgiltig renderingskvalitet under arbetets gång.


Fysisk kamera

Simulera verkliga kamerainställningar som t.ex. slutartid, bländare, skärpedjup och exponering.


Scenkonvertering

Ändra material, belysning, kameror och renderare från en scen till nästa, sömlöst och enhetligt.


Animering och effekter

Verktyg för karaktärsanimering

Skapa proceduranimeringar för karaktärer och riggningar med verktyg för CAT (Character Animation Toolkit), tvåfotingar och folksamlingar.


Rörelsebanor

Förhandsgranska och justera animeringsvägar direkt i vyporten.


3ds Max Fluids

Skapa realistiska vätskebeteenden som vatten, olja och lava, och återge effekter av tyngdkraft och kollisioner.


Partikelflödeseffekter

Skapa sofistikerade partikeleffekter som vatten, eld, spray och snö.


Omfattande plugin-bibliotek

Få åtkomst till hundratals branschledande plugin-program från tredje part från vår stora community.


Arbetsflöde och pipeline

FÖRBÄTTRAT

Programvarusäkerhet

Använd funktionen för skriptkörning för säker scen för att skydda ditt arbete mot skadliga skript som kan ingå i scenfiler och funktionen för borttagning av skadliga program, som identifierar och tar bort kända skadliga skript från scenfiler och startskript.


Python 3

Få en tätare pipelineintegration med stöd för Python 3.


FÖRBÄTTRAT

Stöd för pipelineintegration

Anpassa enkelt 3ds Max efter dina behov i produktionspipelinen.


Modernt användargränssnitt och moderna arbetsytor

Skapa dina egna anpassade arbetsytor i ett modernare gränssnitt med snabb, högupplöst visning.


NYTT

Stöd för GL-överföringsformat (glTF)

Publicera objekt från 3ds Max-scenen till glTF 3D-innehåll för användning i webbprogram, onlinebutiker, webbläsarspel och andra onlinekanaler.