Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Sverige

    geo-navigation-redirected-to-local-site

    geo-navigation-stay-on-global-site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Fyll i animering av folksamlingar

Generera verklighetstrogna rörliga eller stillastående folkmassor med exakt kontroll för att berika arkitektoniska presentationer eller för att förvisualisera en film- eller videoscen.

En uppsättning animerade karaktärer kan placeras i vanliga offentliga miljöer, till exempel trottoarer, korridorer, entréer och torg.

Koppla trottoarer till mönster av fotgängares rörelser med verktygen för att skapa folksamlingar.