Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Textverktyg (förbättrat)

Lägg till datadriven information i scenerna. Redigera stycken, ord eller enskilda bokstäver.

3ds Max behåller information som temateckensnitt, teckenstil och glyfer när du kopierar text från Microsoft Word-dokument, vilket förenklar arbetsflödet från 2D till 3D.

Du kan nu lägga på texturer, animeringar och effekter på text som ett objekt som automatiskt uppdateras om textinnehållet ändras. När du söker efter ett teckensnitt visas dessutom tillhörande teckenstil.

Det finns kraftfulla! Förinställningar för till exempel avfasning och animering. Lägg till förinställningar i listan med favoriter eller dela dem med andra användare.

Strängar med anpassade värden möjliggör visning av text med information om t.ex. radien på en sfär eller ett fordons hastighet i scenen.

Du får kraftfulla förinställningar för till exempel avfasning och animering.