Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Nät- och ytmodellering

  • Skapa parametriska och organiska objekt effektivt med funktioner för polygon, sektionsyta och delad modellering.
  • Arbeta med fler än 100 avancerade verktyg för polygonmodellering och friformsverktyg för 3D-design med verktygen för Graphite-modellering.
  • Kontrollera antalet ytor eller punkter i objektet med ProOptimizer-teknik. Minska komplexiteten i ett urval med upp till 75 % utan att detaljer går förlorade.
  • Få en ren nättopologi i boolean-operationer med ProBooleans. 
  • Dela snabbt upp geometri i mindre bitar med ProCutter-verktyget.
  • Beskriv små detaljer och optimera nät för både interaktiv manipulering och rendering med hjälp av sektionsytor och polygonutjämning.
  • Skapa redigeringsbara delar och delade korgar från färdiga 2D-figurer och omvandla dem till 3D-geometrityper.
3D-modellering och texturmappning för parametriska och organiska föremål