Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Slate Compositing Editor

Utför enkla compositing-åtgärder i 3ds Max med Slate Compositing Editor.

Bind enkelt samman renderade lager och pass samt kombinera dem med compositing-noder (som blends och färgkorrigering) i det schematiska nodbaserade gränssnittet.

Du kan skicka den sammansatta bilden till Adobe After Effects och Adobe Photoshop för vidarebehandling.

Slate Compositing Editor i 3ds Max