Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Bättre support för Stingray-skuggningar

Bättre support för fysikbaserade skuggningar när du arbetar med ShaderFX-förbättringar i Stingray.

Skapa material i ShaderFX och överför enkelt till Stingray med en enhetlig visuell återgivning i båda verktygen.

Bättre support för fysikbaserade skuggningar när du arbetar med ShaderFX-förbättringar i Stingray