Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Sverige

    geo-navigation-redirected-to-local-site

    geo-navigation-stay-on-global-site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Samarbetsarbetsflöden med behållare

Behållare gör det lättare för flera medarbetare att bidra till samma scen. Referera till behållare som skapats av andra och använd dem i en egen samlad scen, där du kan skapa lager på lager med lokala redigeringar utan destruktion.

Förbättra scenprestandan och använd mindre minne genom att ta bort behållare från visningen i vyporten tillfälligt. Scenrelationerna förblir intakta när du läser in dem igen.

Åsidosätt objektegenskaper för scenorganisation utan att det påverkar organisationen av dina lager på samma sätt som i ett arbetsflöde med kapslade lager.

Samverkande 3D-modelleringsarbetsflöden med behållare