Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Konfigurerbart användargränssnitt

Användargränssnittet anpassas till din arbetsmetod. Du kan till exempel konfigurera en arbetsyta för modellering och en annan för animering, med olika förinställningar för menyer, verktygsfält, menyflikar och vyportsflikar i varje.

Du kan enkelt skapa och växla mellan olika layoutkonfigurationer för vyportsflikar för att få åtkomst till de vyer som krävs för en viss uppgift. 

Spara tid och behåll fokus på den kreativa uppgift du håller på med, med hjälp av det inbyggda användargränssnittet Caddy för polygonmodelleringsverktyg.

Enkel 3D-modellering (pipeline och arbetsflöde)