Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Förbättrad integrering av pipelineverktyg

Få bättre integrering med flera pipelineverktyg med utökade och förbättrade Python/.NET-verktyg.

Integrering av det här programmeringsspråket som alternativt skriptspråk för 3ds Max-användare gör att Python-utvecklare kan skapa plugin-program från tredje part, vilket gör nya pipelineverktyg mer omfattande och tillgängliga.

Förbättrad integrering av pipelineverktyg; utökade Python- och NET-verktyg