Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Sverige

    geo-navigation-redirected-to-local-site

    geo-navigation-stay-on-global-site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

XRef-renoveringar

Samarbeten mellan olika team, över hela produktionslinjen, underlättas nu med det nya stödet för icke-destruktiva animeringsarbetsflöden i XRef och förbättrad stabilitet.

Referera objekt externt till din scen och animera dem eller redigera materialet i XRef-objektet i källfilen utan att behöva slå ihop objekten med scenen. Lokala scener ärver automatiskt förändringar som görs i källfilen.

Publicera animeringsbara parametrar i en nod och organisera parametrarna som du vill.

Andra användare kan referera innehåll med animeringsbara parametrar externt och fylla sina scener, vilket sparar tid och ger dem vägledning om vilka huvudparametrar som ska användas. 

XRef-renoveringar