Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funktioner

Verktyg för industriyta och fordonsdesign

Alias®-produkterna för industridesign stöder utbyte av konceptdata, konstruktionsmodeller, ythantering, reverse engineering, designvisualisering i realtid och samarbete för konstruktionsutveckling.

Konceptdesign och snabb framtagning av konceptmodeller

 • Verktyg för ritarbete och illustration

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO

  Rita och redigera med integrerade verktyg. Fånga linjer, cirklar och ellipser med förutsägbara drag med mera.
  (video: 02:43 min.)

 • Flexibel produktmodellering

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Snabba, repeterbara, kurvbaserade modelleringsverktyg som låter dig redigera och forma 3D-modeller direkt.
  (video: 02:32 min.)

 • Översikt för snabb framtagning av konceptmodeller

  SPEEDFORM, CONCEPT, AUTOSTUDIO

  Genomgång av arbetsflöden för snabb framtagning av konceptmodeller, från skiss till färdig modell.
  (Video: 3:03 min.)

 • Användning av modellen nedströms

  SPEEDFORM, CONCEPT, AUTOSTUDIO

  Flytta data mellan Alias och VRED på ett enkelt sätt.
  (video: 5:25 min.)

 • Nyhet | Förbättrad färgtilldelning för lager

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Slumpvisa anpassade färgtilldelningar för lager och lagermappar.

 • Nyhet | Anpassade kopplingstangenter

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Definiera funktioner för kopplingstangenter.

 • Nyhet | Visningsalternativ i Curve Planarize

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Lägg till visningsalternativ i Curve Planarize.

 • Nyhet | Förbättrade funktioner för ytavrundning

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Lägg till alternativet för kontroll av Inter Continuity och Inter Tangent Angle för ytavrundningar.

 • Nyhet | Nya alternativ i hudverktyget

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Lägg till alternativet för figur i verktyget Skin 2012 för att kontrollera CV-layouten i avsnittet om hudyta.

 • Nyhet | Variabelgrader för ytavrundningar

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Du kan ha en variabelgrad i ytavrundningar.

 • FÖRBÄTTRAD | Gränssnittsförbättring

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Förbättringarna i version 2018 omfattar anpassningsbara tangentbordskontroller, snappning, markeringsmenyer med mera.

 • Dynamisk formmodellering

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Hantera din produktmodell snabbt och utforska variationer av 3D-former utan att bygga om geometrin.

 • 3D-skulptering

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Skulptera ytor i 3D genom att direkt justera kontrollpunkterna. Använd kurvbaserade verktyg, direktmodellering med mera.

 • Nätliknande modellering för 3D-skulptering

  SPEEDFORM, CONCEPT, AUTOSTUDIO

  Använd tekniker för att flytta och dra för att skapa konceptmodeller – utan att behöva utveckla spline-ytor.

 • Konceptutveckling

  SPEEDFORM, CONCEPT, AUTOSTUDIO

  Utforska koncept och skapa revisioner snabbt.

 • Bättre teoretiska linjer och konstruktionslinjer

  SPEEDFORM, CONCEPT, AUTOSTUDIO

  Kontrollera produktens form och följ en kurva.

 • Icke-destruktiva detaljer

  SPEEDFORM, CONCEPT, AUTOSTUDIO

  Klipp ut, separera och lägg till detaljer i din design utan att den skulpterade formen påverkas.

 • Rendering och materialhantering

  SPEEDFORM, CONCEPT, AUTOSTUDIO

  Använd raytracing i realtid och tilldela material direkt i Alias.

Detaljerad design och ytanalys

 • Decksöm

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Decksöm (som påminner om plattsöm) har lagts till i sömverktyget.
  (video: 3:31 min.)

 • Skapa ytor med matematisk precision

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Få tillgång till verktyg som hjälper dig att skapa matematiska former. Kontrollera gradering med verktyget Revolve med mera.
  (video: 1:26 min.)

 • Verktyg för multiblandning

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Skapa jämna övergångar mellan ytor.
  (video: 4:28 min.)

 • Ljuseffekter och reflektioner

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Studera dina ytor i en virtuell ljusstudio med verktyget Light Tunnel.
  (video: 47 sek.)

 • Automatiska formmatriser

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Förenkla lik- och olikformiga objekt med matriser. Skapa matriser av linjer och ytor i 2D och 3D.

 • Sömmar

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Skapa sömmar automatiskt.

 • Verktyg för att välja ytkedjor

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Välj en kedja av ytor i ett enda moment.

 • Skuggning i lera

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Ändra tillfälligt dina shaders till lermaterial. När du är klar återfår modellen sin ursprungliga form.

 • Ljuskontur för ytflöde

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Upptäck designrörelser och underliggande former – till exempel hur sanden rör sig eller snöns form på ett berg.

 • Utvärdera ytor

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Få mer korrekt feedback på ytmodellens kvalitet.

 • VRED NURBS-analys av yta

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Gör mer exakta analyser av spline-definitioner.

Ytmodellering och hantering av klass A-ytor

 • Kontroll och förutsägbarhet

  AUTOSTUDIO

  Nya verktyg som Freeform Curve Blend och View Flip ger mer förutsägbara resultat.
  (video: 5:14 min.)

 • Global inpassning

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Anpassa den digitala modellen efter den ändrade fysiska modellen.
  (video: 1:24 min.)

 • Förbättrad

  Förbättrade modelleringsverktyg

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  2018-versionen har har förbättrade funktioner för ytavrundningar och Curve Planarize. Dataöverföring med STEP AP242-standard och DWG-import och -export.
  (video: 04:00 min.)

 • Arbetsflöden med skannade data: yta från nät

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Skapa ytor i nät med en av tre typer av yta.
  (video: 02:00 min.)

 • Förbättrat verktyg för yta från nät

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Uppdatera originaldata med skannade data från lermodeller.

 • Ytmodellering med precision

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Skapa klass A-ytor snabbt, effektivt och kontrollerat.

 • Skapa och redigera ytor automatiskt

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Utför flera åtgärder med ett enda verktyg.

 • Indata av flerkurvsprofil

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Profilverktyg möjliggör mer avancerad hantering av ytor, däribland rotering av profil mot målyta.

 • Effektivt verktyg för avrundning av multiytor

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Snabbare process från formfaktor till avrundning.

 • Intelligent formfaktorfunktion

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Definiera förhållanden med formfaktorverktyg.

 • Arbetsflöden med skannade data: tekniker för nätmarkering

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Använd en utökad verktygsuppsättning för nätmarkering.

Utbyte av konstruktionsdata och produktvisualisering

 • Interaktiv produktvisualisering

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Utvärdera designalternativ med realtidsvisualiseringar. Använd skuggningsmodeller, lägg till färg och textur med mera.

 • Övertygande fotorealistiska renderingar

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Visualisera din produkt med högupplöst bildspråk.

 • Bekvämt datautbyte

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Dela industridesigndata med programvara för mekanisk konstruktion och CAD, inklusive Inventor, CATIA, SOLIDWORKS och många andra.

 • VRED-kompatibilitet

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Konvertera snabbt Alias-filer till VRED för 3D-visualisering.

 • Kompatibilitet med andra verktyg

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Tack vare kompatibiliteten med andra produkter förenklas övriga funktioner i designprocessen, som t.ex. fräsar, nätverktyg med mera.

 • Växla mellan skuggtilldelningar

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Växla enkelt mellan färgkombinationer.

 • Uppsättningar av variantkonfigurationer

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Spara aktuell vy så att du enkelt kan gå tillbaka till den.