• Sverige

  Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funktioner

Verktyg för industriyta och fordonsdesign

Alias®-produkterna för industridesign stöder utbyte av konceptdata, konstruktionsmodeller, ythantering, reverse engineering, designvisualisering i realtid och samarbete för konstruktionsutveckling.

Konceptdesign och snabb framtagning av konceptmodeller

 • Verktyg för ritarbete och illustration

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO

  Rita och redigera med integrerade verktyg. Fånga linjer, cirklar och ellipser med förutsägbara drag med mera.
  (video: 02:43 min.)

 • Flexibel produktmodellering

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Snabba, repeterbara, kurvbaserade modelleringsverktyg som låter dig redigera och forma 3D-modeller direkt.
  (video: 02:32 min.)

 • Översikt för snabb framtagning av konceptmodeller

  SPEEDFORM, CONCEPT, AUTOSTUDIO

  Genomgång av arbetsflöden för snabb framtagning av konceptmodeller, från skiss till färdig modell.
  (Video: 3:03 min.)

 • Användning av modellen nedströms

  SPEEDFORM, CONCEPT, AUTOSTUDIO

  Flytta data mellan Alias och VRED på ett enkelt sätt.
  (video: 5:25 min.)

 • Nyhet | Förbättrad färgtilldelning för lager

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Slumpvisa anpassade färgtilldelningar för lager och lagermappar.

 • Nyhet | Anpassade kopplingstangenter

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Definiera funktioner för kopplingstangenter.

 • Nyhet | Visningsalternativ i Curve Planarize

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Lägg till visningsalternativ i Curve Planarize.

 • Nyhet | Förbättrade funktioner för ytavrundning

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Lägg till alternativet för kontroll av Inter Continuity och Inter Tangent Angle för ytavrundningar.

 • Nyhet | Nya alternativ i hudverktyget

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Lägg till alternativet för figur i verktyget Skin 2012 för att kontrollera CV-layouten i avsnittet om hudyta.

 • Nyhet | Variabelgrader för ytavrundningar

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Du kan ha en variabelgrad i ytavrundningar.

 • FÖRBÄTTRAD | Gränssnittsförbättring

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Förbättringarna i version 2018 omfattar anpassningsbara tangentbordskontroller, snappning, markeringsmenyer med mera.

 • Dynamisk formmodellering

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Hantera din produktmodell snabbt och utforska variationer av 3D-former utan att bygga om geometrin.

 • 3D-skulptering

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Skulptera ytor i 3D genom att direkt justera kontrollpunkterna. Använd kurvbaserade verktyg, direktmodellering med mera.

 • Nätliknande modellering för 3D-skulptering

  SPEEDFORM, CONCEPT, AUTOSTUDIO

  Använd tekniker för att flytta och dra för att skapa konceptmodeller – utan att behöva utveckla spline-ytor.

 • Konceptutveckling

  SPEEDFORM, CONCEPT, AUTOSTUDIO

  Utforska koncept och skapa revisioner snabbt.

 • Bättre teoretiska linjer och konstruktionslinjer

  SPEEDFORM, CONCEPT, AUTOSTUDIO

  Kontrollera produktens form och följ en kurva.

 • Icke-destruktiva detaljer

  SPEEDFORM, CONCEPT, AUTOSTUDIO

  Klipp ut, separera och lägg till detaljer i din design utan att den skulpterade formen påverkas.

 • Rendering och materialhantering

  SPEEDFORM, CONCEPT, AUTOSTUDIO

  Använd raytracing i realtid och tilldela material direkt i Alias.

Detaljerad design och ytanalys

 • Decksöm

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Decksöm (som påminner om plattsöm) har lagts till i sömverktyget.
  (video: 3:31 min.)

 • Skapa ytor med matematisk precision

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Få tillgång till verktyg som hjälper dig att skapa matematiska former. Kontrollera gradering med verktyget Revolve med mera.
  (video: 1:26 min.)

 • Verktyg för multiblandning

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Skapa jämna övergångar mellan ytor.
  (video: 4:28 min.)

 • Ljuseffekter och reflektioner

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Studera dina ytor i en virtuell ljusstudio med verktyget Light Tunnel.
  (video: 47 sek.)

 • Automatiska formmatriser

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Förenkla lik- och olikformiga objekt med matriser. Skapa matriser av linjer och ytor i 2D och 3D.

 • Sömmar

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Skapa sömmar automatiskt.

 • Verktyg för att välja ytkedjor

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Välj en kedja av ytor i ett enda moment.

 • Skuggning i lera

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Ändra tillfälligt dina shaders till lermaterial. När du är klar återfår modellen sin ursprungliga form.

 • Ljuskontur för ytflöde

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Upptäck designrörelser och underliggande former – till exempel hur sanden rör sig eller snöns form på ett berg.

 • Utvärdera ytor

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Få mer korrekt feedback på ytmodellens kvalitet.

 • VRED NURBS-analys av yta

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Gör mer exakta analyser av spline-definitioner.

Ytmodellering och hantering av klass A-ytor

 • Kontroll och förutsägbarhet

  AUTOSTUDIO

  Nya verktyg som Freeform Curve Blend och View Flip ger mer förutsägbara resultat.
  (video: 5:14 min.)

 • Global inpassning

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Anpassa den digitala modellen efter den ändrade fysiska modellen.
  (video: 1:24 min.)

 • Förbättrad

  Förbättrade modelleringsverktyg

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  2018-versionen har har förbättrade funktioner för ytavrundningar och Curve Planarize. Dataöverföring med STEP AP242-standard och DWG-import och -export.
  (video: 04:00 min.)

 • Arbetsflöden med skannade data: yta från nät

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Skapa ytor i nät med en av tre typer av yta.
  (video: 02:00 min.)

 • Förbättrat verktyg för yta från nät

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Uppdatera originaldata med skannade data från lermodeller.

 • Ytmodellering med precision

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Skapa klass A-ytor snabbt, effektivt och kontrollerat.

 • Skapa och redigera ytor automatiskt

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Utför flera åtgärder med ett enda verktyg.

 • Indata av flerkurvsprofil

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Profilverktyg möjliggör mer avancerad hantering av ytor, däribland rotering av profil mot målyta.

 • Effektivt verktyg för avrundning av multiytor

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Snabbare process från formfaktor till avrundning.

 • Intelligent formfaktorfunktion

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Definiera förhållanden med formfaktorverktyg.

 • Arbetsflöden med skannade data: tekniker för nätmarkering

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Använd en utökad verktygsuppsättning för nätmarkering.

Utbyte av konstruktionsdata och produktvisualisering

 • Interaktiv produktvisualisering

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Utvärdera designalternativ med realtidsvisualiseringar. Använd skuggningsmodeller, lägg till färg och textur med mera.

 • Övertygande fotorealistiska renderingar

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Visualisera din produkt med högupplöst bildspråk.

 • Bekvämt datautbyte

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Dela industridesigndata med programvara för mekanisk konstruktion och CAD, inklusive Inventor, CATIA, SOLIDWORKS och många andra.

 • VRED-kompatibilitet

  AUTOSTUDIO, SURFACE

  Konvertera snabbt Alias-filer till VRED för 3D-visualisering.

 • Kompatibilitet med andra verktyg

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Tack vare kompatibiliteten med andra produkter förenklas övriga funktioner i designprocessen, som t.ex. fräsar, nätverktyg med mera.

 • Växla mellan skuggtilldelningar

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Växla enkelt mellan färgkombinationer.

 • Uppsättningar av variantkonfigurationer

  DESIGN, CONCEPT, AUTOSTUDIO, SURFACE

  Spara aktuell vy så att du enkelt kan gå tillbaka till den.