Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Väggar, dörrar och fönster

Skapa dokument och arkitektanpassade ritningar med väggar, dörrar och fönster som uppför sig som sina verkliga motsvarigheter. Ändra väggar och deras villkor på komponentnivå för att bättre kunna hantera vanliga väggvillkor, exempelvis vinklar, hörn och korsande av brandklassade väggar. Infoga och placera dörrar och fönster i dina arkitektanpassade ritningar med noggrannare kontroll. Flyttar du en vägg, uppdateras anslutande väggar och rum automatiskt.

Skapa och ändra väggar, dörrar och fönster enkelt med programvara för byggnadsdesign