• Sverige

    Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

    Stay on our U.S. site

 

Köp

AutoCAD® Map 3D

  • Åtkomst till och hantering av GIS-bilddata, punktmoln och andra data
  • Skapa eller modifiera data med kraftfulla modelleringsverktyg
  • Undersök och analysera data, skapa kartor och bygg topologier
  • Tillgängligt på: Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, Magyar, Polski, Čeština, Русский, 日本語, 简体中文, 繁體中文, 한국어

Utbildningsinstitutioner, studenter, lärare

Kostnadsfri tillgång till professionella fullständiga versioner av program och molntjänster
Läs mer eller ladda ned nu


Supporterbjudanden (engelska)

Våra flexibla supporterbjudanden är utformade för att uppfylla dina supportbehov, förbättra dina verksamhetsresultat samt rymmas inom din budget.


Autodesk-finansiering (engelska)

Finansiera upp till 100 % av programmet, Maintenance Subscription eller tjänsteköp. Med Autodesk är teknikfinansieringen enkel.


Autodesk Consulting (engelska)

Autodesk Consulting erbjuder förstklassiga konsulttjänster som hjälper ledande företag inom olika branscher att snabbt anta och uppleva värdet med Autodesks teknologi.


Produkter från Autodesk licensieras men säljs inte. Rätten att installera, få åtkomst till eller på annat sätt använda Autodesks produkter och tjänster begränsas till de licensvillkor som uttryckligen beviljats av Autodesk i tillämpligt produkt- eller serviceavtal och får inte överlåtas utom i den utsträckning som avtalet medger. Alla förmåner och köpalternativ är inte tillgängliga för alla produkter och tjänster eller på vissa språk/i vissa regioner.

Kostnadsfria Autodesk-licenser och/eller molntjänster gäller i enlighet med godkännande och efterlevnad av villkor och förutsättningar i licensavtalet eller användningsvillkoren, som medföljer dessa program eller molntjänster.