• Sverige

  geo-navigation-redirected-to-local-site

  geo-navigation-stay-on-global-site

 

Funktioner

Få åtkomst till CAD- och GIS-data som kan tillämpas i 3D-modeller

Med AutoCAD® Map 3D får du åtkomst till och kan använda CAD- och GIS-data från en mängd olika källor. Med omfattande datamodeller för gas, vatten, avlopp och elektricitet kan du enklare organisera tillgångsinformation samt tillämpa branschstandarder och företagskrav.

Sidvisning:

  GIS-analys och planeringsverktyg

 • Analysverktyg

  Svara på frågor och fatta bättre beslut om dina data med GIS-analys och planeringsverktyg. Med funktionerna och funktionaliteten blir visualiseringen och utvärderingen av projektering och karthanteringsinformation enklare. Koppla samman information i vektor- och tabellformat, utför dataförfrågningar, skapa tematiska kartor, bygg topologier, upprätta rapporter, utför buffring, spårning och överläggsanalys.

 • Koordinatsystem och geolokalisering

  Med kommersiella baskarte- och geolokaliseringsverktyg kan du använda flygfotodata, vägar och hybridkartor med flygfoto/vägar. Geokoda och reversera geokodpunkter baserat på adress, samla in och använda data från flygfoton, samt konvertera till vektordata.

 • Skapa koordinatsystem (utökad)

  Sök efter eller skapa koordinatsystem med anpassade rutnätsfiler och använd moderna algoritmer för att omvandla koordinatsystem. Arbeta med över 4 000 verkliga koordinatsystem eller definiera och hantera dina egna anpassade koordinatsystem. Nya definitioner av koordinatsystem finns tillgängliga i realtid, vilket ökar din flexibilitet när du arbetar med olika koordinatsystem i hanteringen av infrastrukturen. 

 • Skapa och redigera symboler

  Importera vanliga offentliga domänsymboler till en karthanteringsmiljö och redigera dem för att uppfylla specifika krav.

 • Dynamiska verktygstips och länkar

  Hovra markören över en funktion för att visa egenskaper som t.ex. verktygstips och länkar.

  Modellering och hantering av branschdata

 • Datahanteringsverktyg (utökade)

  Hantera kartdata i nästan alla format och använd de branschmodeller som finns tillgängliga för både fristående miljöer och företagsmiljöer. Skapa och modifiera dina egna datamodeller snabbare och enklare med kraftfulla datamodelleringsverktyg. Flytta och konvertera data från en databas till en annan. Förenkla hanteringen av storskaliga jobbdatabaser, som är ett krav från stora ägare och operatörer av infrastrukturdata.

 • Få åtkomst till branschmodeller i fler format (utökad)

  Få åtkomst till branschmodeller i Microsoft SQL Server- eller Oracle-system.Med en förbättrad FDO-provider kan du arbeta med branschmodeller för företag i SQL Server på samma sätt som du skulle göra i Oracle-system. Redigera nätverksmodeller som lagras i ArcSDE 10.2 direkt med hjälp av extra supportfunktioner.

 • Arbetsflöden och funktionsregler

  Med Microsoft Windows Workflow Foundation (WF) blir det enklare att automatisera repetitiva uppgifter. Bygg, spara och dela enkla och komplexa arbetsflöden med en visuell redigerare. Underlätta mer korrekt datauppdatering genom att använda anpassade funktionsregler och arbetsflöden för branschmodeller.

 • Konvertera data till intelligenta branschmodeller (förbättrad)

  Skapa och hantera intelligenta branschmodeller genom att konvertera GIS- och CAD-data. Fyll i en ny branschmodell från FDO-datakällor eller DWG-filer och mappa funktionsklasser och attribut. Konvertera sedan datan till en modell och spara databasen som en DWG-/DWT-fil för användning i framtida projekt. Konvertera befintliga data från CAD och GIS, AutoCAD-programvara och andra GIS-dataset.

 • Konfigurera linjära referenssystem

  Utveckla en linjär LRS-applikation (Linear Referencing System), som t.ex. en järnvägs- eller transportmodul. Inom din nya branschmodell kan du definiera det LRS som baseras på befintliga objekt och linjesegment. Därefter kan du inkludera ett prefix för ditt LRS, vilket hjälper dig att ange funktionsklasserna i systemet. När du har definierat nya anpassade funktionsklasser, konfigurerar du LRS-modellen genom att lägga till objektrelationer. Öppna sedan och hantera en väg eller järnväg i en LRS-mall.

 • Analysera branschmodeller

  Använd den anslutningsinformation som är inbyggd i branschanpassade industrimodeller för att identifiera anslutna anläggningar eller analysera påverkan av åtgärder i din infrastruktur.

  Publicering och kompatibilitet

 • Använd data för branschmodeller offline

  Med redigering och synkronisering offline kan användarna kontrollera om branschmodeller fungerar lokalt på fältet eller med andra program. Extrahera data i köat redigeringsläge och infoga data i designprocessen med programvaran AutoCAD Utility Design (engelska) eller dela data med personal på fältet som använder programvaran Infrastructure Map Server (engelska). När arbetet är klart kan du synkronisera och sammanfoga data i branschmodellen.

 • Skrivbord till webb till A360

  Lagra AutoCAD-ritningar, projektfiler och filer med kartritningar online på en lättåtkomlig arbetsyta med hjälp av A360 (engelska). Visa och redigera dina ritningar online eller på din mobila enhet. Dela och samverka enkelt med andra. Använd den webbaserade och mobila AutoCAD WS (engelska)-applikationen för AutoCAD, så kan du visa, redigera och dela DWG-ritningar och GIS-kartor online med hjälp av A360.

 • Publicera direkt på webben

  Distribuera dina kartdata, projekteringar och GIS-kartor online på det sätt som passar din organisation. Publicera materialet på Internet med Infrastructure Map Server-applikationen (engelska). Eller distribuera ritningarna som enstaka georefererade DWF-filer, DWF-kartböcker eller som pappersutskrifter. Du kan också publicera en enda DWG eller flera ritningsfiler till en enda kartdefinition.

 • Interoperabilitet med AutoCAD- och GIS-program

  Läs, skriv och konvertera data mellan format som ofta används. De vanligaste formaten är följande:

 • Datautbyte med planerings-/projekteringsverktyg i 3D

  Använd samma data för konceptuell modellering i 3D-miljöer för att göra smart, modellbaserad design i projekt för mark- väg-, VA och energidistribution. Dela data enklare med Infraworks (engelska), AutoCAD Civil 3D och programvaran AutoCAD Utility Design (engelska).

 • Dynamiska förklaringar, nordpilar och skalstaplar

  Förbättra offentlig visning av dokument, som t.ex. kartor och utställningar, med nordpilar, skalstaplar, dynamiska förklaringar och fler vyportar inom utställningen.

 • Rutnät, hårkors och kartböcker

  Skapa och publicera kartor som baseras på USNG-standarder (U.S. National Grid), rutnät för latitud- och longitud, med mera.

  Åtkomst och redigering av topografiska data

 • Topografiska data direkt från källan (utökad)

  Få direkt åtkomst till GIS-data från många spatiala och topografiska datakällor med hjälp av FDO-teknik (Feature Data Object) som är en öppen programvara. I datakällorna ingår ESRIfiles och hanterade geodatabaser, Oracle, Microsoft SQL Server, PostGIS, PostgreSQL, SQLite, och MySQL. 

 • Dataåtkomst och hantering

  Med utökade funktioner för Microsoft Excel-kalkylblad kan du koppla attribut- och GIS-data samt redigera de Excel-data som finns i AutoCAD Map 3D. Med förbättrade spatiala databasverktyg kan du dessutom lagra och använda flera geometriska visningar av dina infrastrukturobjekt, vilket ger dig flexibiliteten att välja den geometri som bäst passar dina leveranskrav.

 • Fältmätningsfunktioner

  Med utförliga fältmätningsverktyg kan du enkelt importera, beräkna samt hantera fältmätningar och topografi som hämtas från GPS och landbundna källor. Fältmätningsfunktionen innehåller möjligheten att använda anpassade fältkoder som kan mappas till databasattribut, vilket gör tillgångsinsamlingen mer effektiv. Bland ytterligare fältmätningsfunktioner finns: Leica GSI, CPlan RO, ASCII-punkt och LandXML-dataimport; fältmätningsdatabas och schema; punktgrupper, samt automatiskt skapade funktioner. 

 • Ytor och punktmolnsverktyg (utökad)

  Skapa ytmodeller i stor skala från punkter och nivåkurvor, samt skapa nivåkurvor från ytor. Visualisera och analysera topografiska data, inklusive digitala höjddatamodeller (DEM) och ESRI GRID-filer för höjd, lutning och synvinkel. Drapera flygfoton och vektordata på ytor för att visa 3D-renderingar och utföra solstudier med bergsskuggning.