• Sverige

  geo-navigation-redirected-to-local-site

  geo-navigation-stay-on-global-site

 

Funktioner

GIS-analys för bättre databeslut

Kartdata- och GIS-analysverktygen i programvaran AutoCAD® Map 3D gör att du kan visualisera data på flera sätt genom frågor, buffring och rapporter, så att du kan fatta välgrundade databeslut och effektivisera hanteringen av kartdata.

Sidvisning:

  GIS-analys och planeringsverktyg

 • Analysverktyg

  Svara på frågor och fatta bättre beslut om dina data med GIS-analys och planeringsverktyg. Med funktionerna och funktionaliteten blir visualiseringen och utvärderingen av projektering och karthanteringsinformation enklare. Koppla samman information i vektor- och tabellformat, utför dataförfrågningar, skapa tematiska kartor, bygg topologier, upprätta rapporter, utför buffring, spårning och överläggsanalys.

 • Koordinatsystem och geolokalisering

  Med kommersiella baskarte- och geolokaliseringsverktyg kan du använda flygfotodata, vägar och hybridkartor med flygfoto/vägar. Geokoda och reversera geokodpunkter baserat på adress, samla in och använda data från flygfoton, samt konvertera till vektordata.

 • Skapa koordinatsystem (utökad)

  Sök efter eller skapa koordinatsystem med anpassade rutnätsfiler och använd moderna algoritmer för att omvandla koordinatsystem. Arbeta med över 4 000 verkliga koordinatsystem eller definiera och hantera dina egna anpassade koordinatsystem. Nya definitioner av koordinatsystem finns tillgängliga i realtid, vilket ökar din flexibilitet när du arbetar med olika koordinatsystem i hanteringen av infrastrukturen. 

 • Skapa och redigera symboler

  Importera vanliga offentliga domänsymboler till en karthanteringsmiljö och redigera dem för att uppfylla specifika krav.

 • Dynamiska verktygstips och länkar

  Hovra markören över en funktion för att visa egenskaper som t.ex. verktygstips och länkar.