• Sverige

  geo-navigation-redirected-to-local-site

  geo-navigation-stay-on-global-site

 

Funktioner

GIS-system och spatial datahantering

Programvaran AutoCAD® Map 3D innehåller verktyg som konverterar data till intelligenta modeller, förenklar hantering av spatiala databaser, definierar arbetsflöden och funktionsregler, samt skapar, delar och analyserar branschspecifika modeller. Upprätta effektivare branschmodeller för att analysera påverkan på infrastruktur.

Sidvisning:

  Modellering och hantering av branschdata

 • Datahanteringsverktyg (utökade)

  Hantera kartdata i nästan alla format och använd de branschmodeller som finns tillgängliga för både fristående miljöer och företagsmiljöer. Skapa och modifiera dina egna datamodeller snabbare och enklare med kraftfulla datamodelleringsverktyg. Flytta och konvertera data från en databas till en annan. Förenkla hanteringen av storskaliga jobbdatabaser, som är ett krav från stora ägare och operatörer av infrastrukturdata.

 • Få åtkomst till branschmodeller i fler format (utökad)

  Få åtkomst till branschmodeller i Microsoft SQL Server- eller Oracle-system.Med en förbättrad FDO-provider kan du arbeta med branschmodeller för företag i SQL Server på samma sätt som du skulle göra i Oracle-system. Redigera nätverksmodeller som lagras i ArcSDE 10.2 direkt med hjälp av extra supportfunktioner.

 • Arbetsflöden och funktionsregler

  Med Microsoft Windows Workflow Foundation (WF) blir det enklare att automatisera repetitiva uppgifter. Bygg, spara och dela enkla och komplexa arbetsflöden med en visuell redigerare. Underlätta mer korrekt datauppdatering genom att använda anpassade funktionsregler och arbetsflöden för branschmodeller.

 • Konvertera data till intelligenta branschmodeller (förbättrad)

  Skapa och hantera intelligenta branschmodeller genom att konvertera GIS- och CAD-data. Fyll i en ny branschmodell från FDO-datakällor eller DWG-filer och mappa funktionsklasser och attribut. Konvertera sedan datan till en modell och spara databasen som en DWG-/DWT-fil för användning i framtida projekt. Konvertera befintliga data från CAD och GIS, AutoCAD-programvara och andra GIS-dataset.

 • Konfigurera linjära referenssystem

  Utveckla en linjär LRS-applikation (Linear Referencing System), som t.ex. en järnvägs- eller transportmodul. Inom din nya branschmodell kan du definiera det LRS som baseras på befintliga objekt och linjesegment. Därefter kan du inkludera ett prefix för ditt LRS, vilket hjälper dig att ange funktionsklasserna i systemet. När du har definierat nya anpassade funktionsklasser, konfigurerar du LRS-modellen genom att lägga till objektrelationer. Öppna sedan och hantera en väg eller järnväg i en LRS-mall.

 • Analysera branschmodeller

  Använd den anslutningsinformation som är inbyggd i branschanpassade industrimodeller för att identifiera anslutna anläggningar eller analysera påverkan av åtgärder i din infrastruktur.