Funktioner

GIS-interoperabilitet och samarbete

Publicera GIS-kartor online och dela GIS-data med fler intressenter. AutoCAD® Map 3D är en programvara som ger rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt och i rätt format: papper, dator, webb eller mobil.

Sidvisning:

  Publicering och kompatibilitet

 • Använd data för branschmodeller offline

  Med redigering och synkronisering offline kan användarna kontrollera om branschmodeller fungerar lokalt på fältet eller med andra program. Extrahera data i köat redigeringsläge och infoga data i designprocessen med programvaran AutoCAD Utility Design (engelska) eller dela data med personal på fältet som använder programvaran Infrastructure Map Server (engelska). När arbetet är klart kan du synkronisera och sammanfoga data i branschmodellen.

 • Skrivbord till webb till A360

  Lagra AutoCAD-ritningar, projektfiler och filer med kartritningar online på en lättåtkomlig arbetsyta med hjälp av A360 (engelska). Visa och redigera dina ritningar online eller på din mobila enhet. Dela och samverka enkelt med andra. Använd den webbaserade och mobila AutoCAD WS (engelska)-applikationen för AutoCAD, så kan du visa, redigera och dela DWG-ritningar och GIS-kartor online med hjälp av A360.

 • Publicera direkt på webben

  Distribuera dina kartdata, projekteringar och GIS-kartor online på det sätt som passar din organisation. Publicera materialet på Internet med Infrastructure Map Server-applikationen (engelska). Eller distribuera ritningarna som enstaka georefererade DWF-filer, DWF-kartböcker eller som pappersutskrifter. Du kan också publicera en enda DWG eller flera ritningsfiler till en enda kartdefinition.

 • Interoperabilitet med AutoCAD- och GIS-program

  Läs, skriv och konvertera data mellan format som ofta används. De vanligaste formaten är följande:

 • Datautbyte med planerings-/projekteringsverktyg i 3D

  Använd samma data för konceptuell modellering i 3D-miljöer för att göra smart, modellbaserad design i projekt för mark- väg-, VA och energidistribution. Dela data enklare med Infraworks (engelska), AutoCAD Civil 3D och programvaran AutoCAD Utility Design (engelska).

 • Dynamiska förklaringar, nordpilar och skalstaplar

  Förbättra offentlig visning av dokument, som t.ex. kartor och utställningar, med nordpilar, skalstaplar, dynamiska förklaringar och fler vyportar inom utställningen.

 • Rutnät, hårkors och kartböcker

  Skapa och publicera kartor som baseras på USNG-standarder (U.S. National Grid), rutnät för latitud- och longitud, med mera.