Funktioner

CAD- och GIS-verktyg för topografiska data

Med programvaran AutoCAD® Map 3D kan du enklare hantera GIS-data. Få åtkomst till och redigera topografiska data, hantera och importera GPS-data, samla information om befintliga förhållanden och importera data från fältundersökningar.

Sidvisning:

  Åtkomst och redigering av topografiska data

 • Topografiska data direkt från källan (utökad)

  Få direkt åtkomst till GIS-data från många spatiala och topografiska datakällor med hjälp av FDO-teknik (Feature Data Object) som är en öppen programvara. I datakällorna ingår ESRIfiles och hanterade geodatabaser, Oracle, Microsoft SQL Server, PostGIS, PostgreSQL, SQLite, och MySQL. 

 • Dataåtkomst och hantering

  Med utökade funktioner för Microsoft Excel-kalkylblad kan du koppla attribut- och GIS-data samt redigera de Excel-data som finns i AutoCAD Map 3D. Med förbättrade spatiala databasverktyg kan du dessutom lagra och använda flera geometriska visningar av dina infrastrukturobjekt, vilket ger dig flexibiliteten att välja den geometri som bäst passar dina leveranskrav.

 • Fältmätningsfunktioner

  Med utförliga fältmätningsverktyg kan du enkelt importera, beräkna samt hantera fältmätningar och topografi som hämtas från GPS och landbundna källor. Fältmätningsfunktionen innehåller möjligheten att använda anpassade fältkoder som kan mappas till databasattribut, vilket gör tillgångsinsamlingen mer effektiv. Bland ytterligare fältmätningsfunktioner finns: Leica GSI, CPlan RO, ASCII-punkt och LandXML-dataimport; fältmätningsdatabas och schema; punktgrupper, samt automatiskt skapade funktioner. 

 • Ytor och punktmolnsverktyg (utökad)

  Skapa ytmodeller i stor skala från punkter och nivåkurvor, samt skapa nivåkurvor från ytor. Visualisera och analysera topografiska data, inklusive digitala höjddatamodeller (DEM) och ESRI GRID-filer för höjd, lutning och synvinkel. Drapera flygfoton och vektordata på ytor för att visa 3D-renderingar och utföra solstudier med bergsskuggning.