Viktiga funktioner i AutoCAD-webbappen 2023

Prestera bättre med funktionerna i AutoCAD-webbappen. Funktioner som du alltid kan lita på, när och var som helst.

Panelen med spårningsegenskaper är öppen i AutoCAD-webbappen

Redigera och skapa ritningar online

Redigera geometrin eller markera, flytta, rotera och skala objekten i ritningarna via menyfliksområdet eller kommandoraden

Redigera på webben och via mobilen

Spara ritningar och xref från datorn och visa och redigera dem sedan på AutoCADs webb- eller mobilapp

Dela med samarbetspartner

Skicka en kontrollerad kopia av ritningen till teammedlemmar och kollegor, var de än befinner sig

Feedback och granskning

Använd funktionen Spåra för att på ett säkert sätt granska och ge feedback direkt i en DWG-fil, utan att göra ändringar i den befintliga ritningen

Lager

Hantera lager på ett smidigt sätt och justera låsning, färgsättning och synlighet

Visa externa referenser

Visa xref direkt i din ritning, så att du kan samordna arbetet med ditt team, precis som på en dator

Funktioner i AutoCAD-webbappen 2023

De viktigaste ritfunktionerna, -verktygen och -kommandona hjälper dig att få jobbet gjort på bästa möjliga sätt.

Använd AutoCAD i farten

Förbättrad

Autodesk och molnbaserad lagring

Visa, redigera, dela och spara ritningar som lagrats i Autodesk Drive, Autodesk Docs, OneDrive, Google Drive, Dropbox och Box.


Förbättrad

Spåra

Granska och ge feedback direkt i en DWG-fil utan att göra ändringar i den befintliga ritningen.


Förbättrad

Bladhanterare 

Skicka och öppna ritbladuppsättningar till och från teammedlemmarna, både snabbt och säkert, med hjälp av Autodesks molnplattform.


Lättåtkomlig kommandorad

Det är enkelt att komma åt kommandoraden, som är dockad längst ned i ritområdet och visar dialogrutor, alternativ och meddelanden. 


Flexibla lager

Få ordning på ritningarna med lager. Skapa, lås, byt namn och ta bort lager i webbappen.


Mått och dimensioner

Mät och lägg in måtten i ritningarna.


Externa referenser

Visa xref – som exempelvis bilder och DWG-filer som det refereras till i din ritning – direkt i webbappen.


Objekthandtag

Omforma, flytta eller manipulera objekt med olika handtag.


Redigerbara block

Du kan skapa, infoga och ändra block samt få åtkomst till blockbibliotek direkt från AutoCAD-webbappen.


Intuitivt användargränssnitt

Använd våra lättanvända ritverktyg för att hantera vyer, egenskaper och lager. Snällare för ögat med skarpare ikoner och ett modernt blått gränssnitt.


Välkommen ${RESELLERNAME}s kunder
Tacka ja till support från återförsäljaren
Jag samtycker till att Autodesk kan dela mitt namn och min e-postadress med ${RESELLERNAME} så att ${RESELLERNAME} kan hjälpa mig med installationssupport och skicka mig marknadsförande meddelanden. Jag är införstådd med att Återförsäljaren är ansvarig för hur dessa data används och hanteras.

E-postadress måste anges Angiven e-postadressen är ogiltig.

${RESELLERNAME}
-