Verktygsuppsättningen Architecture ingår i AutoCAD 2025

Verktygsuppsättningen Architecture ger dig alla verktyg du behöver för att slutföra dina projekt snabbare och skala ditt projekts arbetsgång. Öka produktiviteten inom byggnadsdesign och ritningsarbete med upp till 61 %* med tidsbesparande funktioner och automatiserade arbetsuppgifter:

  • Få åtkomst till vårt bibliotek med fler än 8 800 byggnadskomponenter, inklusive flernivåblock

  • Skapa planritningar, upphöjningar, sektioner och innertak automatiskt

  • Placera väggar, dörrar och fönster snabbt och enkelt med verklighetstrogen teknik


Se systemkrav (engelska)

Modell av en spiraltrappa designad med verktygsuppsättningen Architecture

Funktioner i verktygsuppsättningen Architecture

Upptäck specialiserade verktyg för arkitekter

Fler än 8 800 byggnadskomponenter

Använd dig av fler än 8 800 intelligenta byggnadskomponenter, inklusive flernivåblock, för att stödja olika lagerstandarder. Om en av de befintliga lagerstandarderna inte uppfyller projektkraven kan du skapa en egen genom att anpassa en befintlig lagerstandard.


Automatisk objektgenerering

Spara tid och öka produktiviteten genom att automatiskt generera vanligt förekommande arkitektobjekt, t.ex. planritningar, upphöjningar, sektioner och innertak.


Väggar, dörrar och fönster

Använd element som fungerar och uppför sig som sina verkliga motsvarigheter för att placera dem snabbare i de dokument och ritningar du skapar.


Hantering av ritningsversioner

Checka ut och checka in filer för att bibehålla versionshantering, förhindra otillåtna ändringar och säkerställa ritningens integritet. Återgå enkelt till en tidigare version av din ritning med kommentarshistorik och visa ritningens namn med incheckningstiden bifogad.


Stöd för lagerstandarder

Verktygsuppsättningen skapar flera lager enligt den aktuella standarden med fördefinierade lagerstandarder och matchande lagernyckelstilar. På så sätt kan du automatiskt skapa lager efter behov när du lägger till objekt i en ritning.


Visningssystem

Med visningssystemet behöver du bara rita ett arkitektobjekt en gång. Utseendet på objektet ändras automatiskt för att uppfylla visningskraven för olika typer av ritningar, visningsriktningar och detaljnivåer.


Designa med utrymme- och zonobjekt

Förbättra dina designalternativ. Organisera rapporter efter utrymmen och använd zoner för att dela upp områden i olika grupper och enligt olika scheman.


Detaljkomponentshanteraren

Använd dialogrutan Detaljkomponentshanteraren för att smidigt navigera mellan olika detaljdatabaser. En hierarkisk trädvy och en filterfunktion gör det enkelt att hitta enskilda komponenter i en databas.


Arkitektonisk renovering

Visa befintliga, rivna och nya konstruktioner i en enda ritning. På så sätt kan du designa och producera renoveringar snabbare, samtidigt som du undviker fel som normalt orsakas av redigering av flera ritningar.


Invändig vy över Autodesk Office

Fördelar med verktygsuppsättningen Architecture

Enligt den här studien kan verktygsuppsättningen Architecture öka produktiviteten med upp till 61 %*, en avsevärd tidsbesparing i det rutinmässiga designarbetet med AutoCAD.

*Ansvarsfriskrivning

Dessa produktivitetsdata kommer från en serie studier som utförts av en extern konsult på uppdrag av Autodesk. I de sju studierna jämfördes standardfunktionerna i AutoCAD med de specialiserade verktygsuppsättningarna i AutoCAD i samband med arbetsuppgifter som ofta utförs av rutinerade AutoCAD-användare. Prestandatester kan variera beroende på maskin, operativsystem, filter och ibland även källmaterial. Även om vi har lagt ned stor omsorg på att försäkra oss om att testerna är både rättvisande och objektiva, så kan det hända att du får ett annat resultat. Produktinformation och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning. Autodesk tillhandahåller denna information i befintligt skick och lämnar inga som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för dess giltighet.