• Sverige

  Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

VERKTYGSUPPSÄTTNINGEN AUTOCAD PLANT 3D

INGÅR NU I AUTOCAD

Skapa P&ID-diagram och integrera dem sedan i en 3D-designmodell med hjälp av en branschspecifik verktygsuppsättning för anläggningskonstruktion och teknisk konstruktion.

Funktioner i AutoCAD Plant 3D

 • Molnbaserat samarbete

  Dela projekt och bjud in andra till samarbeten.

 • Stöd för instrumentering

  Placera ut instrumentering direkt från instrumenteringsverktygspaletten på samma sätt som du placerar ut rörkomponenter.

 • Säkerhetskopiering av projekt

  Säkerhetskopiera projektet lokalt – snabbt och smidigt.

 • Sökfunktion för projektledare

  Hitta projektfilerna snabbare.

 • Förbättringar i Vault

  Bättre integration med Vault, programvaran för datahantering.

 • Förbättrad isometri

  Nu finns det verktyg som förbättrar visningen av sneda linjer i rörisometrin.

 • Förbättrad 3D-grafik

  Den här verktygsuppsättningen kan till fullo dra nytta av maskinvaruaccelerationen, vilket resulterar i tydliga prestandaförbättringar.

 • Förenklade arbetsflöden

  Nu kan du använda många projektkommandon genom att högerklicka i Project Manager. Många arbetsflöden har blivit smidigare, t.ex. redigeringen av rörspecifikationer.

 • P&ID-målning

  Visning av linjer och komponenter i olika färger beroende på egenskapsvärden.

 • Specifikationsstyrda P&ID-diagram

  Kontrollera samstämmighet med rörspecifikationer i P&ID-diagram.

 • Förbättringar av anslutningar utanför sidan i P&ID-diagram

  Stöd för samstämmiga data för process- och instrumentlinjer i P&ID-diagram. 

 • Validering av P&ID-data

  Med verktygsuppsättningen AutoCAD Plant 3D får du tajtare integration mellan P&ID och modell.

Fler funktioner

P&ID-design

 • Snabb P&ID-ritning

  P&ID-ritning har blivit mycket enklare, tack vare sammanhangsberoende AutoCAD-kommandon.

 • Standardiserade symbolbibliotek

  Symboler visas i verktygspaletterna och är sorterade efter typ. Inkluderar PIP, ISA, JIS och ISO/DIN.

 • Taggar och rapportformat enligt projektstandard

  Skapa och anpassa taggar och etiketter tills de överensstämmer med projektstandarden.

 • Datavalidering

  Identifiera potentiella fel på ett snabbt och smidigt sätt. Verktyget söker igenom P&ID-diagram och kontrollerar informationens samstämmighet i enlighet med de användardefinierade reglerna.

 • Importera/exportera P&ID-data

  Använd konstruktionsdata från Excel för att uppdatera P&ID-diagrammet. Uppdaterade data kan sedan skrivas ut som rapporter.

 • ISO 15926-standarden

  AutoCAD P&ID använder ISO 15926-standarden. Läs vårt faktablad om du vill veta mer om denna standard.

Ortografiska ritningar

 • Parametrisk modellering av utrustning

  Snabba upp modelleringen med parametriska definitioner av utrustning.

 • Konstruktionsmodellering

  Formge trappor, stegar och räcken av stål med hjälp av standardstålsektioner. AISC-, CISC- och DIN-stålkatalogerna ingår.

 • Beräkna vikt och tyngdpunkt

  Hitta rörspolens tyngdpunkt i individuella rörkomponenter och komponentkombinationer.

 • Materialförteckningar (BOM)

  Lägg till materialförteckningstabeller och länkade anteckningar i ortografiska ritningar. Anpassa de projektspecifika tabellformaten vid behov.

 • Importera utrustningsmodeller för Inventor

  Integrera förenklade modeller och rörledningar på ett intelligent sätt med Inventor.

 • Rörmodellering med fast längd.

  Placera ut rör och producera detaljerade materialuttag. Med stöd för AWWA, BPE och andra rörkataloger.

Isometri i produktionen

 • Ventiler med flera portar

  Använd ventiler med flera portar i din modell.

 • Rörböjar

  Skapa ett rör med rörböjar.

 • Isometriska referensmått

  Visa isometriska mått i den extraherade isometrin.

 • Från PCF till rör

  Skapa rör med hjälp av en isometrisk PCF-fil.