Verktygsuppsättningen Plant 3D ingår i AutoCAD 2025

Skapa och redigera P&ID-diagram och 3D-modeller. Extrahera rörortografi och isometri med en branschspecifik verktygsuppsättning för anläggningskonstruktion. Med verktygsuppsättningen Plant 3D kan du:

  • Samarbeta säkert i en gemensam molnmiljö för data  

  • Effektivisera och automatisera P&ID-ritningar och 3D-modellering med hjälp av sammanhangsberoende kommandon  

  • Automatiskt skapa isometriska ritningar av rörledningar direkt från 3D-modellen  


Se systemkrav (engelska)

Fabriksanläggning designad med verktygsuppsättningen Plant 3D

Funktioner i verktygsuppsättningen Plant 3D

Samarbete och P&ID-diagram

Samarbeten i Plant 3D

Projektteam kan samarbeta kring fabriksdesignmodeller och regelefterlevnad i en gemensam molnmiljö.


Snabba P&ID-ritningar

P&ID-ritningar har blivit mycket enklare tack vare sammanhangsberoende AutoCAD-kommandon. (video: 58 sek.)


Standardiserade symbolbibliotek

Verktygsuppsättningen Plant 3D levereras med flera standardsymbolbibliotek i verktygspaletten. PIP, ISA, ISO/DIN och JIS ingår.


Datavalidering

Hitta potentiella fel genom att söka igenom P&ID-diagram och kontrollera informationens samstämmighet i enlighet med de användardefinierade reglerna.


3D-modellering

Snabb anläggningsmodellering i 3D

Skapa 3D-anläggningsmodeller med hjälp av parametrisk utrustningsmodellering, konstruktionsstålbibliotek och projektspecifika rörspecifikationer från standardrörkataloger. (video: 1:26 min.)


Parametriska utrustningsmallar

Skapa och redigera utrustning med hjälp av parametriska mallar som underlättar arbetet med anläggningslayouten.


Konstruktionsmodellering

Formge strukturer, trappor och stegar med hjälp av standardstålsektioner enligt branschstandarderna AISC, CISC och DIN.


Skapa projektspecifika rörspecifikationer

Anpassa rörspecifikationerna efter projektets specifikationer. Inkludera både standardkomponenter och anpassade delar.


Rördokumentation

Skapa och redigera ortografiska rörritningar

Extrahera ortografiska rörritningar direkt från 3D-modellen och uppdatera dem varje gång 3D-modellen ändras.


Automatisk framställning av rörisometri

Skapa bransch-/projektspecifika isometriska ritningar direkt från 3D-modellen.


Automatiserade rapportformat för specifika projekt

Definiera rapportformat för projektet och fyll automatiskt i informationen utifrån 3D-modellen.


BIM-modelldokumentation

Samarbeta med specialister från andra branscher och skapa BIM-modeller av anläggningen.


Cylinderrör i anläggningar

Fördelar med verktygsuppsättningen Plant 3D

Enligt den här studien kan verktygsuppsättningen Plant 3D öka produktiviteten med upp till 74 %*, en betydande tidsbesparing i det rutinmässiga arbetet med anläggningskonstruktion i AutoCAD.

Arbetsflöden i Plant 3D

Plant 3D + BIM 360 Design

Anläggningsdesigners som jobbar i projektteam använder BIM 360 Design för att samarbeta i en gemensam molnmiljö. 


Verktygsuppsättningen Plant 3D + Revit + Navisworks + InfraWorks

Använd Plant 3D i AEC Collection för specifikationsstyrd design, analys och konstruktionsfärdiga isometrier.


3D-design av en stadsbild i dämpade färger

Autodesk AEC Collection

Strömlinjeforma arbetsflöden med Plant 3D, Civil 3D, InfraWorks, Revit och andra BIM-program och -verktyg.


*Ansvarsfriskrivning

Dessa produktivitetsdata kommer från en serie studier som utförts av en extern konsult på uppdrag av Autodesk. I de sju studierna jämfördes standardfunktionerna i AutoCAD med de specialiserade verktygsuppsättningarna i AutoCAD i samband med arbetsuppgifter som ofta utförs av rutinerade AutoCAD-användare. Prestandatester kan variera beroende på maskin, operativsystem, filter och ibland även källmaterial. Även om vi har lagt ned stor omsorg på att försäkra oss om att testerna är både rättvisande och objektiva, så kan det hända att du får ett annat resultat. Produktinformation och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning. Autodesk tillhandahåller denna information i befintligt skick och lämnar inga som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för dess giltighet.