Funktioner i Autodesk Docs

Förenklat AEC-samarbete

Koppla ihop utvecklare och byggare

Koppla ihop teamen via Autodesk Construction Cloud-plattformen för enklare överföringar av information från designstadiet till byggprocessen.


Dokumentstyrning

Se till att rätt personer får tillgång till rätt information med strukturerade mappar och robusta behörighetsverktyg.


Dokumentgodkännanden

Minimera de manuella arbetsuppgifterna och automatisera granskningen av ritningar, modeller och dokument före publicering och delning.


Komplett uppsättning markeringsverktyg

Kommunicera och samarbeta med projektteam med hjälp av en komplett uppsättning markeringsverktyg.


Centraliserad felhantering

Följ upp och lös problem, och öka ansvarstagandet med en enda central lista.


Skapa och följ upp överföringar

Skapa och dela överföringar med projektteam på ett enkelt sätt, och spåra överföringar med full spårbarhet.


Desktop Connector

Öppna, spara, flytta, byt namn och ta bort filer från din dator med Desktop Connector.


Integrering med AutoCAD och Revit

Effektivisera arbetsflöden och reducera duplicering med integrerade Autodesk-verktyg såsom AutoCAD och Revit.


Stöd för 2D och 3D

Smidig uppladdning och visning av 2D-ritningar och 3D-modeller, så att teamen alltid har tillgång till rätt information.


NYHET

Överbryggning 

Dela data mellan konton, som från en huvudentreprenör till en underentreprenör. Förbättra samarbetet mellan olika projektgrupper, minska antalet omarbetningar och förbättra kontrollen över och ägarskapet av projektdata.


Vanlig administrationsupplevelse

Hantera användare, behörighetskontroll, mallar och andra projektkonfigurationsverktyg från en central plats.


Mobil åtkomst på fältet

Se till att kontoret och fältet är sammankopplade med åtkomst till Autodesks mobilapp Build PlanGrid.


Integration med BuildingConnected

Upprätthåll en centraliserad informationskälla mellan BuildingConnected och Autodesk Docs med dubbelriktad filsynkronisering.